Gebruikers- en onderhoudshandleiding Manuel d emploi et d entretien Betriebs- und Wartungsanleitung Installation and maintenance manual

1 Gebruikers- en onderhoudshandleiding Manuel d emploi et d entretien Betriebs- und Wartungsanleitung Installation and maintenance manual ventilo-conv...

Author:  Corentin Roberge

0 downloads 23 Views 452KB Size

Gebruikers- en onderhoudshandleiding Manuel d’emploi et d’entretien Betriebs- und Wartungsanleitung Installation and maintenance manual

ventilo-convectoren ventilo-convecteurs Gebläsekonvektoren fan coil units

NL - 61.502 2011 - GEB1102VT

VENTILO-CONVECTOREN GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

Inhoudstafel I. Belangrijke informatie II. Onderdelen III. Afmetingen IV. Montage-instructies V. Ingebruikname VI. Onderhoud VII. Mogelijke storingen

I. BELANGRIJKE INFORMATIE I.1. Ventilo-convector warmtewisselaar: Cu /Al voeding : warm water en koud water proefdruk : 20 Bar max. werkdruk : 12 bar max. werktemperatuur : 110°C max. aanzuigtemperatuur : 40°C motor-ventilatorgroep met één of meerdere dubbelaanzuigende centrifugaalventilatoren motor met bedrijfscondensator motorisolatieklasse : F beschermingsklasse : IP 31 voedingsspanning 230 V, 50 Hz De ventilatoren zijn uitgebalanceerd volgens VDI 2060. Alle voedingen mogen niet corrosief zijn. I.2. Toepassingsgebied De ventilo-convectoren Verco zijn geschikt om lokalen, bureelgebouwen en winkelruimtes te verwarmen of te koelen. Een ander gebruik, of overschrijding van de specificaties, zijn niet toegelaten, tenzij anders overeengekomen. Schade toegebracht door niet-toegelaten gebruik valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De ventilo-convectoren mogen niet geplaatst worden in explosiegevaarlijke ruimten, buiten, in vochtige ruimten of ruimten met een zeer stoffige of agressieve atmosfeer of ruimten met verhoogde electromagnetische vereisten. I.3. Veranderingen aan het toestel Er mogen geen veranderingen of ombouwingen aan het toestel aangebracht worden, zonder instemming van de fabricant. I.4. Gekwalificeerd personeel Montage, electrische aansluiting, en herstelling dienen uitgevoerd te worden door specialisten. Transport en inbedrijfstelling dienen uitgevoerd te worden door hiervoor opgeleide personen. De specificaties gegeven door de fabricant moeten nauwgezet opgevolgd worden teneinde een aanspraak te kunnen maken op een waarborg. I.5. Transport en opslag De ventilo-convectoren zijn zodanig verpakt dat ze voldoen aan de normale transportvereisten. De ventilo-convectoren moeten vervoerd en opgeslagen worden in de originele verpakking. Bij aanlevering de verpakking en toestel controleren. Bij transportschade onmiddellijk bij de transporteur aangifte doen, en op de leveringsnota vermelden. Leveringsnota met het toesteletiket vergelijken.

De ventilo-convector moet opgeslagen worden in de originele verpakking op een droge plaats, of het moet beschermd worden tegen vuil en andere weereffecten. Vermijd extreem koude of warme temperaturen boven de 50°C. Bij temperaturen onder het vriespunt kan de warmtewisselaar openvriezen. I.6. Veiligheidsinstructies Bij de montage, electrische aansluiting, inbedrijfsstelling en herstelling moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en de algemeen erkende regels in de techniek in acht genomen worden. De ventilo-convector stroomloos aansluiten. Stilstand van de ventilatoren afwachten Na gebruik van de ventilo-convector kan de ventilo-convector zeer warm zijn, alsook de aanbouwdelen en de leidingen. Het is raadzaam om veiligheidsschoenen en –handschoenen te dragen, alsook werkkledij. I.7. Waarborg De waarborg op de Verco ventilo-convectoren , bij toepassing in normale omstandigheden, bedraagt 10 jaar op de warmtewisselaar, 2 jaar op de motor en 1 jaar op de electrische uitrusting, na leveringsdatum. De waarborg beperkt zich enkel tot het vervangen van de defecte onderdelen met uitsluiting van alle andere kosten. Zijn eveneens van de waarborg uitgesloten : - corrosieschade van welke aard ook - schade door verkeerde montage, aansluiting of behandeling - als de besteller met zijn verplichting tov Verco in gebreke gebleven is Bij een klacht moet het fabricatienummer van Verco, dat gekleefd is op de omkasting, vermeld worden. I.8. Fabricant Onze producten worden vervaardigd volgens de toepasbare internationale standaards en wetgevingen. Mocht u vragen hebben betreffende onze producten, contacteer ons : Verco– Versichele N.V. Industrielaan 27 B– 9800 Deinze Tel +32- (0)9 / 386 48 46 Fax +32-(0) 9 / 386 83 63 E-mail: [email protected] http://www.verco.eu De fabricant volgt een politiek van continue verbetering van haar producten, en probeert dan ook de nodige aanpassingen te doen. In deze context behoudt de fabricant zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, een onderdeel of karakteristiek van het product te veranderen. De huidige publicatie heeft enkel tot doel de montage, gebruik en onderhoud te vergemakkelijken. De info die gegeven zijn, kunnen soms niet helemaal overeenstemmen met het product indien deze aangepast is aan locale eisen of andere specificaties. Indien dit het geval is, wendt u tot het dichstbijzijnde verkoopsbureau.

II. ONDERDELEN zie pagina 522-524 Uitvoering 11 : muurmodel met omkasting - hangend het basismodel heeft volgende onderdelen : 1. chassis 2. warmtewisselaar 3. motor-ventilatorgroep

NL - 61.503 2011 - GEB1102VT

VENTILO-CONVECTOREN GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

4. uitblaasrooster kan zowel vooraan als bovenaan gemonteerd worden met bedieningsknoppen 5. omkasting 6. filter

- afstandsbediening (SC.329) - uitblaasrooster met inlegkader - soepele verbinding voor aansluiting tussen ventilo en uitblaasrooster - binnenluchtaanzuigrooster met inlegkader

opties : - electrische bijverwarming - veiligheidsthermostaat bij electrische verwarming (SC.4914) - afstandsbediening (SC.329)

Uitvoering 22 : muurmodel voor inbouw - staand het basismodel heeft volgende onderdelen : 1. chassis, met voet met bedieningsknoppen (gemonteerd uitblaasopening) 2. warmtewisselaar 3. motor-ventilatorgroep 6. filter

Uitvoering 12 : muurmodel met omkasting - staand het basismodel heeft volgende onderdelen : 1. chassis, met voet 2. warmtewisselaar 3. motor-ventilatorgroep 4. uitblaasrooster kan zowel vooraan als bovenaan gemonteerd worden met bedieningsknoppen 5. omkasting 6. filter opties : - electrische bijverwarming - veiligheidsthermostaat bij electrische verwarming (SC.4914) - afstandsbediening (SC.329) - binnenluchtaanzuigrooster Uitvoering 13 : muurmodel met omkasting - staand luchtwisselkast het basismodel heeft volgende onderdelen : 1. chassis, met voet 2. warmtewisselaar 3. motor-ventilatorgroep 4. uitblaasrooster kan zowel vooraan als bovenaan gemonteerd worden met bedieningsknoppen 5. omkasting 6. filter 7. luchtwisselkast handbediend zowel voor binnen- en/ of buitenlucht aanzuig zowel vooraan als achteraan opties : - electrische bijverwarming - veiligheidsthermostaat bij electrische verwarming (SC.4914) - afstandsbediening (SC.329) - binnenluchtaanzuigrooster - servomotor (SC.4911) - antivriesthermostaat (SC.4912) - buitenluchtaanzuigrooster Uitvoering 21 : muurmodel voor inbouw - hangend het basismodel heeft volgende onderdelen : 1. chassis met bedieningsknoppen (gemonteerd uitblaasopening) 2. warmtewisselaar 3. motor-ventilatorgroep 6. filter opties : - electrische bijverwarming - veiligheidsthermostaat bij electrische verwarming (SC.4914)

naast

naast

opties : - electrische bijverwarming - veiligheidsthermostaat bij electrische verwarming (SC.4914) - afstandsbediening (SC.329) - uitblaasrooster met inlegkader - soepele verbinding voor aansluiting tussen ventilo en uitblaasrooster - binnenluchtaanzuigrooster met inlegkader Uitvoering 23 : muurmodel voor inbouw - staand - luchtwisselkast het basismodel heeft volgende onderdelen : 1. chassis, met voet met bedieningsknoppen (gemonteerd naast uitblaasopening) 2. warmtewisselaar 3. motor-ventilatorgroep 6. filter 7. luchtwisselkast handbediend zowel voor binnen- en/ of buitenlucht aanzuig zowel vooraan als achteraan opties : - electrische bijverwarming - veiligheidsthermostaat bij electrische verwarming (SC.4914) - afstandsbediening (SC.329) - uitblaasrooster met inlegkader - soepele verbinding voor aansluiting tussen ventilo en uitblaasrooster - binnenluchtaanzuigrooster met inlegkader - servomotor (SC.4911) - antivriesthermostaat (SC.4912) - buitenluchtaanzuigrooster Uitvoering 31 : plafondmodel met omkasting het basismodel heeft volgende onderdelen : 1. chassis 2. warmtewisselaar 3. motor-ventilatorgroep 4. uitblaasrooster, bevindt zich vooraan indien zonder koelbatterij : kan ook onderaan geplaatst worden 5. omkasting 6. filter 8. binnenluchtaanzuigrooster 9. afstandsbediening opties : - electrische bijverwarming - condensaatopvangbak : nodig indien met koelbatterij

NL - 61.504 2011 - GEB1102VT

VENTILO-CONVECTOREN GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

- veiligheidsthermostaat bij electrische verwarming (SC.4914) Uitvoering 32 : plafondmodel met omkasting - luchtwisselkast muur het basismodel heeft volgende onderdelen : 1. chassis 2. warmtewisselaar 3. motor-ventilatorgroep 4. uitblaasrooster, bevindt zich vooraan indien zonder koelbatterij : kan ook onderaan geplaatst worden 5. omkasting 6. filter 7. luchtwisselkast 8. binnenluchtaanzuigrooster 9. afstandsbediening opties : - electrische bijverwarming - condensaatopvangbak : nodig indien met koelbatterij - veiligheidsthermostaat bij electrische verwarming (SC.4914) - servomotor (SC.4911) - antivriesthermostaat (SC.4912) - buitenluchtaanzuigrooster Uitvoering 33 : plafondmodel met omkasting - luchtwisselkast dak het basismodel heeft volgende onderdelen : 1. chassis 2. warmtewisselaar 3. motor-ventilatorgroep 4. uitblaasrooster, bevindt zich vooraan indien zonder koelbatterij : kan ook onderaan geplaatst worden 5. omkasting 6. filter 7. luchtwisselkast 8. binnenluchtaanzuigrooster 9. afstandsbediening opties : - electrische bijverwarming - condensaatopvangbak : nodig indien met koelbatterij - veiligheidsthermostaat bij electrische verwarming (SC.4914) - servomotor (SC.4911) - antivriesthermostaat (SC.4912) - dakkap Uitvoering 41 : plafondmodel voor inbouw het basismodel heeft volgende onderdelen : 1. chassis 2. warmtewisselaar 3. motor-ventilatorgroep 4. uitblaasrooster met inlegkader 6. filter 9. afstandsbediening opties : - electrische bijverwarming - condensaatopvangbak : nodig indien met koelbatterij - veiligheidsthermostaat bij electrische verwarming (SC.4914) - binnenluchtaanzuigrooster - soepele verbinding voor aansluiting tussen ventilo en uitblaasrooster Uitvoering 42 : plafondmodel voor inbouw - luchtwisselkast

het basismodel heeft volgende onderdelen : 1. chassis 2. warmtewisselaar 3. motor-ventilatorgroep 4. uitblaasrooster met inlegkader 6. filter 7. luchtwisselkast aanzuiging zowel onderaan als bovenaan 9. afstandsbediening opties : - electrische bijverwarming - condensaatopvangbak : nodig indien met koelbatterij - veiligheidsthermostaat bij electrische verwarming (SC.4914) - binnenluchtaanzuigrooster - soepele verbinding voor aansluiting tussen ventilo en uitblaasrooster - servomotor (SC.4911) - dakkap

III. AFMETINGEN zie pagina 522-524

IV. MONTAGE IV.1. Belangrijke informatie A. Draagkracht oppervlakte Bij wand– of plafondmontage altijd de betrouwbaarheid van de wand– of plafondconstructie controleren. Geschikte bevestigingsmiddelen kiezen aan de hand van het gewicht van het ventilo-convector en de gesteldheid van het montageoppervlak. Raadpleeg een specialist of architect. B. Ophangplaats Bij het kiezen van een montageplaats moeten volgende elementen in acht genomen worden : - de minimale en maximale ophanghoogte Raadpleeg het ingenieursbureau. IV.2. Montage ventilo-convector - indien met omkasting : verwijder eerst de omkasting • verwijder de filter bij plafondmodel : schroef eerst de schroeven van de filterhouder los • verwijder de eventuele aanzuigrooster • verwijder het uitblaasrooster schroef hiervoor de 4 schroeven van het uitblaasrooster los • omkasting afnemen schuif hiervoor de omkasting ca. 3 cm in de richting van het uitblaasrooster, en verwijder ze - bevestig het chassis aan de wand of het plafond • Bij het wandmodel, indien zonder voeten, moet de onderkant van de ventilo-convector minimum 130 mm van de grond opgehangen worden. Bij plafondmodel moet de afstand tussen de aanzuigrooster en de muur minimum 130 mm zijn. • De nodige gleuven voor vasthechting met schroeven of keilbouten zijn voorzien in de rugzijde van het chassis. • zorg dat de ventilo-convector stabiel ophangen wordt • de ventilo-convector moet waterpas opgehangen worden

NL - 61.505 2011 - GEB1102VT

VENTILO-CONVECTOREN GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

- indien met omkasting : plaats deze terug • voer de handelingen in omgekeerde volgorde uit zoals beschreven indien u ze afneemt.

parallel met elkaar verbonden worden. Motoren van verschillende bouwgroottes kunnen niet met elkaar in parallel geschakeld worden op één toerenregelaar.

IV.3. Wateraansluiting

Zie ook specifieke handleiding geleverd bij de schakelaars.

zie pagina 525-526

schema 1 : netaansluiting 220 V Voor het aansluiten van een ventilo-convector met - luchtwisselkast, servomotor en antivriesthermostaat - electrische bijverwarming met limietthermostaat - drukknopbediening op het toestel Dit schema geeft de inwendige bedrading weer zoals het uitgevoerd is in onze werkplaatsen. Ingeval geen luchtmengkast en /of electrische bijverwarming meegeleverd is, vervalt de overeenstemmende bedrading en worden de desbetreffende drukknoppen vervangen door afdekplaatjes. Netaansluiting aan de klemmen R en N - zekeringen door de installateur te voorzien volgens overeenstemmende aansluitwaarde. De kamerthermostaat aansluiten aan klemmen T1 en T2.

De wateraansluiting moet gebeuren door erkende vaklui. Zij moeten de plaatselijke voorschriften, normen en veiligheidseisen in acht nemen. U dient te voorkomen dat er bij de toevoer– en retourleidingen mechanische spanningen ontstaan. De leidingen dienen zodanig geïnstalleerd te worden dat er gemakkelijk onderhouds– of herstellingswerken uitgevoerd kunnen worden. De wateraansluitingen bevinden zich aan de zijkant van het toestel. Bij plafondmodel standaard links en bij muurmodel standaard rechts. Etiketten op het toestel duiden de toevoer- en de afvoeraansluiting aan van het verwarmend en /of koelend medium. Gebruik een gepast gereedschap op de warmtewisselaar om het draaimoment op te kunnen vangen bij montage van de mediumpijpen (pag. 19). Let op de etiketten op het chassis. Mediumleidingen spoelen en van onregelmatigheden ontdoen Ontlucht de warmtewisselaar. Bij het aftappen van het water is het mogelijk dat er nog water blijft staan in de bochtjes van de warmtewisselaar. Stockeer de ventiloconvector dan ook in een vorstvrije ruimte. IV.4 Electrische aansluiting A. Belangrijke informatie Bij werkzaamheden aan de ventilo-convector, dient men ten allen tijde de spanning naar de unit uit te schakelen. De electro-aansluiting van de ventilo-convector moet gebeuren door erkende vaklui. Zij moeten de plaatselijke voorschriften, normen en veiligheidseisen in acht nemen. De bekabeling moet gebeuren volgens de voorschriften. Het type kabel en leidingsdoorsnede is te bepalen door de electro-installateur. Het aantal kabelgeleiders is afhankelijk van het type en de gebruikte schakelaar. Zie daarvoor het specifiek aansluitschema van de schakelaar. B. Schema’s zie pagina 527-529 motor met bedrijfscondensator. wisselstroom 1 x 230 V; 50 Hz isolatieklasse : B beschermingsklasse : IP 31 Draairichting : de motoren hebben de juiste draairichting wanneer de lucht uit de uitblaaszijde stroomt. De draairichting veranderen is niet mogelijk. Aansluitingstest : De stroomopname bij alle snelheden vergelijken met het etiket op de ventilo-convector. NIET aansluiten met continuregelaar of 5-standentrafo Er mogen geen bruggen in de motorklemmen ingebouwd worden. Er kunnen meerdere motoren, van dezelfde bouwgrootte, in

Regeling : Door de kamerthermostaat en de geselecteerde snelheid (luchtdebiet en warmteafgifte). In praktijk gebeurt de opwarming met snelheid 3 en voor het op temperatuur houden, schakelt men naargelang de heersende buitentemperatuur over naar snelheid 1 of2. Zelfde regeling voor koeling. De kamerthermostaat kan ook uitgerust worden met een programma uurwerk. schema 2 : netaansluiting 3 x 220V Is te gebruiken voor grote vermogens in de elektrische bijverwarming. Schema 2 is in principe gelijk aan schema 1. De electrische verwarmingselementen worden in driehoek geschakeld. In de tabellen van de electrische bijverwarming worden de mogelijke te installeren vermogen in kW volgen het type ventilo weergegeven. schema 3 : netaansluiting 3 x 400V Is te gebruiken voor grote vermogens in de elektrische bijverwarming. Schema 3 is in principe gelijk aan schema 1. De electrische verwarmingselementen worden in ster geschakeld. In de tabellen van de electrische bijverwarming worden de mogelijke te installeren vermogen in kW volgen het type ventilo weergegeven. schema 4 : SC.329 - afstandsbediening Voor de plafondmodellen, of er kan een kastje voor de afstandsbediening geleverd worden. Vooraan het kastje bevinden zich de drukbedieningsknoppen. Inwendig een klemmenreeks waarvan de nummering overeenstemt met de klemmenreeks in de ventilo-convector. De overeenstemmende klemmen zijn met elkaar te verbinden, dit volgens de uitrusting van het toestel (luchtwisselkast met servomotor en /of electrische bijverwarming). De kamerthermostaat kan aangesloten worden, ofwel met de afstandsbedining of de ventilo-convector (klemmen T1 en T2). schema 5 : SC.4913 - kamerthermostaat De contactklemmen van de kamerthermostaat 1 en 2 aansluiten aan de klemmen T1 en T2. De verbinding tussen T1 en T2 wegnemen. Ingeval de kamerthermostaat voorzien is van een thermische terugkoppeling, verbinding verwezenlijken tussen klem N en klem 4 van de kamerthermostaat.

NL - 61.506 2011 - GEB1102VT

VENTILO-CONVECTOREN GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

schema 6 : centrale bediening van meerdere ventilo-convectoren Het is mogelijk 1 tot 6 ventilo’s met een centrale drukknopregeling te bedienen en te regelen. Voorwaarde is dat alle ventilo’s van dezelfde bouwgrootte zijn. Vooraleer electrisch aan te sluiten, erop toezien dat de som van de motorvermogens het maximaal te schakelen vermogen van de aangesloten schakelapparatuur (thermostaat, 3-standenschakelaar) niet overschrijdt. De bediening kan gebeuren vanaf de drukknoppen van 1 ventilo of vanaf het afstandskastje. De stroomaansluiting van de eventuele electrische bijverwarming dient rechtstreeks te gebeuren. * De bruggen over T1 en T2 dienen weggenomen te worden. De antivriesthermostaten moeten in serie geschakeld worden.

V. INGEBRUIKNAME Voor de eerste ingebruikname dient u volgende punten na te zien : - De bevestigingspunten en de omkasting controleren - Afsluit– en regelventielen controleren - Controleren of alle aansluitingen en ventielen geopend zijn, en of er voedingsmedium in de warmtewisselaar aanwezig is. - De warmtewisselaar ontluchten. - De ventilo-convector moet vrij kunnen in- en uitblazen. - Aarding van de motor nazien - Alle electrische aansluitingen aan de hand van het bijgeleverde schakelschema controleren - Stroomopname meten en met het etiket vergelijken - Controleer de spanning op het etiket van de ventilo-convectormotor met deze van het net

Verco ventilo-convectoren zijn vervaardigd uit kwalitatieve, hoogstaande onderdelen. Desondanks raden wij aan om regelmatig, jaarlijks, een inspectie uit te voeren. - De motor is onderhoudsvrij - Motor-ventilator op werking controleren - Alle electrische aansluitingen controleren - De aarding controleren - De warmte-wisselaar controleren op vervuiling en eventueel reinigen. !! Bij reiniging de lamellen van de warmte-wisselaar niet vervormen of beschadigen. - Controle op lekkage van de mediumaansluitingen bij de ventielen en de warmtewisselaar. - Warmtewisselaar(s) ontluchten - Het toestel niet reinigen met een warmtestraal of ander vloeistof. - Reinig de omkasting enkel met een droge of lichtvochtige katoenen doek. - De filters moeten maandelijks nagekeken worden en eventueel gereinigd worden. Neem eerst de filter uit het toestel. Indien het stof vastkleeft, kan de filter gewassen worden met water en een neutraal reinigingsmiddel. De frequentie van het reinigen hangt af van de stofconcentratie in de ruimte. - Controle en eventueel reinigen van het aanzuig- en uitblaasrooster - Controleer de goede werking van de bedieningstoestellen zoals schakelaars en thermostaten. - Alle schroef– en boutverbindingen controleren en aanspannen.

Na ingebruikname van de ventilo-convector, dit gebruikers– en onderhoudsboekje aan de eigenaar afgeven.

VI. ONDERHOUD VII. MOGELIJKE STORINGENoptredende storing

mogelijke oorzaak

actie

ventilator draait niet

• ventilo niet ingeschakeld • geen electrische spanning • electrische leidingen niet aangesloten • thermocontact is geopend

• ventilo inschakelen • zekering / stroomtoevoer controleren • electrische leidingen aansluiten (alleen door vakman) • ventilator laten afkoelen en opnieuw inschakelen

volumestroom te klein

• te laag toerental ingesteld • batterij vervuild • filter vervuild

• hoger toerental inschakelen • batterijlamellen reinigen • filter reinigen of vervangen

ventilo te luidruchtig

• te hoog toerental ingesteld • uitblaasrooster geblokkeerd of dicht • lagergeruis van de ventilator

• lager toerental inschakelen • luchtstroom vrijmaken • vakman inschakelen

ventilo verwarmt niet of • lucht in verwarmingsbatterij • batterij ontluchten niet voldoende • verwarmingsmedium is niet op temperatuur • ketel en /of pomp aanzetten of nazien / installatie ontluchten • watervolumestroom te gering • pomp controleren / strangaftakking controleren en juiste drukverlies instellen • temperatuur op de regelaar te laag • temperatuur hoger instellen ingesteld • batterij vervuild tussen de lamellen • batterij reinigen

FR - 61.507 2011 - GEB1102VT

VENTILO-CONVECTEURS MANUEL D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN

Sommaire I. Notes importantes II. Eléments composants III. Dimensions IV. Installation V. Mise en service VI. Maintenance et entretien VII. Dépannage

Comparez le bon de livraison et l’étiquette de l’appareil.

I. NOTES IMPORTANTES

I.6. Instructions de sécurité L’installation, le montage électrique, la mise en service et le dépannage doivent être effectués conformément aux règles de sécurité et aux règles de l’art en vigueur. Raccordez leventilo-convecteur sans tension électrique. Attendez l’immobilité des ventilateurs. Après usage, le ventilo-convecteur peut avoir chaud, ainsi que la tuyauterie et les accessoires Il est conseillé de porter des chaussures de sécurité, des gants de sécurité, ainsi que des vêtements de travail.

I.1. Ventilo-convecteur batterie de chauffe : Cu /Al alimentation : eau chaude ou glacial pression d‘essai : 20 Bar pression max. d‘utilisation : 12 bar température max. d‘utilisation : 110°C température max. d‘aspiration : 40°C groupe de moteur-ventilateur avec une ou plusieurs ventilateurs centrifuges à double ouïe moteur avec condensateur classe d‘isolation : F classe de protection : IP 31 monophasé 230 V, 50 Hz Les ventilateurs sont équilibrés suivants les prescriptions VDI 2060. Les alimentations ne peuvent pas être corrosives. I.2. Domaine d’application Les ventilo-convecteurs Verco peuvent être appliqués à rechauffer ou refroidr des locaux, chambres d’hôtels, bureaux. Un autre usage, ou un dépassement des spécifications, n’est pas admis, sauf conclu autrement. Des dégâts résultant d’un non respect des applications, entraînerait immédaitement la décharge de toutes responsabilités de la part du constructeur. Les ventilo-convecteurs ne peuvent pas être installés dans des locaux présentant un risque d’explosion, en dehors ou dans des locaux exagérèment humides, des locaux en forte teneur en poussières combustibles, ou atmosphère aggressive, ou des locaux avec des exigenges electromagnetiques. I.3. Adaptations à l’appareil Sans accord préalable du constructeur, aucune adaptation ou modification peut être faite.

Le ventilo-convecteur doit être stocké dans un endroit sec et dans l’emballage originale, et à l’abri des saletés et des intempéries climatiques. Evitez des températures d’extrème froid ou des températures qui dépassent 50°C. La batterie peut se déchirer en cas des températures en-dessous du point de congélation.

I.7. Garantie La garantie des ventilo-convecteurs Verco pour un emploie dans des circonstances normales, est de 10 ans sur la batterie, de 2 ans sur le moteur et de 1 an sur l’équipement électrique. La garantie se limite au seul remplacement des pièces défectueuses, tous autres frais étant exclus. Sont exclus de la garantie : - dégats occasionnés par la corrosion de toutes sortes - dégats résultants d’un mauvais montage ou raccordement - quand l’acheteur n’a pas rempli ses obligations envers Verco. En cas de réclamation, le numéro de fabrication, collé sur l’habillage du rideau d’air, doit être mentionné. I.8. Fabricant Nos produits sont fabriqués suivant les standards et normes internationals applicables. Si vous avez d’autres questions, contactez nous : Verco– Versichele N.V. Industrielaan 27 B– 9800 Deinze Tel +32- (0)9 / 386 48 46 Fax +32-(0) 9 / 386 83 63 E-mail: [email protected] http://www.verco.eu

I.4. Personnel qualifié L’installation, raccordement électrique et dépannage doit être effectué par des spécialistes. Transport et mise en service doit être effectué par du personnel qualifié.

Le constructeur poursuit une politique de constante amélioration de ses produits, et s’efforce d’en parfaire l’adaptation. Dans cet esprit, il se réserve le droit de modifier sans préavis tout composant, sous-ensemble ou caractéristique desdits produits. La présente publication a pour objet de faciliter l’installation, l’utilisation et l’entretien. Les infos qui y sont contenues peuvent ne pas correspondre entièrement à un matériel répondant à des normes locales ou à des spécifications particulières. Si tel est le cas, il conviendrait de contacter le bureau de vente le plus proche.

Suivez scrupuleusement les conseils donnés par le fabricant à fin de pouvoir réclamer la garantie.

II. ELEMENTS COMPOSANTS

I.5. Transport et stockage Lesventilo-convecteurs sont emballés de façon qu’ils remplissent les exigences de transport normal. Les ventilo-convecteurs doivent être transportés et stockés dans l’emballage originale. Lors de la réception, vérifiez l’emballage et l’appareil. En cas de dégâts de transport, avertissez immédiatement le transporteur et mentionnez les dégâts sur le bon de livraison.

pages 522-524

exécution 11 : modèle mural avec habillage - modèle suspendu un modèle de base est composé des éléments suivants : 1. chassis 2. batterie de chauffe 3. groupe moteur-ventilateur 4. grille de pulsion peut être montée dans la face avant ou supérieure commandes incorporées

FR - 61.508 2011 - GEB1102VT

VENTILO-CONVECTEURS MANUEL D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN

5. habillage 6. filtre suppléments : - chauffage d‘appoint électrique - thermostat de sécurité pour chauffage électrique (SC.4914) - commande à distance (SC.329) exécution 12 : modèle mural avec habillage - sur pieds un modèle de base est composé des éléments suivants : 1. chassis, avec pieds 2. batterie de chauffe 3. groupe moteur-ventilateur 4. grille de pulsion peut être montée dans la face avant ou supérieure commandes incorporées 5. habillage 6. filtre suppléments : - chauffage d‘appoint électrique - thermostat de sécurité pour chauffage électrique (SC.4914) - commande à distance (SC.329) - grille d‘aspiration d‘air exécution 13 : modèle mural avec habillage - sur pieds - avec clapet de mélange un modèle de base est composé des éléments suivants : 1. chassis, avec pieds 2. batterie de chauffe 3. groupe moteur-ventilateur 4. grille de pulsion peut être montée dans la face avant ou supérieure commandes incorporées 5. habillage 6. filtre 7. clapet de mélange commandé manuellement prise d‘air frais ou d‘air recyclé ou mélange des deux prise d‘air par arrière ou par le dessous. suppléments : - chauffage d‘appoint électrique - thermostat de sécurité pour chauffage électrique (SC.4914) - commande à distance (SC.329) - grille d‘aspiration d‘air intérieure - servomoteur (SC.4911) - thermostat antigel (SC.4912) - grille d‘aspiration d‘air extérieure exécution 21 : modèle mural à encastrer - modèle suspendu un modèle de base est composé des éléments suivants : 1. chassis avec interrupteurs (montés à côté du grille de pulsion) 2. batterie de chauffe 3. groupe moteur-ventilateur 6. filtre suppléments : - chauffage d‘appoint électrique - thermostat de sécurité pour chauffage électrique (SC.4914) - commande à distance (SC.329) - grille de pulsion avec cadre - manchette souple pour connecter le ventilo-convecteur et la grille de pulsion

- grille de reprise d‘air intérieure avec cadre exécution 22 : modèle mural à encastrer - sur pieds un modèle de base est composé des éléments suivants : 1. chassis, avec pieds avec interrupteurs (montés à côté du grille de pulsion) 2. batterie de chauffe 3. groupe moteur-ventilateur 6. filtre suppléments : - chauffage d‘appoint électrique - thermostat de sécurité pour chauffage électrique (SC.4914) - commande à distance (SC.329) - grille de pulsion avec cadre - manchette souple pour connecter le ventilo-convecteur et la grille de pulsion - grille de reprise d‘air intérieure avec cadre exécution 23 : modèle mural à encastrer - sur pieds - avec clapet de mélange un modèle de base est composé des éléments suivants : 1. chassis, avec pieds vec interrupteurs (montés à côté du grille de pulsion) 2. batterie de chauffe 3. groupe moteur-ventilateur 6. filtre 7. clapet de mélange commandé manuellement prise d‘air frais ou d‘air recyclé ou mélange des deux prise d‘air par arrière ou par le dessous. suppléments : - chauffage d‘appoint électrique - thermostat de sécurité pour chauffage électrique (SC.4914) - commande à distance (SC.329) - grille de pulsion avec cadre - manchette souple pour connecter le ventilo-convecteur et la grille de pulsion - grille de reprise d‘air intérieure avec cadre - servomoteur (SC.4911) - thermostat antigel (SC.4912) - grille d‘aspiration d‘air extérieure exécution 31 : modèle plafonnier avec habillage un modèle de base est composé des éléments suivants : 1. chassis 2. batterie de chauffe 3. groupe moteur-ventilateur 4. grille de pulsion, se trouve à l‘avant si sans battérie de réfrigération : peut être montée en dessous 5. habillage 6. filtre 8. grille d‘aspiration d‘air intérieure 9. commande à distance suppléments : - chauffage d‘appoint électrique - bac à condensat : nécessaire avec une batterie de réfrigération - thermostat de sécurité pour chauffage électrique (SC.4914) exécution 32 : modèle plafonnier avec habillage - avec clapet de mélange par le mur un modèle de base est composé des éléments suivants :

FR - 61.509 2011 - GEB1102VT

VENTILO-CONVECTEURS MANUEL D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN

1. chassis 2. batterie de chauffe 3. groupe moteur-ventilateur 4. grille de pulsion, se trouve à l‘avant si sans battérie de réfrigération : peut être montée en dessous 5. habillage 6. filtre 7. clapet de mélange 8. grille d‘aspiration d‘air intérieure 9. commande à distance suppléments : - chauffage d‘appoint électrique - bac à condensat : nécessaire avec une batterie de réfrigération - thermostat de sécurité pour chauffage électrique (SC.4914) - servomoteur (SC.4911) - thermostat antigel (SC.4912) - grille d‘aspiration d‘air extérieure exécution 33 : modèle plafonnier avec habillage - avec clapet de mélange par le toît un modèle de base est composé des éléments suivants : 1. chassis 2. batterie de chauffe 3. groupe moteur-ventilateur 4. grille de pulsion, se trouve à l‘avant si sans battérie de réfrigération : peut être montée en dessous 5. habillage 6. filtre 7. clapet de mélange 8. grille d‘aspiration d‘air intérieure 9. commande à distance suppléments : - chauffage d‘appoint électrique - bac à condensat : nécessaire avec une batterie de réfrigération - thermostat de sécurité pour chauffage électrique (SC.4914) - servomoteur (SC.4911) - thermostat antigel (SC.4912) - châpeau antipluie exécution 41 : modèle plafonnier - montage dans un faux plafond un modèle de base est composé des éléments suivants : 1. chassis 2. batterie de chauffe 3. groupe moteur-ventilateur 4. grille de pulsion avec cadre 6. filtre 9. commande à distance suppléments : - chauffage d‘appoint électrique - bac à condensat : nécessaire avec une batterie de réfrigération - thermostat de sécurité pour chauffage électrique (SC.4914) - manchette souple pour connecter le ventilo-convecteur et la grille de pulsion - grille de reprise d‘air intérieure avec cadre exécution 42 : modèle plafonnier - montage dans un faux plafond - clapet de mélange un modèle de base est composé des éléments suivants : 1. chassis 2. batterie de chauffe

3. groupe moteur-ventilateur 4. grille de pulsion avec cadre 6. filtre 7. clapet de mélange prise d‘air par arrière ou par le dessous.naan 9. commande à distance suppléments : - chauffage d‘appoint électrique - bac à condensat : nécessaire avec une batterie de réfrigération - thermostat de sécurité pour chauffage électrique (SC.4914) - manchette souple pour connecter le ventilo-convecteur et la grille de pulsion - grille de reprise d‘air intérieure avec cadre - servomoteur (SC.4911) - châpeau antipluie

III. DIMENSIONS pages 522-524

IV. INSTALLATION V.1. Notes importantes A. La surface portante En cas de fixation contre le mur ou au plafond, assurez-vous de la fiabilité de la construction du mur ou plafond. Choissisez des fixations adaptées au poids du ventilo-convecteur et à la construction de la surface portante. Consultez un spécialiste ou architecte. B. Place de suspension En choississant une place de suspension, il faut prendre en considération les éléments suivants : - l’hauteur minimale et maximale Consultez le bureau d’études. IV.2. Installation du ventilo-convecteur - si c‘est avec habillage : enlevez d‘abord l‘habillage • enlevez le filtre modèle plafonnier : deserrez d‘abord les vis du cadre du filtre • enlevez, eventuellement, la grille d‘aspiration • enlevez la grille de pulsion pour cela deserrez les 4 vis de la grille de pulsion • enlevez l‘habillage pour cela glissez l‘habillage environ 3 cm dans la direction de la grille de pulsion, en enlevez-le. - fixez le chassis au mur ou au plafond • modèle mural sans pieds : la distance minimale entre le ventilo-convecteur et le sol doit être au minimum 130 mm. Modèle plafonnier : la distance minimale entre la grille de pulsion et le mur doit être au minimum 130 mm. • Dans le dos du chassis des trous oblongs nécessaires sont prévus pour la fixation. • Faites que le ventilo-convecteur soit suspendu stable. • Le ventilo-convecteur doit être suspendu parfaitement de niveau - si c‘est avec habillage : remettez l‘habillage • renversez les actions comme décrit ci-dessus pour enlever l‘habillage

FR - 61.510 2011 - GEB1102VT

VENTILO-CONVECTEURS MANUEL D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN

IV.3. Raccordement hydraulique pages 525 -526 Le raccordement hydraulique de l’appareil doit être effectué par du personnel qualifié. Il est impératif que les conseils de montage et de sécurité soient en conformité avec les normes et prescriptions en vigueur. Evitez une tension sur les tuyauteries d’eau d’entrée et de sortie. Installez les tuyaux de façon que vous pouvez les entretenir et réparer facilement. Le raccordement hydraulique se trouve sur le côté de l’appareil. modèle plafonnier : standard gauche; modèle mural : standard droite. Des étiquettes indiquent le raccordement de sortie et d’entrée de l’alimentation chauffante. Utilisez une tenaille sur la batterie pour contre-serrer lors de l’installation des tuyauteries. (page 19). Faites attention aux étiquettes sur l’habillage. Rincez la tuyauterie et enlevez les irrégularités. Desaérez la batterie. Lors de l’écoulement de l’eau, il est possible que de l’eau reste dans les courbes de la batterie. Stockez le ventilo-convecteur à l’abri du gel. IV.4 Raccordement électrique A. Notes importantes Avant de commencer, vérifiez que la tension soit coupée vers l’appareil. Le raccordement électrique de l’appareil doit être effectué par du personnel qualifié. Il est impératif que les conseils de montage et de sécurité soient en conformité avec les normes et prescriptions en vigueur. Le câblage doit être conforme aux prescriptions. Le type et la section du câble est à déterminer par l’électricien. Le nombre de conducteurs est dépendant du type de moteur et du commutateur utilisé. Consultez le schéma de raccordement du moteur et du commutateur. Le raccordement des câbles dans les boîtiers doit être étanche. B. Schéma pages 527-529 Motor avec condensateur Monophasé 1 x 230 V; 50 Hz Classe d’isolation: B Classe de protection: IP 31 Sens de rotation : les moteurs tournent dans le bon sens si l’air de pulsion afflue de la bouche de pulsion. Changer le sens de rotation n’est pas possible. Test de raccordement : Comparez l’intensité de courant aux différentes vitesses avec les données mentionnées sur l’étiquette du rideau d’air NE PAS raccorder un régulateur continu ou commutateur à 5 positions Ne pas incorporer des ponts de serrage dans les boîtes à bornes du moteur.

Plusieurs ventilateurs, avec grandeurs égales, peuvent être raccordés en parallèle. Ventilateurs d’une différente grandeur ne peuvent pas être raccordés en parallèle sur un commutateur. Consultez aussi le manuel d’emploi livré avec le commutateur Verco. schéma 1 : réseau 220 V Pour raccordement d’un ventilo-convecteur avec - clapet de mélange, servomoteur et thermostat antigel - chauffage électrique avec thermostat de sécurité - commutateurs incorporés Ce schéma électrique donne l’exécution telle qu’elle est faite dans l’usine. Sans clapets de mélange et /ou chauffage électrique, ces éléments sont alors à retirer du schéma et les commutateurs enlevés. Raccordement au réseau par R et N. Fusibles à prévoir par l’installateur selon les normes prévues. Thermostat d’ambiance à raccorder aux bornes T1 and T2. Régulation : Par le thermostat d’ambiance et la vitesse selectionnée (débit d’air et émission calorifique). En practique le réchauffement se fait à la 3ième vitesse et pour maintenir la température on emploiera la vitesse 1 ou 2 suivant la température extérieure. Même régulation pour le réfrigération. Le thermostat d’ambiance peut être raccordé à une horloge programmable. schéma 2 : réseau 3 x 220 V A utiliser pour des grandes puissances en chauffage électrique. Le principe de ce schéma est égal au schéma 1. Les éléments de chauffage électrique sont raccordées en triangle. Dans les tableaux du chauffage électrique d’appoint vous trouvez les possibilités électriques en kW, suivant le type de ventilo. schéma 3 : réseau 3 x 400 V A utiliser pour des grandes puissances en chauffage électrique. Le principe de ce schéma est égal au schéma 1. Les éléments de chauffage électrique sont raccordées en étoile. Dans les tableaux du chauffage électrique d’appoint vous trouvez les possibilités électriques en kW, suivant le type de ventilo. schéma 4 : SC.329 - commande à distance Pour les modèles plafonniers et autres, nous pouvons fournir une commande à distance. Au-dessus du commutateur se trouvent les boutons poussoirs, et à l’intérieur les bornes, dont la numérotation corresponds avec les bornes des ventilos. Les bornes coorespondantes sont à raccorder entre elles, suivant l’équipement du ventilo (clapet d’air frais avec servomoteur et /ou chauffage électrique d’appoint). Le thermostat d’ambiance sera raccordé soit au commutateur, soit au ventilo (bornes T1 et T2). schéma 5 : SC.4913 - thermostat d’ambiance Les bornes 1 et 2 du thermostat sont à raccorder aux bornes T1 et T2. Enlevez le raccordement entre T1 et T2. Dans le cas où le thermostat d’ambiance est prévu d’un accélérateur, il faut raccorder le N à la borne du thermostat. schéma 6 : commande centrale de plusieurs ventilos Pour autant que les ventilos soient du même type et de la-même grandeur, ils peuvent être raccordés (au maximum 6) sur le-même commutateur central.

FR - 61.511 2011 - GEB1102VT

VENTILO-CONVECTEURS MANUEL D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN

Le commutateur sera plaçé sur un des ventilos ou bien à distance. Le raccordement électrique d’un chauffage électrique éventuel, doit être raccordé directement sur chaque unité. * Enlevez les raccordements entre T1 et T2. Les thermostats antigel doivent être raccordés en série.

V. MISE EN SERVICE Avant la première mise en service, vérifiez les points suivants : - Controlez les points de suspensions et l’habillage - Controlez les vannes d’arrêt et de réglage. - Controlez si tous les raccordements en soupapes d’arrêt sont ouverts, et s’ il y a d’alimentation chauffante présente dans l’échangeur. - Purgez l‘échangeur - Ne pas obstruer la reprise ou la pulsion - Vérifiez la mise à terre du moteur - Controlez tous les raccordements électriques d’après les schémas électriques - Controlez si la tension mentionnée sur l’étiquette correspond avec celle du réseau. - Mésurez l’intensité de courant et comparez avec l’étiquette

- Controlez le fonctionnement du moteur-ventilateur - Controlez les raccordements électriques - Controlez la mise à terre - Controlez l’échangeur sur pollution et nettoyez si nécessaire. !! En cas de nettoyage, ne déformez ou endommagez pas les ailettes de l’échangeur. - Controlez s’il y a des fuites sur les raccordements des vannes et de l’échangeur - Desaérez l’échangeur - Ne pas nettoyer l’appareil avec une lance à eau ou d’autre liquide. - Nettoyez l’appareil avec un chiffon en coton sec ou légèrement humide. - Mensuellement, controlez les filtres et nettoyez les. Si de la poussière est collée au filtre, lavez le filtre avec d’eau et un produit de nettoyage neutral. La fréquence de nettoyage dépend de la concentration de poussière dans le local. - Controlez en nettoyez la grille de pulsion et de reprise - Controlez le bon fonctionnement des appareils de commande et des thermostats. - Controlez toutes les fixations.

Après mise en service du ventilo-convecteur, donnez ce manuel d’emploi et d’entretien au propriétaire

VI. MAINTENANCE ET ENTRETIEN Les ventilo-conveceurs Verco sont construits des pièces d’une haute qualité. Cependant nous vous conseignons de procéder régulièrement, annuellement, à une inspection. - Le moteur est lubrifié à vie

VII. DEPANNAGE

défauts

causes possibles

action

le ventilateur ne se met pas en route

• le ventilo n’est pas déclenché • pas de tension électrique • câbles électriques ne sont pas raccordés • le thermocontact est ouvert

• enclenchez le ventilo • controlez fusible / l’alimentation électrique • raccordez les câbles électriques (par un technicien) • laissez refroidir le ventilateur et réenclenchez à nouveau

le volume d’air est trop faible

• nombre de tours est trop bas • l’échangeur est pollué • le filtre est pollué

• réglez le nombre de tours plus haut • nettoyez les ailettes de l’échangeur • nettoyez ou remplacez le filtre

le ventilo fait trop de bruits

• nombre de tours est trop haut • grille de pulsion est bloquée ou fermée • bruissement du roulement

• réglez le nombre de tours plus bas • libérez le courant d’air • contactez un technicien

le ventilo ne rechauffe pas ou pas assez

• air dans la batterie • l’alimentation chauffante n’a pas assez chaud • le débit d’eau est trop bas • la température du thermostat est reglé trop bas • l’échangeur est sale entre les ailettes

• desaérez la batterie • enclenchez ou controlez la chaudière et / ou pompe // desaérez l’installation • controlez le débit de la pompe et réglez le circuit • réglez la température plus haut • nettoyez l’échangeur

DE - 61.512 2011 - GEB1102VT

GEBLÄSEKONVEKTOREN BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

Inhaltsübersicht I. Wichtige Informationen II. Geräteaufbau III. Abmessungen IV. Montage V. Inbetriebnahme VI. Wartung VII. Störung und Fehlerbehebung

Typenschildangaben zu vergleichen. Transportieren und lagern Sie die Gebläsekonvektoren trocken und wettergeschützt nur in der Originalverpackung oder schützen Sie diese bis zur endgültigen Montage vor Schmutz und Wettereinwirkung. Vermeiden Sie extreme Hitze- (über 50°C) oder Kälteeinwirkung. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt besteht die Möglichkeit dass die Wärmetauscher einfrieren.I. WICHTIGE INFORMATIONEN

I.6. Sicherheitshinweise Bei der Montage, elektrischem Anschluss, Inbetriebnahme und Reparatur müssen die Unfallverhütungsvorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik beachtet werden.

I.1. Gebläsekonvektor Wärmetauscher: Cu /Al Heizmedium : Heißwasser (PWW) oder Kühlung Prüfdruck : 20 Bar Betriebsdruck max. : 12 bar Betriebstemperatur max. : 110°C Luftansaugtemperatur max. : 40°C eine oder mehrere Radialventilatorgruppe : doppelseitig ansaugend Motor mit Betriebskondensator Motorisolierungsklasse : F Motorschutzklasse : IP 31 Stromart 230 V, 50 Hz Die Ventilatoren sind nach VDI-Norm 2060 ausbalanciert. Alle Heizmedien dürfen nicht korrosiv sein. I.2. Bestimmungsgemäße Verwendung Verco Gebläsekonvektoren können eingesetzt werden als Heizung und /oder Kühlung von Geschäfte, Bürogebäude, usw. Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Für alle hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller / Lieferer nicht, das Risiko trägt allein der Anwender. Die Gebläsekonvektoren sind nicht geeignet für den Betrieb in Räumen mit explosiven Luftgemischen , außerhalb Gebäuden, Feuchträumen oder Räumen mit hohem Staubanfall, sowie Räumen mit aggressiver Luft oder erhöhten elektromagnetischen Anforderungen. I.3. Veränderungen an Geräten Es dürfen keine Veränderungen, An– oder Umbauten Genehmigung des Lieferanten vorgenommen werden.

ohne

I.4. Personalqualifikation Montage, elektrischer Anschluss und Reparaturen dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden. Die Inbetriebnahme kann nur von autorisierten Personen vorgenommen werden. Sämtliche Vorschriften des Lieferanten müssen genau befolgt werden um Garantieansprüche zu erlangen. I.5. Transport und Lagerung Die Gebläsekonvektoren sind in stabilen Versandkartons verpackt, die normalen Transportbedingungen genügen. Bitte kontrollieren Sie bei der Anlieferung unbedingt die Verpackung. Sichtbare Transportschäden und Beschädigungen der Verpackung sind sofort beim Spediteur zu reklamieren und auf dem Frachtbrief festzuhalten sowie durch den Fahrer mittels Unterschrift bestätigen zu lassen. Ferner sind Lieferscheinangaben mit den Geräte-

zuerst den Gebläsekonvektor spannungslos schalten. dann den Stillstand der Ventilatoren abwarten. nach Gebrauch, auch bei Stillstand des Ventilators, können Rohrleitungen, Verkleidungsbleche und Anbauteile sehr heiß sein. tragen Sie Handschuhe, Sicherheitsschuhe und Schutzkleidung. I.7. Garantie Die Garantie auf Verco Gebläsekonvektoren nach Lieferdatum beträgt bei Verwendung unter normalen Bedingungen 10 Jahre für das Heizelement, 2 Jahre für den Motor und 1 Jahr für die elektrische Ausrüstung. Die Garantie beschränkt sich lediglich auf das Ersetzen der defekten Einzelteile unter Ausschluss aller anderen Kosten. Von der Garantie sind ebenfalls ausgeschlossen : - Korrosionsschäden jeder Art - Schäden durch fehlerhaftes anbringen, anschließen oder unsachgemäße Behandlung - wenn der Besteller mit seinen Verpflichtungen gegenüber Verco in Verzug geraten ist. Bei Reklamationen bitten wir um Angabe der Fabrikationsnummer die auf das Gehäuse geklebt ist. Garantieleistungen ohne diese Angaben sind leider nicht möglich. I.8. Lieferant Unsere Produkte sind nach den einschlägigen internationalen Vorschriften gefertigt. Haben Sie Fragen zur Verwendung unserer Produkte, wenden Sie sich bitte an : Verco GmbH Siegburger Str. 215 D-50679 Köln Tel +49- (0)22 26 / 16 311 Fax +49- (0)22 26 / 16 314 E-mail: [email protected] http://www.verco.eu Verco ist bestrebt eine kontinuierliche Verbesserung seiner Produkte und die dazu notwendigen Anpassungen zu erzielen. Mit dieser Mitteilung behält Verco sich das Recht vor, ohne vorangehende Mitteilung, Teile oder Charakteristik seiner Produkte zu ändern. Das Ziel dieser Publikation ist die Montage, Inbetriebnahme und Wartung zu erleichtern. Die Informationen können nicht mit dem Produkt übereinstimmen, wenn das Produkt angepasst ist an örtliche Erfordernisse oder andere Spezifikationen. In diesem Fall, wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Vertreter.

II. GERATEAUFBAU siehe Seite 512-524 Ausführung 11 : Wandgerät mit Gehäuse - Hangegerät Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen :

DE - 61.513 2011 - GEB1102VT

GEBLÄSEKONVEKTOREN BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

1. Grundkonstruktion 2. Heizelement 3. Motor-Ventilatorgruppe 4. Ausblasgitter kann sowohl vorne als auch nach oben montiert werden mit Bedienungsknöpfe 5. Gehäuse 6. Filter Optionen : - elektrische Heizung - Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914) - Fernbedienung (SC.329) Ausführung 12 : Wandgerät mit Gehäuse - Standgerät Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen : 1. Grundkonstruktion, mit Fuß 2. Heizelement 3. Motor-Ventilatorgruppe 4. Ausblasgitter kann sowohl vorne als auch nach oben montiert werden mit Bedienungsknöpfe 5. Gehäuse 6. Filter Optionen : - elektrische Heizung - Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914) - Fernbedienung (SC.329) - Umluftansauggitter Ausführung 13 : Wandgerät mit Gehäuse - Standgerät - mit Mischluftkasten Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen : 1. Grundkonstruktion, mit Fuß 2. Heizelement 3. Motor-Ventilatorgruppe 4. Ausblasgitter kann sowohl vorne als auch nach oben montiert werden mit Bedienungsknöpfe 5. Gehäuse 6. Filter 7. Mischluftkast ist von Hand zu bedienen Außen- oder Innenluft Luftansaugung hinten oder unten Optionen : - elektrische Heizung - Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914) - Fernbedienung (SC.329) - Umluftansauggitter - Stellmotor mit Federrücklauf (SC.4911) - Frostschutzthermostat (SC.4912) - Wetterschutzgitter

- elektrische Heizung - Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914) - Fernbedienung (SC.329) - Ausblasgitter mit Einlegerahmen - elastische Verbindung zum Anschluß zwischen dem Gerät und Ausblasgitter - Umluftansauggitter mit Einlegerahmen Ausführung 22 : Wandgerät für Einbau - Standgerät Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen : 1. Grundkonstruktion, mit Fuß mit Bedienungsknöpfe (montiert neben Ausblasöffnung) 2. Heizelement 3. Motor-Ventilatorgruppe 6. Filter Optionen : - elektrische Heizung - Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914) - Fernbedienung (SC.329) - Ausblasgitter mit Einlegerahmen - elastische Verbindung zum Anschluß zwischen dem Gerät und Ausblasgitter - Umluftansauggitter mit Einlegerahmen Ausführung 23 : Wandgerät für Einbau - Standgerät - mit Mischluftkasten Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen : 1. Grundkonstruktion, mit Fuß mit Bedienungsknöpfe (montiert neben Ausblasöffnung) 2. Heizelement 3. Motor-Ventilatorgruppe 6. Filter 7. Mischluftkast ist von Hand zu bedienen Außen- oder Innenluft Luftansaugung hinten oder unten Optionen : - elektrische Heizung - Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914) - Fernbedienung (SC.329) - Ausblasgitter mit Einlegerahmen - elastische Verbindung zum Anschluß zwischen dem Gerät und Ausblasgitter - Umluftansauggitter mit Einlegerahmen - Stellmotor mit Federrücklauf (SC.4911) - Frostschutzthermostat (SC.4912) - Wetterschutzgitter

Ausführung 21 : Wandgerät für Einbau - Hangegerät Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen : 1. Grundkonstruktion mit Bedienungsknöpfe (montiert neben Ausblasöffnung) 2. Heizelement 3. Motor-Ventilatorgruppe 6. Filter

Ausführung 31 : Deckengerät mit Gehäuse Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen : 1. Grundkonstruktion 2. Heizelement 3. Motor-Ventilatorgruppe 4. Ausblasgitter, befindet sich vorne beim Modell ohne Kühlbatterie kann das Ausblasgitter auch unten angeordnet werden 5. Gehäuse 6. Filter 8. Umluftansauggitter 9. Fernbedienung

Optionen :

Optionen :

DE - 61.514 2011 - GEB1102VT

GEBLÄSEKONVEKTOREN BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

- elektrische Heizung - Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914) - Kondensatwanne : notwendig bei Lieferung mit Kühlbatterie

- Umluftansauggitter - elastische Verbindung zum Anschluß zwischen dem Gerät und Ausblasgitter

Ausführung 32 : Deckengerät mit Gehäuse - mit Mischluftkasten durch Mauer Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen : 1. Grundkonstruktion 2. Heizelement 3. Motor-Ventilatorgruppe 4. Ausblasgitter, befindet sich vorne beim Modell ohne Kühlbatterie kann das Ausblasgitter auch unten angeordnet werden 5. Gehäuse 6. Filter 7. Mischluftkast 8. Umluftansauggitter 9. Fernbedienung

Ausführung 42 : Deckengerät für Einbau - mit Mischluftkasten Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen : 1. Grundkonstruktion 2. Heizelement 3. Motor-Ventilatorgruppe 4. Ausblasgitter mit Einlegerahmen 6. Filter 7. Mischluftkast Luftansaugung hinten oder unten 9. Fernbedienung

Optionen : - elektrische Heizung - Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914) - Kondensatwanne : notwendig bei Lieferung mit Kühlbatterie - Stellmotor mit Federrücklauf (SC.4911) - Frostschutzthermostat (SC.4912) - Wetterschutzgitter Ausführung 33 : Deckengerät mit Gehäuse - mit Mischluftkasten durch das Dach Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen : 1. Grundkonstruktion 2. Heizelement 3. Motor-Ventilatorgruppe 4. Ausblasgitter, befindet sich vorne beim Modell ohne Kühlbatterie kann das Ausblasgitter auch unten angeordnet werden 5. Gehäuse 6. Filter 7. Mischluftkast 8. Umluftansauggitter 9. Fernbedienung Optionen : - elektrische Heizung - Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914) - Kondensatwanne : notwendig bei Lieferung mit Kühlbatterie - Stellmotor mit Federrücklauf (SC.4911) - Frostschutzthermostat (SC.4912) - Regenhaube Ausführung 41 : Deckengerät für Einbau Das Grundmodell besteht aus folgenden Bauteilen : 1. Grundkonstruktion 2. Heizelement 3. Motor-Ventilatorgruppe 4. Ausblasgitter mit Einlegerahmen 6. Filter 9. Fernbedienung Optionen : - elektrische Heizung - Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914) - Kondensatwanne : notwendig bei Lieferung mit Kühlbatterie

Optionen : - elektrische Heizung - Sicherheitsthermostat für elektrische Heizung (SC.4914) - Kondensatwanne : notwendig bei Lieferung mit Kühlbatterie - Umluftansauggitter - elastische Verbindung zum Anschluß zwischen dem Gerät und Ausblasgitter - Stellmotor mit Federrücklauf (SC.4911) - Regenhaube

III. ABMESSUNGEN siehe Seite 522-524

IV. MONTAGE IV.1. Wichtige Informationen A. Tragsicherheit am Montageort bei allen Montagen immer die Tragfähigkeit der Wand– oder Deckenkonstruktion prüfen. Geeignete Befestigungsmittel wählen bezogen auf das Gewicht des Gebläsekonvektors und des Zustandes der Wand– oder Deckenkonstruktion. falls notwendig Statiker oder Architekt hinzuziehen. B. Montageort bei der Wahl des Montageortes sind folgende Punkte zu beachten: - min. und max. Aufhängehöhe konsultieren Sie dazu ein Ingenieurbüro. IV.2. Montage der Gebläsekonvektor - bei Lieferung mit Gehäuse: zuerst das Gehäuse abnehmen entnehmen Sie den Filter - beim Deckengerät : lösen Sie die Schrauben der Filterhalterung entnehmen Sie eventuell das Ansauggitter entnehmen Sie das Ausblasgitter lösen Sie dafür die Schrauben Abnehmen des Gehäuses schieben Sie das Gehäuse ca. 3 cm in Richtung des Ausblasgitters und entfernen es - befestigen Sie die Grundkonstruktion an Mauer oder Decke beim Wandgerät ohne Füsse muss die Unterkante des Gerätes mit mindestens 130 mmAbstand vom Boden aufgehängt werden. Beim Deckengerät muss der Abstand zwischen Ansauggitter und Mauer mindestens 130 mm sein. Die erforderlichen Schlitze für die Befestigung mit Schrauben und Dübeln befinden sich in der Rückwand.

DE - 61.515 2011 - GEB1102VT

GEBLÄSEKONVEKTOREN BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

Prüfen Sie die Stabilität des montierten Gebläsekonvektors Die Montage muss waagerecht erfolgt sein. - bei Lieferung mit Gehäuse bitte das Gehäuse montieren

Es dürfen keine Brücken in den Motorklemmkasten eingebaut sein. NICHT anschlussen mit 5-Stufentraforegler oder elektronischer Drehzahlsteller

IV.3. Rohranschluss

Es können mehrere Gebläsekonvektoren gleicher Baugrößen parallel geschaltet werden. Gebläsekonvektoren verschiedener Baugrößen können nicht parallel auf einen Stufenschalter geschaltet werden.

siehe Seite 525-526 Der Rohranschluss darf nur von zugelassenen Fachfirmen durchgeführt werden. Diese müssen die geltenden örtlichen Vorschriften, Normen und Unfallverhütungsvorschriften beachten. Vermeiden Sie dass auf die Heizmittelleitungen mechanische Spannungen entstehen. Heizmittelleitungen bitte so verlegen dass die Zugänglichkeit des Gerätes bei Wartung– und Reparaturarbeiten nicht beeinträchtigt wird. Der Rohranschluss befindet sich seitlich am Gerät. Bei Deckengeräten standard auf der linken Seite und bei Wandgeräten standard an der rechten Seite. Der Vor– und Rücklauf der Heizmittel und / oder Kühlmittel ist mit Pfeilen rein / raus gekennzeichnet. Bei der Rohrmontage unbedingt Anschlüsse am Gerät mit einer Rohrzange gegenhalten (Seite 19). Beachten Sie die Kennzeichnung auf den Grundkonstruktionen. Heizmittelleitungen spülen und von Verunreinigungen säubern. Entlüften Sie die Wärmetauscher. Beim Entleeren der Geräte ist es möglich, dass noch Wasser in den Krümmungen der Wärmetauscher stehen bleibt. Lagern Sie die Gebläsekonvektoren deshalb in einem frostfreien Raum. IV.4 Elektrischer Anschluss A. Wichtige Informationen Bei Arbeiten an den Gebläsekonvektoren muss Spannung an den Geräten abgeschaltet sein.

die elektrische

Der Elektroanschluss darf nur von zugelassenen Elektrofachfirmen durchgeführt werden. Diese müssen die geltenden örtlichen Vorschriften, Normen und Unfallverhütungsvorschriften beachten. Die Kabelverlegung richtet sich nach den Vorschriften. Die Festlegung der Kabelart und Leitungsquerschnitte erfolgt durch den autorisierten Elektrofachmann. Die Anzahl Kabelleiter ist abhängig von den Motortypen und den Schaltgeräten. Siehe Anschlussschema Motor und Schaltgeräte. Nach Kabelverlegung alle Kabeleinführungen spritzwasserdicht verschließen. B. Schema siehe Seite 527-529 Motor mit Betriebskondensator; Wechselstrom 1 x 230 V; 50 Hz; Motorisolierungsklasse : B; Motorschutzklasse : IP 31 Drehrichtung : die Motoren haben die richtige Drehrichtung wenn Luft am Ausblasseite ausströmt. Drehrichtungsänderung ist nicht möglich. Anschlüssprüfung : Stromaufnahme in allen Drehzahlen mit Leistungsschild vergleichen.

siehe auch Betriebsanleitung Schalter. Schema 1 : Netzanschluss 220V für Gebläsekonvektoren mit : - Mischluftkasten, Stellmotoren und Frostschutzthermostat - elektrischer Zusatzheizung mit Sicherheitsthermostat - Drucktastenbedienung am Gerät Dieses Schema zeigt die innere Verdrahtung so wie sie im Werk ausgeführt wurde. Wird kein Mischluftkasten und /oder keine elektrische Zusatzheizung mitgeliefert entfällt die entsprechende Verdrahtung und die jeweiligen Drucktasten werden durch Abdeckplättchen ersetzt. Netzanschluß an den Klemmen R und N - Sicherungen sind vom Installateur gemäß dem entsprechenden Anschlusswert zu erbringen. Der Raumthermostat ist an den Klemmen T1 unfd T2 anzuschließen, Regelung : Durch Raumthermostat gewählte Geschwindigkeit (Luftdurchsatz und Kapazität). In der Praxis erfolgt die Heizung mit der Geschwindigkeitstufe 3 : zum halten der Temperatur wird je nach herrschenden Außentemperaturen auf die Geschwindigkeit 1 oder 2 umgeschaltet. Gleiche Regelung bei Kühlung. Der Raumthermostat kann auch mit einem programmierbaren Uhrwerk ausgerüstet werden. Schema 2 : Netzanschluß 3 x 220V Anwenden bei hoher Leistung der elektrischen Zusatzheizung. Das Schema 2 gleicht im Prinzip dem Schema 1. Die elektrischen Heizelemente werden im Dreieck geschaltet. In den Tabellen für die elektrische Zusatzheizung ist die zu installierende Leistung in kW gemäß dem Gerät aufgeführt. Schema 3 : Netzanschluß 3 x 400V Anwenden bei hoher Leistung in der elektrischen Zusatzheizung. Das Schema 3 gleicht im Prinzip dem Schema 1. Die elektrischen Heizelemente werden im Stern geschaltet. In den Tabellen für die elektrische Zusatzheizung ist die zu installierende Leistung in kW gemäß dem Gerät aufgeführt. Schema 4 : SC.329 - Fernbedienung Für Deckengeräte oder andere Ausführungen kann ein Schalter für die Fernbedienung mitgeliefert werden. Vorne am Schalter befinden sich die Drucktastenknöpfe und im Schalterinnern eine Klemmenleiste deren Nummerierung mit der Klemmleiste im Gerät übereinstimmt. Die entsprechenden Klemmen sind miteinander zu verbinden. Dies erfolgt gemäß der Ausrüstung des Gerätes (Mischluftkasten mit Stellmtor und /oder elektrischer Zusatzheizung). Der Raumthermostat kann entweder an der Fernbedienung oder direkt am Gerät angeschlossen werden. Schema 5 : SC.4913 - Anschluß von Raumthermostaten Kontaktklemmen der Raumthermostate 1 und 2 an den Klemmen T1 und T2 anschließen. Verbindung zwischen T1 und T2 entfernen. Falls der Raumthermostat mit einer Wärmerückkopplung ausgerüstet

DE - 61.516 2011 - GEB1102VT

GEBLÄSEKONVEKTOREN BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

ist, Verbindung zwischen Klemmen N und 4 des Raumthermostaten herstellen. Schema 6 : Zentrale Bedienung mehrerer Geräte Mit einer zentralen Drucktatstenregelung können 1 bis 6 Geräte bedient und geregelt werden. Alle Geräte müssen die gleichen Baugrößen haben. Bevor Sie elektrisch anschliessen prüfen Sie dass die Summe an Ampere der Motoren die der Regelgeräte nicht überschreiten (Thermostat, 3-Stufenschalter). Die Regelung kann von Drucktasten am Gerät oder von der Fernbedienung aus erfolgen. Der Stromasnchluß einer eventuell vorgesehenen elektrischen Zusatzheizung muß direkt erfolgen. * Die Brücken an T1 und T2 müssen entfernt werden. Die Frostschutzthermostaten sind in Serie zu schalten.

V. INBETRIEBNAHME für die erste Inbetriebnahme sind folgende Schritte auszuführen : - prüfen Sie die Befestigungspunkte an der Gebläsekonvektorverkleidung. - prüfen Sie alle Absperrventile und Regelventile. - prüfen Sie ob alle Anschlüsse und Ventile geöffnet sind und ob das Heizmedium im Wärmetauscher ist. - entlüften Sie die Wärmetauscher. - Der Gebläsekonvektor muss frei ansaugen und ausblasen können. - prüfen Sie ob die Motoren geerdet sind. - überprüfen Sie die Spannung auf dem Leistungsschild der Gebläsekonvektor mit der Netzspannung. - Stromaufnahme messen und mit Typenschildangabe vergleichen. - prüfen Sie die elektrischen Anschlüsse anhand des Klemmenplanes.

VI. WARTUNG Verco Gebläsekonvektoren sind gefertigt aus qualitativ hochstehenden Einzelkomponenten. Trotzdem empfehlen wir eine regelmäßige jährliche Überprüfung der Geräte. - der Motor ist wartungsfrei - Ventilator auf Funktion prüfen - alle elektrischen Anschlüsse prüfen - Erdung prüfen - Das Gerät nicht reinigen mit einem Wasserstrahl oder anderen Flüssigkeiten. - Das Gehäuse reinigen mit einem trockenen oder leicht feuchten Baumwolltuch. - Wärmetauscher auf Verschmutzung prüfen und wenn erforderlich säubern. !! Bei der Reinigung des Wärmetauschers Lamellen nicht beschädigen oder verformen. - Ventile, Heizmittelleitungen und Wärmetauscher auf Leckagen prüfen. - entlüften der Wärmetauscher - Filter sollten monatlich überprüft und gegebenenfalls gesäubert werden. Entnehmen Sie zuerst den Filter. Stofffilter können gewaschen werden mit Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel. Der Turnus der Reinigung ist abhängig von der Staubkonzentration im Raum. - Ausblas- und Ansauggitter überprüfen und ggf. säubern. - Funktion der Schalter und Thermostate prüfen. - Schrauben und Muttern der Gerätebefestigung nachziehen.

nach Inbetriebnahme Anlage ordnungsgemäß übergeben.

VII. STÖRUNG UND FEHLERBEHEBUNGFehler

Mögliche Fehlerursache

Fehlerbehebung

Ventilator dreht nicht

• Gebläsekonvektor nicht eingeschaltet • keine elektrische Spannung • elektr. Anschlusskabel nicht angeschlossen • Temperaturwächter ist geöffnet

• Gebläsekonvektor einschalten • Sicherung/ Stromeinspeisung prüfen • elektr. Kabel anschließen (nur autorisiertes Personal) • Ventilator abkühlen lassen und wieder einschalten

Luftmenge zu niedrig

• zu niedrige Drehzahl eingestellt • verschmutzte Wärmetauscher • verschmutzte Filter

• Drehzahl höher stellen • Lamellen des Wärmetauscher reinigen • Filter reinigen oder austauschen

Gebläsekonvektor zu laut

• zu hohe Drehzahl eingestellt • Ausblasgitter zugestellt oder geschlossen • Lagergeräusch am Ventilator

• Drehzahl reduzieren • Luftstrom freimachen • Fachmann kontaktieren

Gebläsekonvektor erwärmt nicht • Luft im Wärmetauscher oder nicht genug • Heizmittel ist nicht auf Temperatur sehen • Heizmittelstrom zu niedrig • Temperatur zu niedrig eingestellt • Schmutz zwischen den Lamellen des Wärmetauschers

• Wärmetauscher entlüften • Kessel oder Pumpe einschalten oder Installation nach• Pumpe kontrollieren // Heizungsstrang kontrollieren und richtigen Pumpendruck einstellen. • Temperatur höher einstellen • Wärmetauscher reinigen

E

- 61.517 -

2011 - GEB1102VT

FAN COIL UNITS INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL

Contents I. II. III. IV. V. VI. VII.

Important information Components Dimensions Installation Commissioning Maintenance Troubleshooting

I. IMPORTANT INFORMATION I.1. Fan coil unit heat exchanger : Cu /Al heating medium : hot and cold water testing pressure : 20 Bar max. working pressure : 12 bar max. work temperature : 110°C max. intake temperature : 40°C motor-ventilatorgroup with one or more, dual intake, directly driven centrifugal fans motor with operating capacitor motor isolation class : F motor protection class : IP 31 tension 230 V, 50 Hz The ventilators are balanced according VDI 2060 norm. The heating medium may not be corrosive. I.2. Application area The Verco fan coil units are designed for heating or cooling offices, hotel rooms, stores,... Any other use, or disregard of these specifications, is not allowed, unless agreed otherwise. Any damage as a result of an unauthentic use, will be accounted on the entire responsability of the user. The fan coil units may not be mounted in explosion hazardous rooms, outside, in humid rooms, in rooms with a high concentration of dust or agressive atmosphere, or in rooms with high electromagnetics demands. I.3. Modifications Without prefatory approval of the manufacturer, no modifications or alterations can be made to the fan coil unit. I.4. Qualified personnel Installation, electrical connection and repair are only to be performed by specialists. Transport and commissioning are only to be performed by trained service personnel. Failure to comply with the specifications given by the manufacturer will invalidate the guarantee. I.5. Transport and storage Verco fan coil units are packaged to comply with normal transport requirements. Transport and store the fan coil units in the original packaging. On delivery, inspect the package and the fan coil units. In case of transport damage, the recipient should immediately complain to the forwarding company and describe the damage on the delivery note. Compare the delivery note and the label on the air curtains. The fan coil units must be stored in the original packaging in a dry

area , and be protected against dirt and weather. Avoid exposure to extreme cold or heat, above the 50°C, temperatures. The heat exchanger can freeze open if temperatures go below the freezing-point. I.6. Safety instructions The concerned safety prescriptions and the approved rules of the technic should be followed in case of installation, electrical connection and commissioning. Power supply interrupted and secured. Fan impeller has come to a stop. Beware, after functioning, the fan coil units can be hot, also the accessories and piping. Apply personnel safety regulations : wear safety shoes and gloves, and a work dress. I.7. Guarantee The guarantee on the fan coil units, in case of normal use, is 10 years on the heat exchanger, 2 years on the fan and 1 year on the electrical equipment, after delivery date. The guarantee covers only the replacement of the broken components with exclusion of all other costs. Are also excluded of the guarantee : - corrosion damage - damage due to wrong installation, connection or treatement - when the client failed to fullfill his obligations towards Verco In case of a complaint, mention the fabrication number, sticked on the casing, to Verco. I.8. Manufacturer Our products are manufactured in compliance with applicable international standards and regulations. If you have questions regarding the use of our products, please contact : Verco-Versichele N.V. Industrielaan 27 B– 9800 Deinze Tel +32 -(0)9 / 386 48 46 Fax +32 -(0)9 / 386 83 63 E-mail : [email protected] http://www.verco.eu The manufacturer follows a politic of continuous improvement of his products, and by these means attempts to make the needed adjustments to the products. Therefore the manufacturer is entitled, without prior notification, to change a component or characteristic of a product. This manual has the only purpose to facilitate the installation, use and maintenance. It occurs that the given information isn’t in accordance with the product when the product is adapted to meet the local requirements or other specifications. When this is the case, please contact the nearest sales office.

II. COMPONENTS pages 522-524 execution 11 : wall model with casing - suspended model a standard model has following components : 1. chassis 2. heat exchanger / battery 3. motor-ventilatorgroup 4. outlet grille can be mounted in the front or at the top with controls 5. casing

E

- 61.518 -

2011 - GEB1102VT

FAN COIL UNITS INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL

6. filter options : - electrical auxiliary heating - safety thermostat for electrical heating (SC.4914) - remote control (SC.329) execution 12 : wall model with casing - with foot a standard model has following components : 1. chassis, with foot 2. heat exchanger / battery 3. motor-ventilatorgroup 4. outlet grille can be mounted in the front or at the top with controls 5. casing 6. filter options : - electrical auxiliary heating - safety thermostat for electrical heating (SC.4914) - remote control (SC.329) - inside air intake grille execution 13 : wall model with casing - with foot - air change over box a standard model has following components : 1. chassis, with foot 2. heat exchanger / battery 3. motor-ventilatorgroup 4. outlet grille can be mounted in the front or at the top with controls 5. casing 6. filter 7. air change over box operated manually for inside or outside iar suction from the front or the rear options : - electrical auxiliary heating - safety thermostat for electrical heating (SC.4914) - remote control (SC.329) - inside air intake grille - damper (SC.4911) - anti-freeze thermostat (SC.4912) - fresh air intake grille execution 21 : wall model for building in - suspended model a standard model has following components : 1. chassis with controls (mounted next to outlet opening) 2. heat exchanger / battery 3. motor-ventilatorgroup 6. filter options : - electrical auxiliary heating - safety thermostat for electrical heating (SC.4914) - remote control (SC.329) - build in grille with frame - flexible connection for connecting the fan coil unit and grille - inside air intake grille with frame

execution 22 : wall model for building in - with foot a standard model has following components : 1. chassis, with foot with controls (mounted next to outlet opening) 2. heat exchanger / battery 3. motor-ventilatorgroup 6. filter options : - electrical auxiliary heating - safety thermostat for electrical heating (SC.4914) - remote control (SC.329) - build in grille with frame - flexible connection for connecting the fan coil unit and grille - inside air intake grille with frame execution 23 : wall model for building in - with foot - air change over box a standard model has following components : 1. chassis, with foot with controls (mounted next to outlet opening) 2. heat exchanger / battery 3. motor-ventilatorgroup 6. filter 7. air change over box operated manually for inside or outside iar suction from the front or the rear options : - electrical auxiliary heating - safety thermostat for electrical heating (SC.4914) - remote control (SC.329) - build in grille with frame - flexible connection for connecting the fan coil unit and grille - inside air intake grille with frame - damper (SC.4911) - anti-freeze thermostat (SC.4912) - fresh air intake grille execution 31 : ceiling model with casing a standard model has following components : 1. chassis 2. heat exchanger / battery 3. motor-ventilatorgroup 4. outlet grille, mounted in the front when without cooling battery : can be mounted on the bottom 5. casing 6. filter 8. inside air intake grille 9. remote control options : - electrical auxiliary heating - drain pan: necessary when with cooling battery - safety thermostat for electrical heating (SC.4914) execution 32 : ceiling model with casing - air change over box through wall a standard model has following components : 1. chassis 2. heat exchanger / battery 3. motor-ventilatorgroup 4. outlet grille, mounted in the front

E

- 61.519 -

2011 - GEB1102VT

FAN COIL UNITS INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL

when without cooling battery : can be mounted on the bottom 5. casing 6. filter 7. air change over box 8. inside air intake grille 9. remote control options : - electrical auxiliary heating - drain pan: necessary when with cooling battery - safety thermostat for electrical heating (SC.4914) - damper (SC.4911) - anti-freeze thermostat (SC.4912) - fresh air intake grille execution 33 : ceiling model with casing - air change over box through ceiling a standard model has following components : 1. chassis 2. heat exchanger / battery 3. motor-ventilatorgroup 4. outlet grille, mounted in the front 5. casing 6. filter 7. air change over box 8. inside air intake grille 9. remote control options : - electrical auxiliary heating - drain pan: necessary when with cooling battery - safety thermostat for electrical heating (SC.4914) - damper (SC.4911) - anti-freeze thermostat (SC.4912) - rain hood execution 41 : ceiling model for build in a standard model has following components : 1. chassis 2. heat exchanger / battery 3. motor-ventilatorgroup 4. outlet grille with frame 6. filter 9. remote control options : - electrical auxiliary heating - drain pan: necessary when with cooling battery - safety thermostat for electrical heating (SC.4914) - flexible connection for connecting the fan coil unit and grille - inside air intake grille with frame execution 42 : ceiling model for build in - air change over box a standard model has following components : 1. chassis 2. heat exchanger / battery 3. motor-ventilatorgroup 4. outlet grille with frame 6. filter 7. air change over box freh air from rear or the top 9. remote control options :

- electrical auxiliary heating - drain pan: necessary when with cooling battery - safety thermostat for electrical heating (SC.4914) - flexible connection for connecting the fan coil unit and grille - inside air intake grille with frame - damper (SC.4911) - rain hood

III. DIMENSIONS pages 522-524

IV. INSTALLATION IV.1. Important information A. Bearing capacity of the installation surface Control the reliability of the wall or ceiling construction before installation of the air curtain. Select the suited fastenings, according to the weight of the fan coil unit and the wall or ceiling construction. Consult a specialist or the architect. B. Installation place In selecting an installation place, take into account following elements: - minimum and maximum mounting height Consult the engineering office IV.2. Installation - when with casing : first remove the casing • remove the filter with ceiling model : first screw loose the screws of the filter frame • remove, eventually, the air intake grille • remove the outlet grille screw loose the 4 screws of the outlet grille • remove the casing the casing can be easily removed by sliding the casing ca. 3 cm in the direction of the outlet grille, - fix the chassis on the ceiling or wall • Wall model without feet : the bottom side of the fan coil unit must be suspended at at least 130 mm of the floor Ceiling model : the distance between the air intake grille and the wall must be at least 130 mm. • The backside of the chassis has the necessary slits for fixing, with screws, the fan coil unit at the ceiling or wall. • Make sure that the fan coil unit is suspended in a stabil way. • The fan coil unit must be mounted waterlevel - when with casing : replace the casing • make the reversed actions as described when to remove the casing. IV.3. Pipe connection pages 525-526 The pipe connection must be carried out by qualified personnel. Follow the local prescriptions, norms and safety requirements. Prevent that mechanical tensions arise when connecting the water inlet and outlet connections.

E

- 61.520 -

2011 - GEB1102VT

FAN COIL UNITS INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL

Install the pipe connections in such a manner that maintenance and repair can easily be carried out. The pipe connections are situated at the of the fan coil unit. Ceiling model : standard left; Wall model : standard right. Labels on the fan coil unit point out the water inlet and outlet connections. Use pliers on the heat exchanger’s pipe connections and hold steady while firmly fixing the pipe connections, thus avoiding bending or tearing open the water connections of the heat exchanger. (page 19). Pay attention to the labels on the casing. Rinse the piping and dispose of irregularities Desaerate the heat exchanger. After draining off the water, there might still be water in the roundings of the heat exchanger. Store the fan coil unit frost-proof . IV.4 Electrical installation A. Important information In case of maintenance, the power supply must be interrupted and secured against restoration. The electrical installation must be carried out by a qualified electrician. Follow the local prescriptions, norms and safety requirements. The cable-laying must be done according the prevailing prescriptions. The type and section of cable must be determinated by the electrician. The number of conductors depends on the motor type and the speed control. See the wiring diagrams of the motors and speed controls. The cable-entrances must be sealed to prevent water drops from entering. B. Scheme pages 527-529 Motor with operating capacitor; Alternating current 1 x 230 V; 50 Hz; Motor isolation class : B; Motor protection class : IP 31 Direction of rotation : the motor has the right direction of rotation when the air flows out of the air diffuser. The direction of rotation can not be changed. Connection test : compare the current intensity in all speeds with the label on the air curtain. DO NOT connect an electronic continuous speed manipulator or five step transformer regulator Don’t build bridges in the terminal boxes. Different fan coil units, of the same size, can be connected in parallel. Fan coil units from different sizes can not be connected in parallel with one speed control. See also specific manual of the speed controls. scheme 1 : power supply 220 V For connecting a fan coil unit with - air change over box, damper and anti-freeze thermostat - electrical auxiliary heating with limit thermostat - push buttons on the unit This diagram illustrates the internal wiring as it is done in the

factory. In case an air mixing box and /or electrical auxiliary heating is not supplied, the corresponding wiring is eliminated, and the respective push buttons are replaced by cover plates. Power connection to terminals R and N - Fuses must be provided by the installing technician in accordance with the appropriate connection value. The room thermostat should be connected to terminals T1 and T2. Control : By way of room thermostat and selected speed (air through put and heat release). In practice , heating is done at speed 3. in order to maintain the temperature, a switch is made to speed 1 or 2 according to the prevailing outside temperature. Same control for cooling. The room thermostat can be equipped with a programmed clock. scheme 2 : power supply 3 x 220V To be used for large powers in the electrical auxiliary heating system. Diagram 2 is, in principle, identical with diagram 1. The electrical heating elements are connected in a delta circuit. The kW power which can be installed according to the fan coil unit can be looked up in the tables of the auxiliary heating. scheme 3 : power supply 3 x 400V To be used for large powers in the electrical auxiliary heating system. Diagram 3 is, in principle, identical with diagram 1. The electrical heating elements are connected in a star circuit. The kW power which can be installed according to the fan coil unit can be looked up in the tables of the auxiliary heating. scheme 4 : SC.329 - remote control A small box for remote control can be supplied for the ceiling models or other designs. The push buttons are located at the front of the box. Inside there is a terminal strip, the numbering of which corresponds to the terminal strip in the fan coil unit. The matching terminbals must be connected to one another according to the configuration of the fan coil unit (air change over box with damper and /or electrical auxiliary heating). The room thermostat can be connected either at the remote control or the fan coil unit (terminals T1 and T2). scheme 5 : SC.4913 - room thermostat Connect the contact teerminals of the room thermostat 1 and 2 to the terminals T1 and T2. Eliminate the connection between T1 and T2. If the room thermostat is equipped with a termal feedback, establish a connection between N and terminal 4 of the room thermostat. scheme 6 : central operation of several fan coil units It is possible to operate and control 1 to 6 fan coils by means of a central push button control. A condition is, however, that all fan coil units are of the same size. Operation can be handled from the push buttons of a fan coil unit or from the remote control box. The power connection of any electrical auxiliary heating system must be established directly. * Remove the links between T1 and T2. The anti-freeze thermostat must be connected in series.

V. COMMISSIONING Before starting, check following items :

E

- 61.521 -

2011 - GEB1102VT

FAN COIL UNITS INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL

- Inspect the fastenings points and the casing - Inspect the valves - Inspect if all connections and valves are open, and if there is heating or cooling medium in the heat exchanger. - Desaerate the heat exchanger - The air must be able to flow freely. - Check the grounding of the motor - Installation and electrical connection have been properly completed - Measure the intensity of current and compare with the label - Compare the voltage mentionned on the label of the fan coil unit with the voltage of the network

In case of dust, the filter can be washed with a neutral detergent. The frequence of cleaning depends of the dust concentration in the room. - Inspect the inlet and outlet grille. Clean if necessary. - Inspect the operation of the speed controls and thermostats. - Check all the fastenings.

After commissioning, hand over the installation and maintenance manual to the owner.

VI. MAINTENANCE Verco fan coil units are produced with qualitative superior components. Nevertheless we recommend to inspect, annually, the fan coil unit. - The motor is maintenance-free. - Inspect the operation of the motor - Inspect all the electrical connections - Inspect the grounding of the motor - Inspect the heat exchanger on pollution and clean if necessary. !! In case of cleaning the heat exchanger : don’t deform or bend the fins. - Inspect the valves and the heat exchanger on leakages. - Desaerate the heat exchanger - Do not clean the unit with pressured water or an other liquid. - Clean the unit with a dry or light moist rag of cotton - Filter must be checked monthly and cleaned when necessary.

VII. TROUBLESHOOTINGproblem

possible causes

ventilator doesn’t turn

• fan coil unit is not switched on • no electrical tension • electrical wires aren’t connected • thermal contact is open

• switch on the fan coil unit • check the fuse / current lead • connect the electrical cables (only by qualified personnel) • let the motor cool down, restart the air curtain

insufficient air delivery

• the fan speed is too low • the coil is filthy • filter is filthy

• adjust a higher fan speed • clean the coil fins • clean or replace the filter

too much noise

• the fan speed is too high • louvres of outlet grille are closed or air flow is hindered • bearing noise of the ventilator

• adjust to a lower fan speed • free the air flow

the delivered air is not hot or not hot enough

• air in the heat exchanger • the temp. of heating medium is too low • insufficient water flow • thermostat temperature is too low • heat exchanger is filthy

solution

• call a specialist • desaerate the heat exchanger • switch on or inspect the pump / deaerate the installation • inspect the pump / inspect the water circuit and adjust the pressure loss • adjust to a higher temperature • clean the heat exchanger

- 61.522 - VENTILO-CONVECTOR -- GEBLÄSEKONVEKTOR 2011 - GEB1102VT

VENTILO-CONVECTEUR -- FAN COIL UNIT

ONDERDELEN, AFMETINGEN en OPHANGPUNTEN --- ELEMENTS COMPOSANTS, DIMENSIONS et POINTS DE SUSPENSION GERÄTEAUFBAU, ABMESSUNGEN und AUFHÄNGUNG --- COMPONENTS, DIMENSIONS and SUSPENDING POINTS UITVOERING - 11 - EXECUTION AUSFÜHRUNG - 11 - EXECUTION

L1 150 120

L2 L3

150 120 76 182

2

182

3

60 Mini 100

6

L2 L3

150 120

240 5 4

76 182

2

182

3

60 130

6 1

L2 L3

500

130

UITVOERING - 13 - EXECUTION AUSFÜHRUNG - 13 - EXECUTION

L1 150 120

500

UITVOERING - 12 - EXECUTION AUSFÜHRUNG - 12 - EXECUTION

L1 150 120

240

1 5 4

150 120

240

1 5 4

76 182

2

182

500

3

60 130

110 255

L4

15 100

255

6 7 50

130 5

L5

100 110

UITVOERING - 21 - EXECUTION AUSFÜHRUNG - 21 - EXECUTION

L6 L2 L3

1 56 182

220 70 140

10 140 2

182

3

60 Mini 100

6

480

- 61.523 - VENTILO-CONVECTOR -- GEBLÄSEKONVEKTOR

VENTILO-CONVECTEUR -- FAN COIL UNIT

2011 - GEB1102VT

ONDERDELEN, AFMETINGEN en OPHANGPUNTEN --- ELEMENTS COMPOSANTS, DIMENSIONS et POINTS DE SUSPENSION GERÄTEAUFBAU, ABMESSUNGEN und AUFHÄNGUNG --- COMPONENTS, DIMENSIONS and SUSPENDING POINTS UITVOERING - 22 - EXECUTION AUSFÜHRUNG - 22 - EXECUTION

L6 L2 L3

220 70 140

10 140

56 182

2

182

3

60 130

6 1

L2 L3

70 140

1 10 140

56 182

2

182 60 130 L4

130

UITVOERING - 23 - EXECUTION AUSFÜHRUNG - 23 - EXECUTION 220

L6

150

480

150

480

3 110 15 100

6 7

130

50

100 110

5

L5

UITVOERING - 31 - EXECUTION AUSFÜHRUNG - 31 - EXECUTION

150 120

L1 L2 L3

Mini 100

150 120

520

20 60 182

182 76

240 4 8 6

150 120

L1 L2 L3

3

2

5

1

UITVOERING - 32 - EXECUTION AUSFÜHRUNG - 32 - EXECUTION

150 120

50

60 182

182 76

5 110

240

100 255

L4 L5

255

130 500 8 7 6 3 2

4 5

1

- 61.524 - VENTILO-CONVECTOR -- GEBLÄSEKONVEKTOR 2011 - GEB1102VT

VENTILO-CONVECTEUR -- FAN COIL UNIT

ONDERDELEN, AFMETINGEN en OPHANGPUNTEN --- ELEMENTS COMPOSANTS, DIMENSIONS et POINTS DE SUSPENSION GERÄTEAUFBAU, ABMESSUNGEN und AUFHÄNGUNG --- COMPONENTS, DIMENSIONS and SUSPENDING POINTS

150 120 255

L1 L2 L3 L4 L5

UITVOERING - 33 - EXECUTION AUSFÜHRUNG - 33 - EXECUTION

150 120 255

25

110

100

5 60 182

182 76

50 240 20

5

120 500 8 7 6 3 2

4

1

UITVOERING - 41 - EXECUTION AUSFÜHRUNG - 41 - EXECUTION

L6 L2 L3

615 60 182

182 56 135

6

2

220

150

L6 L2 L3 L4 L5

3

1

4

UITVOERING - 42 - EXECUTION AUSFÜHRUNG - 42 - EXECUTION

150

5 100

110

5 60 182

182 56 135

50 220

735 3 2

7 6

4200

4300

1

4

TYPE / TYP

4100

4400

4500

4600

totale lengte - longueur totale gesamt Länge - total length

L 1 (mm)

800

1.000

1.200

1.500

1.900

2.500

lengte - longueur Länge - length

L 2 (mm)

500

700

900

1.200

1.600

2.200

afstand center /center - distance centre /centre Abstand von Mitte / Mitte - center to center distance

L 3 (mm)

560

760

960

1.260

1.660

2.260

lengte aanzuigkast - longueur chambre de suction Länge des Ansaugkasten - length suction chamber

L 4 (mm)

290

490

690

990

1.390

1.990

lengte opening - longueur ouverture Länge der Öffnung - length of opening

L 5 (mm)

300

500

700

1.000

1.400

2.000

totale lengte - longueur totale gesamt Länge - total length

L 6 (mm)

590

790

990

1.290

1.690

2.290

- 61.525 - VENTILO-CONVECTOR -- GEBLÄSEKONVEKTOR

VENTILO-CONVECTEUR -- FAN COIL UNIT

2011 - GEB1102VT

WATERAANSLUITING -- RACCORDEMENT D’EAU -- WASSERANSCHLUSS -- WATER CONNECTION

1a

B

1. MUURMODEL : verwarmen of koelen 2. MUURMODEL : verwarmen en koelen standaard aansluiting : rechts (tekening : 1a en 2a : rechts - 1b en 2b : linkse uitvoering)

1b

D

D

B C

C

1. MODELE MURAL : rechauffer ou refroidir 2. MODELE MURAL : rechauffer et refroidir raccordement standard : côté droite (dessin : 1a et 2a : droite - 1b et 2b : exécution gauche)

A

A 480

1. WANDGERÄT : heizen oder kühlen 2. WANDGERÄT : heizen und kühlen Standardanschluss : rechten Seite (Bild : 1a und 1b : rechten - 1b und 2b : linken Ausführung)

220

220

2a F

D

H

H

B

D

2b F B

G C E

1. WALL MODEL : heating or cooling 2. WALL MODEL : heating and cooling standard connection : right side (Drawing : 1a and 2a : right - 1b and 2b : left side)

C

A

G

A

480

220

3. PLAFONDMODEL : verwarmen of koelen 4. PLAFONDMODEL : verwarmen en koelen standaard aansluiting :links (tekening : 3a en 4a : links 3b en 4b : rechtse uitvoering)

E

3. MODELE PLAFONNIER : rechauffer ou refroidir 4. MODELE PLAFONNIER : rechauffer et refroidir raccordement standard : côté gauche (dessin : 3a et 4a : gauche 3b et 4b : exécution droite)

220

3a

480

480

220

A

3b

220

3. CEILING MODEL : heating or cooling 4. CEILING MODEL : heating and cooling standard connection : left side (Drawing : 3a and 4a : left - 3b and 4b : right side)

A C

C B

B D

D

4a

E

3. DECKENGERÄT : heizen oder kühlen 4. DECKENGERÄT : heizen und kühlen Standardanschluss : linken Seite (Bild : 3a und 3b : linken 3b und 4b : rechten Ausführung)

220

A G

4b

480

480

220

C

C B

B

F

F D

D H

H

G

A

E

- 61.526 - VENTILO-CONVECTOR -- GEBLÄSEKONVEKTOR 2011 - GEB1102VT

VENTILO-CONVECTEUR -- FAN COIL UNIT

WATERAANSLUITING -- RACCORDEMENT D’EAU -- WASSERANSCHLUSS -- WATER CONNECTION 3a 1a 1b

4110 4120 4130 4210 4220 4230 4310 4320 4330 4410 4420 4430 4510 4520 4530 4610 4620 4630

rechts / droite / rechten / right uit / sortie in / entrée ∅ aus / out in / in A B C D 190 65 50 168 1/2” 190 65 50 168 1/2” 195 70 20 140 1/2” 186 55 45 165 1/2” 186 55 45 165 1/2” 185 55 45 165 3/4” 185 55 45 165 1/2” 185 55 45 165 1/2” 185 55 50 165 3/4” 185 55 45 165 1/2” 185 55 45 165 1/2” 185 55 50 165 3/4” 170 58 50 150 3/4” 170 58 50 150 3/4” 190 55 50 165 3/4” 170 60 50 154 3/4” 170 60 50 154 3/4” 185 55 45 165 1/2”

links / gauche / linken / left uit / sortie in / entrée ∅ aus / out in / in A B C D 185 62 45 170 1/2” 185 62 45 170 1/2” 190 70 25 135 1/2” 186 55 45 165 1/2” 186 55 45 165 1/2” 185 58 45 170 3/4” 185 53 48 165 1/2” 185 53 48 165 1/2” 186 53 50 160 3/4” 185 55 50 165 1/2” 185 55 50 165 1/2” 185 55 47 165 3/4” 173 57 50 147 1/2” 173 57 50 147 1/2” 185 55 45 165 3/4” 170 55 50 150 3/4” 170 55 50 150 3/4” 185 55 45 160 1/2”

4112 4113 4212 4213 4312 4313 4412 4413 4512 4513 4612 4613

2a : rechts / droite / rechten / right koeling / refroidissement verwarming / rechauffement Kühlung / cooling Heizung / heating uit / sortie in / entrée uit / sortie in / entrée ∅ ∅ aus / out in / in aus / out in / in A B C D E F G H 170 30 32 140 1/2” 195 70 55 178 1/2” 170 30 32 135 1/2” 193 65 52 172 1/2” 167 40 30 148 1/2” 192 63 57 174 1/2” 162 32 20 138 3/4” 192 62 50 170 1/2” 175 35 35 142 1/2” 192 65 52 173 1/2” 170 25 35 133 1/2” 195 60 55 170 1/2” 167 33 30 145 1/2” 192 63 55 170 1/2” 172 24 32 140 3/4” 192 65 54 173 1/2” 167 40 27 147 3/4” 190 69 65 167 1/2” 162 33 40 126 3/4” 192 62 52 173 1/2” 160 50 40 142 3/4” 192 75 70 170 1/2” 163 32 45 126 3/4” 195 65 55 175 1/2”

4112 4113 4212 4213 4312 4313 4412 4413 4512 4513 4612 4613

4a : links / gauche / linken / left koeling / refroidissement verwarming / rechauffement Kühlung / cooling Heizung / heating uit / sortie in / entrée uit / sortie in / entrée ∅ ∅ aus / out in / in aus / out in / in A B C D E F G H 145 24 30 154 1/2” 178 55 62 186 1/2” 170 30 32 135 1/2” 193 65 52 172 1/2” 167 40 30 148 1/2” 192 63 57 174 1/2” 162 32 20 138 3/4” 192 62 50 170 1/2” 175 35 35 142 1/2” 192 65 52 173 1/2” 170 25 35 133 1/2” 195 60 55 170 1/2” 167 33 30 145 1/2” 192 63 55 170 1/2” 172 24 32 140 3/4” 192 65 54 173 1/2” 167 40 27 147 3/4” 190 69 65 167 1/2” 162 33 40 126 3/4” 192 62 52 173 1/2” 160 50 40 142 3/4” 192 75 70 170 1/2” 163 32 45 126 3/4” 195 65 55 175 1/2”

3b

4110 4120 4130 4210 4220 4230 4310 4320 4330 4410 4420 4430 4510 4520 4530 4610 4620 4630

links / gauche / linken / left uit / sortie in / entrée ∅ aus / out in / in A B C D 170 45 62 185 1/2” 170 45 62 185 1/2” 182 50 25 162 1/2” 186 55 45 165 1/2” 186 55 45 165 1/2” 185 55 45 165 3/4” 185 55 45 165 1/2” 185 55 45 165 1/2” 185 55 50 165 3/4” 185 55 45 165 1/2” 185 55 45 165 1/2” 185 55 50 165 3/4” 170 58 50 150 3/4” 170 58 50 150 3/4” 190 55 50 165 3/4” 170 60 50 154 3/4” 170 60 50 154 3/4” 185 55 45 165 1/2”

rechts / droite / rechten / right uit / sortie in / entrée ∅ aus / out in / in A B C D 168 50 62 190 1/2” 168 50 62 190 1/2” 178 60 36 160 1/2” 186 55 45 165 1/2” 186 55 45 165 1/2” 168 46 58 186 3/4” 185 53 48 165 1/2” 185 53 48 165 1/2” 186 53 50 160 3/4” 185 55 50 165 1/2” 185 55 50 165 1/2” 185 55 47 165 3/4” 173 57 50 147 1/2” 173 57 50 147 1/2” 185 55 45 165 3/4” 170 55 50 150 3/4” 170 55 50 150 3/4” 185 55 45 160 1/2”

4112 4113 4212 4213 4312 4313 4412 4413 4512 4513 4612 4613

2b : links / gauche / linken / left koeling / refroidissement verwarming / rechauffement Kühlung / cooling Heizung / heating uit / sortie in / entrée uit / sortie in / entrée ∅ ∅ aus / out in / in aus / out in / in A B C D E F G H 157 32 25 148 1/2” 190 65 60 180 1/2” 162 37 25 143 1/2” 190 65 53 177 1/2” 174 30 35 140 1/2” 190 63 53 170 1/2” 162 32 20 138 3/4” 192 62 50 170 1/2” 175 35 35 142 1/2” 192 65 54 173 1/2” 160 37 23 142 1/2” 191 65 56 173 1/2” 173 33 32 138 1/2” 190 64 53 170 1/2” 165 32 20 142 3/4” 193 64 54 170 1/2” 175 32 36 142 3/4” 187 74 65 170 1/2” 148 44 30 139 3/4” 192 65 51 175 1/2” 170 40 50 135 3/4” 115 78 65 173 1/2” 153 45 36 140 3/4” 194 65 55 175 1/2”

4112 4113 4212 4213 4312 4313 4412 4413 4512 4513 4612 4613

4b : rechts / droite / rechten / right koeling / refroidissement verwarming / rechauffement Kühlung / cooling Heizung / heating uit / sortie in / entrée uit / sortie in / entrée ∅ ∅ aus / out in / in aus / out in / in A B C D E F G H 135 30 30 168 1/2” 175 58 65 195 1/2” 162 37 25 143 1/2” 190 65 53 177 1/2” 174 30 35 140 1/2” 190 63 53 170 1/2” 162 32 20 138 1/2” 192 62 50 170 1/2” 175 35 35 142 1/2” 192 65 54 173 1/2” 160 37 23 142 1/2” 191 65 56 173 1/2” 173 33 32 138 1/2” 190 64 53 170 1/2” 165 32 20 142 3/4” 193 64 54 170 1/2” 175 32 36 142 3/4” 187 74 65 170 1/2” 148 44 30 139 3/4” 192 65 51 175 1/2” 170 40 50 135 3/4” 115 78 65 173 1/2” 153 45 36 140 3/4” 194 65 55 175 1/2”

- 61.527 - VENTILO-CONVECTOR -- GEBLÄSEKONVEKTOR

VENTILO-CONVECTEUR -- FAN COIL UNIT

2011 - GEB1102VT

ELECTRISCHE AANSLUITING -- RACCORDEMENT ELECTRIQUE ELEKTRISCHER ANSCHLUSS -- ELECTRICAL INSTALLATION

1 SM

M

T

T

TH

TB

1 x 220 V N

R

M

1

2

3

S1

S2

K1 K2

E1 E2

T1 T2

F1

F2

4A

2

SM

M

T

T

TH

TB

3 x 220 V T

S

4A

R

N

M

1

2

3

S1

S2

K1 K2

E1 E2

T1 T2

F1

F2

- 61.528 - VENTILO-CONVECTOR -- GEBLÄSEKONVEKTOR 2011 - GEB1102VT

VENTILO-CONVECTEUR -- FAN COIL UNIT

ELECTRISCHE AANSLUITING -- RACCORDEMENT ELECTRIQUE ELEKTRISCHER ANSCHLUSS -- ELECTRICAL INSTALLATION

3

SM

M

T

T

TH

TB

3 x 400 V T

S

4A

R

N

M

1

2

3

S1

S2

K1 K2

E1 E2

T1 T2

F1

F2

- 61.529 - VENTILO-CONVECTOR -- GEBLÄSEKONVEKTOR

VENTILO-CONVECTEUR -- FAN COIL UNIT

2011 - GEB1102VT

ELECTRISCHE AANSLUITING -- RACCORDEMENT ELECTRIQUE ELEKTRISCHER ANSCHLUSS -- ELECTRICAL INSTALLATION

5 N

6

1

2

T1

T2

R

N

4

N

1

2

3

S1

S2

K1 K2

E1

E2

T1

T2

F1

F2

F1

F2

F1

F2

* R

N

N

1

2

3

S1

S2

K1 K2

E1

E2

T1

T2

* R

N

N

1

2

3

S1

S2

K1 K2

E1

MONTAGE-INSTRUCTIES -- INSTALLATION -- MONTAGE -- INSTALLATION

OPGEPAST TEGENHOUDEN

ATTENTION CONTRE-SERRER

ACHTUNG GEGENHALTEN

WARNING RETAIN

E2

T1

T2

Recommend Documents
INSTALLATIE- EN SERVICEHANDLEIDING INSTALLATION AND SERVICE MANUAL INSTALLATIONS- UND SERVICEHANDBUCH MANUEL D INSTALLATION ET D ENTRETIEN
INSTALLATIE- EN SERVICEHANDLEIDING INSTALLATION AND SERVICE MANUAL INSTALLATIONS- UND SERVICEHANDBUCH MANUEL D INSTALLATION ET D ENTRETIEN

1 INSTALLATIE- EN SERVICEHANDLEIDING INSTALLATION AND SERVICE MANUAL INSTALLATIONS- UND SERVICEHANDBUCH MANUEL D INSTALLATION ET D ENTRETIEN ELEKTRISC

Read more
ROBY MANUALE D USO E MANUTENZIONE USE AND MAINTENANCE MANUAL NOTICE D EMPLOI ET ENTRETIEN INSTRUKTIONSBOK BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG
ROBY MANUALE D USO E MANUTENZIONE USE AND MAINTENANCE MANUAL NOTICE D EMPLOI ET ENTRETIEN INSTRUKTIONSBOK BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

1 ROBY MANUALE D USO E MANUTENZIONE USE AND MAINTENANCE MANUAL NOTICE D EMPLOI ET ENTRETIEN INSTRUKTIONSBOK BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG2 Il maci

Read more
BRIO MANUALE D USO E MANUTENZIONE USE AND MAINTENANCE MANUAL NOTICE D EMPLOI ET ENTRETIEN INSTRUKTIONSBOK BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG
BRIO MANUALE D USO E MANUTENZIONE USE AND MAINTENANCE MANUAL NOTICE D EMPLOI ET ENTRETIEN INSTRUKTIONSBOK BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

1 BRIO MANUALE D USO E MANUTENZIONE USE AND MAINTENANCE MANUAL NOTICE D EMPLOI ET ENTRETIEN INSTRUKTIONSBOK BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG2 La macc

Read more
Montage- Bedienungs- und Wartungsanleitung Installation, operation and maintenance manual Instructions de montage, d utilisation et d entretien
Montage- Bedienungs- und Wartungsanleitung Installation, operation and maintenance manual Instructions de montage, d utilisation et d entretien

1 Anhängebock, Typ: Towing bracket, type: Dispositif d'attelage, type WAP Fahrzeugtechnik GmbH Rudolf-Diesel-Straße D Borchen2 Die Informat

Read more
MONDIALE MANUALE D USO E MANUTENZIONE USE AND MAINTENANCE MANUAL NOTICE D EMPLOI ET ENTRETIEN INSTRUKTIONSBOK BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG
MONDIALE MANUALE D USO E MANUTENZIONE USE AND MAINTENANCE MANUAL NOTICE D EMPLOI ET ENTRETIEN INSTRUKTIONSBOK BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

1 MONDIALE MANUALE D USO E MANUTENZIONE USE AND MAINTENANCE MANUAL NOTICE D EMPLOI ET ENTRETIEN INSTRUKTIONSBOK BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG2 La

Read more
Betriebs- und Wartungsanleitung Schüco VentoTherm Operating and maintenance instructions Schüco VentoTherm Instructions d utilisation et de
Betriebs- und Wartungsanleitung Schüco VentoTherm Operating and maintenance instructions Schüco VentoTherm Instructions d utilisation et de

1 DE GB FR ES Betriebs- und Wartungsanleitung Schüco VentoTherm Operating and maintenance instructions Schüco VentoTherm Instructions d util

Read more
WEDECO Aquada. Installation and Maintenance Instructions. Installations- und Wartungsanleitung. Notice d installation et de Maintenance
WEDECO Aquada. Installation and Maintenance Instructions. Installations- und Wartungsanleitung. Notice d installation et de Maintenance

1 WEDECO Aquada GB DE I Installation and Maintenance Instructions Installations- und Wartungsanleitung Notice d installation et de Maintenance Istruzi

Read more
WEDECO Aquada. Installation and Maintenance Instructions. Installations- und Wartungsanleitung. Notice d installation et de Maintenance
WEDECO Aquada. Installation and Maintenance Instructions. Installations- und Wartungsanleitung. Notice d installation et de Maintenance

1 WEDECO Aquada GB DE F I Installation and Maintenance Instructions Installations- und Wartungsanleitung Notice d installation et de Maintenance Istru

Read more
11. Utilisation et entretien Betriebs und Wartungsanleitung Uso y mantenimiento
11. Utilisation et entretien Betriebs und Wartungsanleitung Uso y mantenimiento

1 equilibratrice wheel balancer équilibreuse Auswuchtmaschine equilibradora B 325 Cod del 07/11 Italiano English Français Deutsch Espa&n

Read more
Manuel d installation et de maintenance Installatie- en onderhoudshandleiding
Manuel d installation et de maintenance Installatie- en onderhoudshandleiding

1 Unité de ventilation double flux avec récupération d énergie à haut rendement Ventilatiekasten met dubbele luchts

Read more

Sign up to our newsletter for the latest news

© Copyright 2013 - 2019 DOKUMENONLINE.COM All rights reserved.