Strøbyskolen fylder 50 år

1 Leveres til det stevnske folk UGE 12 / Lørdag den 24. marts årgang Tlf Skal Stevns og Faxe brandvæsner være ét? I e...

Author:  Søren Vestergaard

82 downloads 347 Views 15MB Size

– Leveres til det stevnske folk

UGE 12 / Lørdag den 24. marts 2012 · 35. årgang · www.stevnsbladet.dk · Tlf. 56 50 35 11

Skal Stevns og Faxe brandvæsner være ét? I et notat fremgår det, at der foreslås sammenlægning mellem Faxe Kommune og Stevns Kommunes beredskaber STEVNS: Notatet er udarbejdet efter samtale mellem Faxe Kommunes tekniske direktør Thomas Eriksen og beredskabschef Jan B. Kristiansen, Stevns Kommune. I første omgang har samtalen kun drejet sig om samtalen på lederplan – fremgår det af notatet, og i notatet indstilles det, at Faxe Kommune og Stevns Kommune indleder samarbejde for så vidt angår fælles indsatsledervagt og bagvagt (tjenestefri indsatsleder, som ikke har den akutte vagt, men som kan aftales. red.) for de to kommuner. I notatet fremgår det, at Stevns

Kommune kan opnå en økonomisk fordel på 67.000 kr., mens den for Faxe Kommunes vedkommende er på 267.000 kr., ved at man slår indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn sammen i de to kommuner. I dagsordenen til Faxe Kommunes Beredskabskommission står der til gengæld, ”Ved etablering af samarbejdet som beskrevet vil besparelsen for Faxe Kommunes vedkommende udgøre ca. 767.000 kr. pr. år”. Efter hvad Stevnsbladet erfarer, er hverken indsatsledere eller frivillige ved Stevns Brandvæsen informeret om samtalen mellem Thomas Eriksen og Jan B. Kristiansen. Faxe Kommunes Beredskabskommission havde punktet på sin dagsorden torsdag den 22. marts, efter Stevnsbladets deadbr/cs line.

Nyt madsted på Stevns Strøby Egede med nye øjne Landskabsarkitekter begejstrede over Strøby Egedes beliggenhed. Efterlyser ideer og Side 5 tanker til bymidten

Anette Hansen åbner køkken i nyindrettede lokaler på Bødkervej med varm og kold mad ud af huset.

Side 4

Strøbyskolen fylder 50 år

Stevns Autoforum Vi plejer både kunder og biler

Aut. Opel- & Suzukiforhandler Frøslevvej 38 • 4660 Store Heddinge

Telefon 56 51 05 00

Mads Jensen, salg

Se inde i avisen

www.stevnsautoforum.dk

KIMS AUTO v/mekaniker Kim Hansen Telefon Kirkeskovvej 3 4660 Store Heddinge www.kimauto.dk

25 34 30 52

På billedet Johnny Thorsen og Holger Elme Nielsen, begge elever fra Strøbyskolens første årti, er blandt initiativtagerne til Strøbyskolens jubilæumsfest til september. (Privatfoto

Festen står i Strøbyhallen og forberedelserne er i gang STRØBY/STRØBY EGEDE: Festen bliver den 29. september 2012 og alle tidligere elever er inviteret. Johnny Thorsen (kendt fra AIK65-Fodbold) og Holger Elme Nielsen, begge elever på skolen tilbage fra 1960’erne er sammen med lærer og tidlige-

re skoleleder, Inger Brøndsted fra Strøbyskolen, ved at forberede en gensyns- og jubilæumsfest for alle. Hallen ”Strøbyhallerne er booket, men hvis der er rigtig mange, der melder sig til festen, er vi nødt til at sætte et stort Partytelt op på boldbanerne”, siger Johnny Thorsen. Der er oprettet en gruppe på Facebook, hvor man kan følge med i, hvad der sker omkring festen. Gruppen hedder

Nyt TEORIHOLD starter

- fra kutter Desværre må vi ikke fiske i april - derfor ingen fisk i april måned. Friske fisk igen fra 1. maj. På gensyn !

MONIKA ND280 Erhvervsfisker Flemming Let, tlf. 30 51 11 99 www.monikand280.vpweb.dk

Torsdag den 29. marts ocent lsespr e å t s e Høj b

Alle dage kl. 19.00

Du kan begynde 3 mdr. før, du fylder 18 år

Carl Otto’s Køreskole Hovedgaden 1B · 4652 Hårlev

Tlf. 56 28 70 29 - Mob. 20 40 47 29 Sæsonstart 2012:

Fra 2. maj:

Åbningsfest

Frokostbuffet

Tirsdag 1. maj Kl. 17.00 -19.00

- med respekt for traditionerne

Kr. 178.-

REVISION - SKAT - REGNSKAB BOGFØRING - ØKONOMISK RÅDGIVNING VIRKSOMHEDSLEDELSE Ring for et uforpligtende tilbud tilpasset netop din virksomhed ! Registreret revisor Henning Birkehøj Vesterbro 2 · 4660 Store Heddinge

Tlf. 56 28 58 49 - Mobil 20 94 58 49 Telefon 56 50 02 42 t www.traktørstedet.dk

»Vis Flaget« – er kampagnetitlen på Kræftens Bekæmpelses landsindsamling søndag den 25. marts. ”Vi mangler omkring 20 indsamlere fordelt over hele Stevns”, siger Anny Borch Jensen, indsamlingsleder. Derfor efterlyser hun nu indsamlere, der vil bruge et par timer søndag formiddag på det gode formål. Ring til Anny Borch Jensen på telefon 2924 7726. cs ---

125.000 til projekt i havnen

Kom til GÆKKEDAG

SØNDAG DEN 1. APRIL

Forårsnyt i HårleSidev10-12

www.birkehoj.net

[email protected]

M E D L E M AF F S R - DAN S K E R EVI S O R E R

Strøbyskolen 50 års Jubilæum 29. september 2012. Hvis du har lyst til at hjælpe med det praktiske i forbindelse med festen, så meld dig på Facebookgruppen. Programmet for dagen er stadig på tegnebrættet men der bliver bl.a. fremvisning af skolen ved nuværende ansatte om eftermiddagen og ved 18-tiden begynder festen med spisning, bar og musik.

RØDVIG: Rødvig Havn har med Stevns Turistbureau som ansøger fået støtte til et projekt, der skal puste nyt liv i det autentiske kulturmiljø omkring fiskerihavnen. Det er en af de i alt fem sydsjællandske projektidéer, der i dag hver får 125.000 kr. i støtte fra Realdania til videre udvikling. Det sker i forbindelse med Realdania-kampagnen Stedet Tæller, som frem til 2016 sætterfokus på yderområdernes stedbundne potentialer. De fem projektidéer fra Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster får tildelt støtte i hård konkurrence med over 120 indsendte projektidéer til kampagnens første udbudsrunde, hvor i alt 25 projektidéer får støtte. cs

Kig ind og bliv spist..! Vi åbner op 30. marts, og nu kan du lægge krop til de populære

massagefisk Thaimad fra kl. 17.00:

SPIS HVAD DU KAN kr.

129,-

ÅBEN: Fre.+lør.+søn kl. 12-20

AQUA MARINA Havnepladsen 2 4673 Rødvig Stevns Telefon 56 57 90 60

30 min0 0

75

På den anden side...

Vallø Strand stærkt i fare 56 50 33 56 www.snurretoppen.net Billetpris 70 kr. Forhøjet billetpris helaften, 3D og premiere Billetter kan bestilles 1 time før forest. Afh. senest 15 min. før forest.

Fredag 23/3 Lgd.: 115 min.

kl. 14.00 Frarådes u/7 år

For nylig fremsendte jeg til kommunen syv spørgsmål til besvarelse i spørgetiden på kommunal-bestyrelsesmødet. På borgmesterens opfordring blev det i stedet til hans besvarelse pr. mail . Det var for så vidt helt i orden, og alle mine spørgsmål blev besvaret, omend ikke alle til min tilfredshed. Især ét svar var stærkt foruroligende: Det fremgik med al ønskelig tydelighed, at den nuværende kommunalbestyrelse ikke har til

hensigt at gøre en tøddel for at bevare en af Strøby Egedes sidste særprægede, karakteristiske og kulturhi-storiske bygninger: Hovedbygningen af det tidligere Vallø Strandhotel. Det er ”umuligt at renove-re”, og man er ikke indstillet på at sælge komplekset med klausuler om bevarelse, men vil muligvis ”kræve et vartegn ved indkørslen til Strøby Egede”. Hvad, man har tænkt sig at gøre med de 14 dejlige ældreboliger med en helt unik beliggen-

Stop så borgmester Fredag 23/3 Søndag 25/3 Lørdag 31/3 Lgd.: 108 min.

Lørdag 24/3 Søndag 25/3 Længde: 87 min.

kl. 19.30 kl. 19.30 kl. 19.30 Till. o. 15 år

kl. 16.00 kl. 14.00 Frar. u/7 år

I lørdags mødte 10 personer frem for at demonstrere mod lukningen af Centerhuset i Strøby Egede deriblandt undertegnede. Det var jo den kommunale Stevnsdag. Dagbladet skrev at det var en skuffelse for den der havde opfordret til demonstrationen, men det var de samme personer der, sammen med fremmødte politikere, blev budt indenfor for ellers kunne borgmesteren ikke åbne Stevnsdagen. Hvad mon det arrangement kostede? Desværre

deltog jeg ikke i åbningen med belæringen om hvad tingene koster. Det er dog symptomatisk at borgmesteren ikke svarer på de spørgsmål der stilles. Hvorfor kan der ikke være et kulturelt samlingssted i kommunens størst beboede område med det største skattegrundlag? Hvorfor udvider man Strøbyhallen hvis man ikke har råd? Hvis Centerhuset skal bevares hvorfor er det brugerne selv der skal betale? Denne brugerbeta-

hed, fremgår ikke af svaret. Summa summarum: Hvis ikke borgerne i Strøby Egede meget snart finder ud af at stå sammen, vil den smukke hovedbygning efter al sandsynlighed gå samme vej som Solgården, som Vallø Kom-mune så skandaløst nedrev, og ”Birkehuset”, som allerede er dødsdømt, idet kommunen har givet den ny ejer nedrivningstilladelse på trods af, at en af dens embedsmænd efter besigtigelse erklærede det bevaringsværdigt. Hvad ville der være i vejen for, at man nøjedes med at nedrive

tilbygningerne Nord for hovedbyg-ningen og i stedet enten i samarbejde med en privat bygherre byggede en nordfløj, magen til syd-fløjen og så bevarede hovedbygningen til fælles aktiviteter – eller helt overlod noget sådant til en privat bygherre? Det er blot ét forslag, andre løsninger kunne tænkes. Den ”dårlige indretning”, som borgmesteren nævner, har ikke noget med sagen at gøre. Som det – heldigvis – er ved at ske med Børnehjemmets hovedbygning, kunne man sagtens bevare det smukke, historiske ydre, men om-bygge det indre til

noget mere tidssvarende. Men det haster. Ellers bliver borgerne igen taget på sengen, og før vi ved af det, er komplekset solgt uden klausuler, og der kommer på denne helt enestående grund til at ligge et eller andet ligegyldigt erhvervsbyggeri, der lige så godt kunne have været placeret alle andre steder. Så nu må alle gode kræfter samles, før det er uigenkaldeligt for sent, og Strøby Egedes sidste kul-turhistoriske vartegn forsvundet for altid! John Høst Schmidt Strandparksvej, Strøby Egede

ling kommer den også til at gælde for alle andre der låner lokaler? Den udtalelse som ikke er en borgmester værdig er citat: ” Risikoen er at de unge siger: Nu kan i rende os rent ud sagt. Vi vil ikke blive ved med at knokle for, at de ældre skal have det hele gratis”. Mon denne udtalelse er ligeså sand som borgmesterens udtalelse om at lægeklinikken ønskede at udvide. Jeg synes ikke borgmesteren skal spille befolkningsgrupper ud mod hinanden. Som jeg har skrevet før er de ældre der har betalt den nuværende Strøby Hal

med faciliteter, det er de ældre der gennem deres skat har betalt vores skoler og de unges uddannelser. Det er de ældre der laver gratis musikarrangementer i Solgårdsparken, det er de ældre der i mange sammenhænge laver frivilligt ulønnet arbejde, som de forskellige politiske partier har med i deres partiprogrammer og vil støtte op om. Har borgmesteren mon lovet for meget i forbindelse med halprojektet? Vi har fået at vide at sagsbehandlingen omkring lukningen af centerhuset var en formssag, der lå i en bunke besparelser. Først nu er man ved at

undersøge hvor stor belægningen var i Centerhuset. Flere fremmødte politikere var overraskede over vor mange timer centerhuset blev brugt i ugerne i januar måned. Hvorfor har man ikke spurgt brugerne og borgerne i Strøby Egede og omegn. Det er en ommer borgmester, ellers vil du kun blive husket for et blinklys, der har delt Strøby Egede i fire dele. Carl Olli Pedersen Skovvangsvej, Strøby Egede

ALARM 112 Landpolitiet i Store Heddinge

56 56 14 48

Lørdag 24/3 Søndag 25/3 Fredag 30/3 Søndag 1/4 Lgd.: 100 min.

kl. 19.30 kl. 16.00 kl. 14.00 kl. 19.30 Frar. u/7 år

EKSTRAFORESTILLINGER

Tirsdag 27/3 kl. 10.00 Torsdag 29/3 BABYBIO kl. 11.00 Lørdag 31/3 kl. 16.00 Mandag 9/4 kl. 19.30 Lgd.: 122 min. Frarådes u/11 år

Det er en ommer Olli I et læserbrev på denne side i Stevnsbladet forsøger Carl Olli Pedersen endnu engang at sparke sine egne meninger igennem. Jeg troede egentlig ikke, du gik i så små sko Olli. For det første er det vigtigt, at man selv deltager for at høre om sagen, inden man udtaler sig. Du valgte ikke at deltage Olli. Hvis man så yderligere postule-

rer, at jeg ikke besvarer stillede spørgsmål, er det endnu vigtigere selv at være til stede. For det andet er det vigtigste emne nu og i fremtiden: Hvordan skal der betales for alle de ydelser, vi som ældre fremover gerne vil have stillet til rådighed? Det er denne debat, jeg ønsker at rejse. Dette synes at lykkes. Men vi har brug for en seriøs de-

Forår i Gårdbutikken Sprøde lækre danske æbler Specialiteter- æblemost, marmelade, mel. Frosne bær - egen avl. Farverige forårsblomster Åben alle dage 8-18

Se mere på www.engvang-frugt.dk Fredag 30/3 Søndag 1/4 Længde:

kl. 19.30 kl. 16.00 Till. over 11 år

HENT GRATIS LÆSEPRØVE PÅ BOGEN I BIOGRAFEN

Varpelevvej 2 · 4671 Strøby

advokathuset stevns

Søndag 1/4 Lgd.: 90 min.

kl. 14.00 Frarådes u/7 år

KOMMENDE FILM Uge 14: Uge 14: Uge 14: Uge 14: Uge 14: Uge 16: Uge 17:

En kongelig affære The Best Exotic Marigold Hotel Piraterne Hugo Titanic 3D Kamæleonen 3D Lorax

OBS ! Hvide fribilletter skal bruges inden 1. juli 2012, herefter er de ugyldige

Månedens kunstner:

Lili Henriksen udstiller malerier

Udlejning: 27 36 53 56

Juridisk rådgivning til private og erhverv Advokat Finn Rasmussen (L) Mobil 22 30 31 27 [email protected] Advokat Peter Blindum (L) Tlf. 46 15 04 01 [email protected]

Tlf. 56 50 44 00 Algade 17 · 4660 Store Heddinge www.advokathuset-stevns.dk

2 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

bat og ikke blot useriøse hentydninger til blinklys mm. Som jeg gav udtryk for på mødet, deltager jeg gerne i en dialog om muligheden for at bevare Centerhuset ved hel eller delvis brugerbetaling. Måske skulle Centerhuset fungere som vore forsamlingshuse, hvor man selv

betaler for lejen. Jeg glæder mig over mange positive tilkendegivelser til mine synspunkter. Lad os i fællesskab komme videre her fra. Med venlig hilsen Poul Arne Nielsen Borgmester

Landpolitiet i Hårlev

56 79 14 48 Landpolitiet i Fakse

56 77 14 48 Køge Politi

56 65 14 48 Midt- og Vestsjællands Politi, Roskilde

46 35 14 48 LÆGEVAGT

Masser af liv i den gamle købstad Den gamle købstad Store Heddinge bliver af og til omtalt som slidt og ja - den har et par forfaldne huse som ejerne burde rive ned eller bygge op. Men bag det visse steder lidt slidte ydre, banker købstadens varme og livskraftige hjerte. Lørdag holdt Store Heddinge Gymnastikforening deres årlige forårsopvisning. Masser af glade og entusiastiske gymnaster i alle aldre viste hvad de kunne. Prikker over i’et endnu en gang: Stevns Gymnastik og Idrætsefterskoles fantastiske hold på 150 teenagere i en fremragende og fejende flot opvisning. Lørdag aften havde vores sognepræst Per Vibskov inviteret menigheden på Jazz Messe i Sct. Katharina Kirke. En overraskende blanding af NewYork jazz og nyfortolkninger af dansk kirketradition. Smukt og indlevende blev der spillet og sunget så også englene sang med. En dejlig op-

levelse. Mandag aften lagde vores lille charmeredne teater/biografsal Snurretoppen rammer til Stevns Musikskoles sangshow. Med et velspillende lærerband som akkompagnement, sang og fortolkede en række unge musikskoleelever sange fra Sebastian over Stevie Wonder til Jamie Cullum. Smukt og flot - sikke et talent de har. Ja, Store Heddinge emmer af kultur og engagement - der er masser af liv i den gamle købstad. Forlad fjernsynet og sofaen en gang i mellem og deltag i det. De mange ildsjæle som lægger deres engagement i de lokale aktiviteter fortjener også din opbakning.

Hvem har ødelagt min mors 3 pæretræer ?

der er gjort, men jeg ikke kan forestille mig, hvem der render rundt med en saks i min mors baghave.Det er ikke helt nemt at finde de små træer, men det er dog lykkes for en person, som jo nok ikke har megen samvittighed. Personen, der har gjort det, vil åbenbart blande sig i sagen mellem min mor og Stevns kommune om evt. bevarelsesværdige træer på hendes jord, og ikke ment, at der skulle nye træer til på Lergården. Ja, ja, hver sin fornøjelse, men hvor er det dog sørgeligt, at nogen kan finde på sådan noget. Med skuffede hilsner Lone Nielsen, Dalby.

Det var godt nok et sørgeligt syn der mødte os i søndags, da vi gik en tur igennem min mors have. 3 nyplantede pæretræer, som min mor har gået og glædet sig over, var lige kappet med en grensaks ca. 20 cm over jorden. Selv det afklippede lå nok så nydeligt ved siden af. Ikke noget med, at de var brækket i stykker. Nej, det er noget, der er velovervejet, da de alle 3 er klippet nok så nydeligt med en form for saks. Det må være helt velovervejet det,

Hans Peter Michaelsen Erikstrup Mark 11, St. Hed. Gymnastforælder, uregelmæssig kirkegænger og bestyrelsesmedlem i Stevns Musikskole.

(hverdage kl. 16-08 - lørdage og helligdage, hele døgnet)

70 15 07 00 Konsultationer: Store Heddinge 56 56 55 55 56 28 60 82 Hårlev (Bredgade 2A) Strøby Egede Center 15 56 26 74 05 56 78 80 03 Karise (Kildevej 2) Fakse (Kirketorvet 18, 1.) 56 76 13 33 Rønnede (Butikstorvet 27) 56 71 11 48

SKADESTUE (Region Sjællands akuttelefon)

70 15 07 08 TANDPINEVAGTEN

29 60 01 11 OFFER RÅDGIVNINGEN (Dansk Røde Kors)

23 68 60 30 (Døgnåbent)

STEVNS KOMMUNE

56 57 57 57 Biografer Snurretoppen, Store Heddinge

56 50 33 56 GENBRUGSPLADSER Frøslevvej 34, St. Hedd. Tlf. 46347500 Mandag Lukket Tirsdag 09-17 Onsdag Lukket Torsdag 09-17 Fredag 09-17 Lørdag Lukket Søndag 09-17 Køgevej 4 A, Hårlev. Tlf. 46347500 Mandag 09-17 Tirsdag Lukket Onsdag 09-17 Torsdag Lukket Fredag 09-17 Lørdag 09-17 Søndag Lukket Genbrugspladsen på Tangmosevej i Køge har åbent alle ugens dage kl. 9-17

STEVNS BIBLIOTEKERNE www.bibliotek.stevns.dk Kirketorvet 2, Store Heddinge

56 50 30 70 Hårlev Bibliotek Bredgade 1, Hårlev

56 57 53 70 Strøby Egede Bibliotek Strøby Egede Center 11

56 57 53 80

Gode tilbud fra SuperBrugsen Hårlev Hårlev

Hel

Oksefilet med fedtkant Vægt: 3-4 kg

Savanha rødvin/ hvidvin Ta’ 6 flasker

Pr. 1/2 kg

34

95

Pr. kasse

170

00 Kalvecuvette

Pr. 1/2 kg

Svinemørbrad Fersk

Ta’ 3 x1,5 liter Kondivand, Pepsi m.fl. Frit valg

00

33

+ pant

Cirkel kaffe

70 cl.

Blå/Guld Frit valg

79

95

29

95

29

SØNDAGSÅBENT 25. MARTS KL. 10-16

1/1 flaske Brøndum Pr. flaske

95

Pr. 1/2 kg

500 gram

00

30

Frit valg, pr. pk. Schulstad

Schwarzbrød STOR pk. 1000 gr. - eller

Krydderboller Pose med 8 stk.

Tilbudene gælder fra søndag den 25. marts til og med lørdag den 31. marts

8

Bredgade 5 · Tlf. 56 28 60 05

95

0 SPAR OP TIL 6.3

Hårlev

STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

/3

Nyt madsted på Stevns Nytorv 6 4660 Store Heddinge

*56 50 35 11 Telefax 56 50 41 35 E-mail/annonceafdelingen: [email protected]

(Benyt venligst mail-programmet eller Microsoft Word til dine meddelelser. Evt. illustrationer skal vedhæftes som separate filer). E-mail/redaktionen: [email protected] E-mail/bogholderiet: [email protected] Hjemmeside: www.stevnsbladet.dk KONTORTID: Mandag-torsdag 8.30-16 FREDAG LUKKET Indleveringsfrister Korrekturannoncer, 1/1 sider: tirsdag inden kl. 16.00. Øvrige annoncer og redaktionelt stof: onsdag inden kl. 16.00. Bestilt, færdigt materiale: torsdag inden kl. 14.00.

Annoncer [email protected]

Chefkonsulent Kirsti Clement [email protected] Tlf. 56 55 01 03 Annoncekonsulent Mediegrafiker Anders Grann [email protected]

Tlf. 56 55 01 04

Redaktion Redaktør Charlotte Skøtt [email protected] Tlf. 56 55 01 05 Privat: 50 90 91 83 Freelance journalist/foto: Bjørn Ringsted [email protected] Tlf. 56 55 01 06 Mobil 61 16 05 52

Fortrøstningsfuld iværksætter Anette Hansen udtrykker stor tillid til at hendes nystartede forretning nok skal kunne klare sig. Hun tror på succes og forventer at kunne leve af sit nye arbejde allerede fra begyndelsen. Og med hendes baggrund med madlavning skal det som nok komme til at passe. Hun har nemlig lavet mad hele sit liv. Hun startede som 11-årig og lærte af sin mor. Hun har bl.a. erfaringer fra centralkøkkenet i Store Heddinge, cafeteriet i byens svømmehal samt fra ti år i SuperBrugsen i Store Heddinge, hvor hun bl.a. var med til at etablere en delikatesse afdeling. Efter at have arbejdet 50 timer

DØDSFALD Kontor Elisa Hollænder [email protected] stevnsbladet.dk Tlf. 56 55 01 00

Produktion Layout/DTP/www Mediegrafiker Mikkel Hoffmann-Rasmussen

Beke Reventlow, Vallø, er død 82 år. Torben Wulff, Strøby Egede, er død 66 år. Knud Viggo Nielsen, Karise, er død 79 år.

[email protected]

Tlf. 56 55 01 08 Layout/DTP Mediegrafikerelev Rasmus Henriksen [email protected]

Tlf. 56 55 01 07 Layout/DTP/ bladchef/ansvarsh. Steen Nedergaard [email protected]

Tlf. 56 55 01 09 Priv.: 56 50 34 34

ANNONCEPRISER: Tekstside og rubrik kr. 3.40 Forside kr. 5.50 Farvetillæg min. kr. 500.00 Farvetillæg max. kr. 1425.00 Priserne er pr. mm på 1 sp. excl. moms

ANNONCEINDLEVERING I HÅRLEV:

Bestyrelse er på plads KLIPPINGE: Klippinge Borgerforenings bestyrelse har konstitueret sig efter generalforsamlingen. Bestyrelsen består af: Formand: Finn Andersen, Tlf. 4032 8980. Næstformand: Thomas Hansen, sekretær: Linda Bergstrøm, kasserer: AnnaMarie Hansen og bestyrelsesmedlem Michael Kusier. Suppleanter er Johnny Olsen og Anne-Lise Olsen. Foreningen har en hjemmeside, der kan ses her: www.klippingeborgerforening.dk

Staxen´s Boghandel, tlf. 56 28 60 77 - dog senest onsdag kl. 11 Stevnsbladet distribueres gennem POST DANMARK

Udebliver avisen: Kontakt det lokale postkontor

Oplag 13.250 Post Danmark omdeler fredag/lørdag Stevnsbladet til samtlige husstande i Stevns Kommune samt i Karise by og dele af Fakse kommune.

Tryk: Provins Trykkeriet Medlem af Kommerciel brug af annoncer, fotos og tekst må ikke finde sted uden Stevnsbladets tilladelse. STEVNSBLADET PÅTAGER SIG INTET ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF EVT. TRYKFEJL I ANNONCER OG TEKST

De vandt box med ”Krysters Kartel” Anya Lehmann, Sortevej, Store Heddinge, Ghita Pihl Larsen, Skarøvej, Hårlev og Reinar Jensen, Grønagervej, Varplev, blev vinderne i lodtrækningen om Krysters Kartel. Vinderne kan afhentes dvd-boksen på Stevnsbladets kontor fra mandag den 26. marts mellem kl. 9 og 16. Tillykke.

4 / STEVNSBLADET LØRDAG 24. MARTS 2012

Kan det passe, du kan spise dig rask ?

TEMAAFTEN OM KOST OG SUNDHED

Anette Hansen åbner køkken i nyindrettede lokaler på Bødkervej i Håndværkerparken med kold og varm mad ud af huset. STORE HEDDINGE: Søndag den 1. april åbner der et nyt køkken, hvor der laves hjemmelavet mad til alle mulige festlige begivenheder. Der bydes på alt lige fra smørrebrød over madpakken til hverdagsfrokosten til det arme bord – enten som enkeltretter eller som menuer. Blot for at give et indtryk af den nye forretnings prisniveau, oplyste Anette, at en 3-retters menu koster 140 til 200 kroner.

Lad din mad være din medicin Mandag den 26. marts 2012 kl. 19-21 på Store Heddinge Bibliotek, Kirketorvet 2 Stevns Behandlernet indbyder til en spændende aften med oplæg fra ernæringsterapeut Karen Nørby. Efter oplæg vil debatten og ordet være frit. Arrangementet er gratis. Der serveres kaffe/te og kage. Tilmelding til: Karen Nørby, mob: 2752 9036 Mail: [email protected] - eller Mehar Kempel, mob: 2830 2044 Mail: [email protected]

Karen Nørby

Deltagere er også velkomne på selve dagen uden tilmelding. Læs mere på: www.stevnsbehandlernet.dk eller www.bibliotek.stevns.dk

Anette Hansen i færd med at kokkerere i sit helt nye køkken. Hun går forhåbentlig en positiv fremtid i møde med sin nye initiativ. om ugen, er Anette ikke spor nervøs for at komme til at knogle i sin egen forretning, fortæller hun. Køkkenet er primært det danske køkken, men med små afstikkere, så hun kan ramme kundernes smag. Anette har et godt ry for at lave god velsmagende med. Derfor har hun allerede inden starten fået flere forespørgsler. Flere er endda endt som bestillinger. Maden må man dog selv hente på Bødkervej.

starten EDB til at kommunikere sine priser ud via nettet, ligesom man kan bestille smørrebrød on-line, blot skal bestilling på smørrebrød sendes senest dagen før. Anette får leveret friske råvarer dagligt. Det gælder især grøntsager, da hendes ene som arbejder på Grønttorvet i København. Det er med til at sikre et godt resultat og er en god konkurrenceparameter.

»ANETTESMAD« Den nye forretning er døbt »AnettesMad« til hverdag og fest. Dermed viser hun, at hun gerne lægger navn til det hun går og laver. Hun bruger fra

Velkommen AnettesMad siger velkommen til sine nye som kommende kunder ved en reception på Adressen Bødkervej 2 fredag den 13. april kl.14-17. br

Klub sælger Lillebror lodder STEVNS: Sierslev Håndboldklub har besluttet at prøve en ny aktivitet for at skaffe lidt ekstra kapital til klubbens ungdomsarbejde og drift og samtidig støtte Børnehjælpens arbejde for de ca. 15.000 anbragte børn og unge i Danmark. ”Vi vil sælge lodder til Lillebror Lotteriet. Lillebror Lotteriet kom på gaden første gang i 1926 og er dermed et af Danmarks ældste lotterier”, fortæller Bodil Olsen, Sierslev HK. Klubbens unge håndboldspillere vil ”besøge” Højerup, Tommestrup, Sierslev, Holtug, Magleby, Klippinge og Store Heddinge lørdag den 31. marts. Lotteriet består af skrabelodder og køberen kan straks se, om der er gevinst. Gevinsterne består af gavekort på 200,00 kr. til BR Legetøj, Kop & Kande, Jysk og Matas. Sierslev Håndboldklub håber, at der bliver taget pænt imod klubbens unge håndboldspillere i forbindelse med salget af lodderne. cs

Life Design Creator - design dit eget liv

Tab dig og hold vægten Professionel hjælp under hele forløbet

Annelise Gregers-Høegh exam. coach og kostvejleder, speciale i vægttab

Varpelev Bygade 14, 4652 Hårlev. Tlf. 40 48 48 80 [email protected] / www.lifedesigncreator.dk

Sakz

v/ frisør Suzan Karms Andersen Juellingevej 27 · Lejerstofte 4660 Store Heddinge

Tlf. 23 81 08 19 FLEXIBLE ÅBNINGSTIDER !

BRIDGERESULTATER I Store Heddinge Bridgeklub spillede man tirsdag aften mesterskabsturnering 8. sektion og de tre bedst placerede par i A-rækken blev følgende: 1. Annelise VesterAndersen og Niels Thygesen, 2. Signe Andersen og Michael Dam. 3. Anne Petersen og Anne Margrethe Thygesen. I B-rækken blev de tre bedst placerede par følgende: 1. Oda Petersen og Jonna Henriksen, 2. Johannes Nielsen og Grethe Nikolajsen. 3. Kirsten Neergaard og Stella Hardø. Flere resultater kan læses på www.bridge.dk/2476

SVØMMEHALLEN Mandag: Tirsdag: Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

kl. 6.45-8* og 18-21 kl. 15-17 kun klubber kl. 6.45-8* og 15-17 og 19-21** kl. 15-17 og 19-21 kl. 9-12 kl. 8-12

www.sakz.dk

KLINIK FOR FODTERAPI Statsaut. fodterapeut

Ulla Klokkerholm Ravnsvej 18 4652 Hårlev

Tlf. 27 89 10 19

Lagerførende i New Feed og Arcopedico sko

SPAR OP TIL 65% PÅ VARMEREGNINGEN SKIFT DIT GAMLE FYR TIL ET PILLEFYR

Salg og montering af pillefyr / brændefyr / combifyr og pilleovne. Service og reparationer udføres på biofyr og varmeinstallationer. Kontakt os for uforpligtende tilbud og rådgivning.

*Morgenbadning kun voksne. **Aftenbadning kun voksne Billetsalg/indgang lukker 1 time før annonceret tid. Tlf. Svømmehallen 56 50 21 88 Stevns Motionscenter 56 52 11 70

mcz pilleovn 15.995 kr.

ALLERGIBEHANDLING. Har du allergi overfor birk? Så er der stor sandsynlighed for at du allerede nu mærker symptomer pga. krydsallergi med hassel. Jeg har indsamlet frisk hassel- og elpollen og kan derfor tilbyde behandlinger, som effektivt lindrer symptomerne. Charlotte Shanti, Allergibehandler Lyderslev Bygade 4, Gevnø, Tlf. 4225 3108 [email protected] / www.allergifrihed.dk

Prima Combi 22KW 38.000 kr.

Scotte 10KW 22.500 kr.

Skovvejen 5 · 4660 Store Heddinge · [email protected]

Telefon 26 70 35 14 / 41 96 26 00

Annoncer 56 50 35 11

Strøby Egede med nye øjne Landskabsarkitekter er begejstrede over Strøby Egedes beliggenhed med by og kyst og borgerne opfordres til at komme med ideer og tanker til bymidten STRØBY EGEDE: Cirka 20 borgere og en håndfuld kommunale embedsmænd hørte landskabsarkitekterne Adam Bang og Jens Linnets syn på Strøby Egede og tanker om en ny bymidte, da kommunen afviklede Stevns Dag i Centerhuset sidste lørdag. Arkitekterne gav deres øjebliksbillede på byen og flere gange fremhævede de byens unikke kystlinie, som ligger lige, så at sige klods op af byen. ”Det er ikke mange steder i Danmark man har by og kyst på den måde. Den potentielle beliggenhed med kysten i byen, kan udnyttes bedre. Kysten er meget nærværende og der er utrolig mange kvaliteter qua kysten”, var en Jens Linnets begejstrede bemærkninger, mens han nærmest i samme åndedrag sagde: ”men der er plads til forbedringer”. Centrum Kigget til vandet, som kan ses flere steder, når man bevæger sig rundt i byen var arkitekterne meget begejstrede for, og de mente at dette skulle udnyttes bedre og naturligvis bevares. ”Vi vil fokusere vores arbejde med en plan for Strøby Egede

MERITLÆRERUDDANNELSEN ANSØGNINGSFRIST 15. APRIL

DET ER ALDRIG FOR SENT AT BLiVE LAERER… Arkitekt Jens Linnet gav sit syn på Strøby Egede samt input til byplanlægning og visioner. (Foto Charlotte Skøtt) med strandparken (det gamle børnehjem og området deromkring. red.) i centrum og komme med bud på, hvordan området kan udnyttes bedre. Her kan måske komme en isbod, en badebro, området kalder på aktivitet og aktiviteter. Området skal udvikles rigtigt og heldigvis er der stadig rum – dvs. grunde, der er åbne og som kan være med til at præge udviklingen den rigtige vej”, sagde Jens Linnet, der kaldte den hidtidige overordnede byplanlægning i Strøby Egede planløs. Det er målet at der skal laves en langsigtet visionsplan for byen. Her skal der være fokus på området omkring det nye lyskryds, det store grønne område ved siden af byggeriet på Strandlunden, så skal der være fokus på kysten og vandet, og de deraf afledte aktiviteter og byens grønne lommer. cs

● FAKTA Der skal arbejdes med bymiljøet i kommunens fire byudviklingsbyer, heriblandt Strøby Egede. Kommunen indkalder derfor ideer og forslag til, hvordan bymidten kan udvile sig. Det kan handle om omfang og udstrækning af evt. nyt bygger, hvilke kvaliteter byen der til enhver tid skal bevares, hvilke funktioner bymidten skal have, anvendlsen af eksisterende og fremtidige bygninger og lignende i relation til det fysiske miljø. Der er borgermøde i Strøby Egede Selskabslokaler den 28. marts kl. 19-21. Tanker, ideer og forslag til hvordan bymidten kan udvikles og udvikle sig rent fysisk kan – også – sendes til [email protected] eller til Stevns Kommune, Postboks 83, 4660 Store Heddinge, senest den 10. april

-OG HAR DU ERFARING OG UDdANnELSE INDEN FOR LAERERUDdANnELSENS FAG, ER DER GODE MULiGHEDER FOR AT FA° MERIT OG FORKORTE DIN STUDIETID.

WWW.UCSJ.DK/MERITLAERER

Nyhed: Outrup introducerer i samarbejde med Rockwool® 3-lags energivinduer med isolerede karme, der lever op til BR 2020.

De rigtige vinduer gør dit hus mere værd Vinduerne er husets sjæl. De skal passe til byggestilen og skabe balance. Gør de ikke det, går det ud over både den arkitektoniske værdi og husets pris. Outrup har leveret dansk producerede kvalitetsvinduer og døre

i mere end 40 år, og det har vi tænkt os at blive ved med. Vi producerer vinduerne, så de passer til huset. I de originale materialer og med de rigtige detaljer.

Det er hurtigt og nemt at få nye vinduer og døre fra Outrup. Kontakt Flemming Schrøder A/S - vi tager mål og giver uforpligtende tilbud og gode råd undervejs. Se mere på www.outrup.dk

FLEMMING SCHRØDER A/S Tømrer- og snedkermester Maskinsnedkeri og smedeværksted Gulvrenovering og maler Tlf.: 56 50 35 75 · Rødvigvej 3 · 4660 · www.flemmingschroder.dk

Kvalitet, dialog og sikkerhed! STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

/5

ÅBENT HUS Alto fra kr. 84.890,-

SX Combiback S fra kr. 179.990,-

Swift fra kr. 122.990,-

Splash fra kr. 109.990,-

Alto - Lidt mere bil end andre små biler

Splash - Kompakt, men overraskende rummelig

Swift - Mere sporty og køreglad end nogensinde

SX Combiback S - NYHED Ny stilig SX kampagne-model

Med 22,7 km/l og kun 280 kr. i halvårlig ejerafgift kommer man langt for pengene i den daglige biløkonomi. Og selv den billigste model er ganske godt udstyret.

Splash er en rigtig multibil, der med god brændstoføkonomi og plads til det hele, forener komfort og praktik til daglig brug.

Den populære Swift giver dig design og køreglæde for alle pengene, og så kører Swift endda 20 km/l.

Nu kan du få den stilige kampagnemodel SX CombiBack S, som har alt i udstyr og et lækkert design med diskrete sideskørter og lakeret hækspoiler.

1. april slår vi gækken løs hos Suzuki! Kom til Gækkedag søndag, den 1. april kl. 11–15. Aircondition rens kun kr. 399,-

Grand Vitara Estate Trækker op til 2 ton.

Priser fra kr. 324.990,-

Sikkerhedstjek af din Suzuki, inkl. tilstandsrapport

GRATIS

(Til Suzukier over 3 år).

Smarte Suzuki solbriller

4 nye måtter til bilen. Flere varianter.

Få et lækkert påskeæg

Fra kr. 199,-

Kun kr. 109,-

*

Gækken er løs hos Suzuki, og den 1. april har vi fyldt forretningen med masser af tilbud til dig og din Suzuki. Kig forbi og se de mange Gækketilbud, smag et påskeæg og deltag i vores konkurrence. Vi ses! Alto, 103 gram CO2 pr. km, 22,7 km/l Splash, 109 gram CO2 pr. km, 20,8 km/l Swift, 106-116 gram CO2 pr. km, 20,0-24,4 km/l

GRATIS

så længe lager haves.

Et godt bilkøb. Hele vejen rundt. SX CombiBack, 141 gram CO2 pr. km, 16,1 km/l

Alle priser på biler er vejledende og ekskl. lev. omk. (kr. 3.680) og evt. metallak. Fotos viser biler med ekstraudstyr. 6X]XNLWDJHUIRUEHKROGIRUWU\NIHMORJSULVHURJVSHFL˸NDWLRQHUNDQ¨QGUHVXGHQIRUXGJ§HQGHYDUVHO Øvrige priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms, men ekskl. montering, med mindre andet er angivet. 3ULVHUQHS§WLOEHKºUJ¨OGHUNXQYHGNºEHOOHUEHVWLOOLQJGHQDSULORJV§O¨QJHODJHUKD

Stevns Autoforum Vi plejer både kunder og biler

Aut. Suzuki-forhandler Frøslevvej 38 • 4660 Store Heddinge • Tlf. 56 51 05 00 www.stevnsautoforum.dk

Trailer Center SALG: MANDAG-FREDAG KL. 9.00-17.30. LØRDAG EFTER AFTALE. SØNDAG 1/4 KL. 11-15. VÆRKSTED: MANDAG-TORSDAG 7.30-15.30. FREDAG 7.30-15.00

6 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

Mads Jensen, salg WWW.STEVNSAUTOFORUM.DK

Kom til gækkedag søndag den 1. april kl. 11-15

GRATIS SIKKERHEDSCHECK AF DIN BIL INKL. TILSTANDSRAPPORT OG PÅFYLDNING AF SPRINKLERVÆ SKE

Søndag den 1. april

÷20% RABAT på undervognsbehandling

Ved bestilling denne dag:

÷35% RABAT på sommerdæk

Ta’ børnene med, så de kan slå mor og far i bordfodbold

Præmier til børnene

NY BIL ? Denne dag får du en

KÆMPE GAVEKURV

VI GRILLER PØLSER

fra Holte Vinlager med i købet

og serverer en lille forfriskning

Stevns Autoforum Vi plejer både kunder og biler

Aut. Opel- & Suzukiforhandler Frøslevvej 38 • 4660 Store Heddinge • Tlf. 56 51 05 00 www.stevnsautoforum.dk

Trailer Center

Mads Jensen, salg

SALG: MANDAG-FREDAG KL. 9.00-17.30. LØRDAG EFTER AFTALE. SØNDAG 1/4 KL. 11-15. VÆRKSTED: MANDAG-TORSDAG 7.30-15.30. FREDAG 7.30-15.00

WWW.STEVNSAUTOFORUM.DK

STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

/7

MALERBUTIKKEN Klip en hæk - hug et træ Vægmaling

Vægmaling

Glans 05. 9 liter

Glans 10. 9 liter

398,-

598,-

SPAR 320,-

SPAR 400,-

Flere borgere på og omkring Rødvigvej er utilfredse med, at kommunen ikke har orienteret dem om kraftig beskæring og styning af træer og buske

NYT NYT NYT Nye åbningstider i malerbutikken! Fra mandag den 26. marts åben hver dag. Det fejrer vi med to gode tilbud. . kl. 9-16. Lørdag kl. 9-12 Åben: Mandag - fredag

FLEMMING SCHRØDER A/S Tømrer- og snedkermester Maskinsnedkeri og smedeværksted Gulvrenovering og maler Tlf.: 56 50 35 75 · Rødvigvej 3 · 4660 · www.flemmingschroder.dk

Kvalitet, dialog og sikkerhed!

RØDVIG: Der skal være en mening med galskaben, lyder et mundheld… og det er der ifølge Stevns Kommune, der har været nødt til at gå kraftigt til værks og bl.a. storbarbere en hæk og ca. 10 lindetræer. Ord som ”hærværk” og ”massakre” er blevet brugt om beskæringen af naurhækken langs Rødvigvej ind til boldbanerne og styning af lindetræerne mellem Harmonien og boldbanen. Borgerne er vrede over, at de ikke er blevet hørt og over den kraftige beskæring; alt det grønne ved vejen nu er væk. Det er kommunens Kommunen har ikke været foretaget høringer i sagen om beskæringsarbejderne, da denne type opgaver ikke kræver høringer. Træerne og hækken står på kommunens egen grund og beskæringen er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der er derfor ingen høringsberettigede i sagen. Ifølge kommunens akter i sagen har naurhækken ikke har været tilstrækkeligt vedligeholdt med beskæring. En gartner har derfor anbefalet, at hækken blev ryddet for fremmedarter og klippet ned til en højde på ca. 1,5 meter. Herefter

skal den vokse op til en højde på ca. 1,8 meter og holdes nede i bredden, så tætheden fremmes. Kommunen har valgt denne løsning frem for et plankeværk, som kan appellere til graffiti og plakatophæng. Lindetræerne var blevet for høje og træernes fodposer i bunden voksede ud på stien, så den ikke var til at passere. Derfor skulle både træernes stammer og hovedgrene stynes og øvrige grene skæres pænt af. Kommunen vil plante en hæk af lind imellem træerne for at forbinde fodposerne pænt. Vil orientere fremover ”I forvaltningen har vi taget til efterretning, at vi i lignende sager fremadrettet vil orientere borgerne i nærmiljøet, forud

Lindetræerne om var ca. 20 meter høje mellem Harmonien og boldbanerne er nu stynet. (Foto Charlotte Skøtt)

Hækken har været forsømt i ca. 10 år og er nu klippet ned til 1,50 meter. Den skal vokse til maks. 1,80 meter i højden. (Foto Charlotte Skøtt) for igangsætning af større beskæringsarbejder eller lignende ændringer, så de omkringboende er orienteret inden arbejderne går i gang”, står der i et brev i sagen, som Stevnsbladet har fået aktindsigt i.

Plan- og Teknikudvalget anbefalede tilbage på dets møde i november sidste år at få beskåret træer og hække omkring boldbanen samt at få sat trådhegn op for at undgå vildfarne bolde. cs

Professionelt værktøj til håndværkeren og gør-det-selv folket DEWALT vinkelsliber 125 mm. 850 w.

499,-

DEWALT kompakt slagskruetrækker LI-ION. 18 V. 2 batterier.

DEWALT XRP slagboremaskine 18 V. 2 batterier. 3 gear.

8 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

2749,-

2499,-

DEWALT 10 boremaskine Compact LI-ION. 8 V. 2 batterier. Oplades på 40 minutter.

1399,-

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 8-22 Lurpak

Karat kaffe original eller klassisk. 400 gr.

OTA solgryn 950 gr.

1695 GUL PR!S

PRISGARANTI Vi tjekker hver uge op til 1000 priser hos vores konkurrenter, hvor vi vil have den billigste pris. Finder du varen billigere* retter vi straks prisen ned. Varerne er markeret med

GUL PR!S

FØRST PÅ UGEN

TILBUD TILBUD TILBUD TILBUD

150 gr.

FRIT VALG

FRIT VALG

PR. STK.

RG Store Kutter-rejer

smør eller smørbart. saltet. 250 gr.

Svinekam

FRIT VALG

2500

1495

1295

GO´PRIS

GO´PRIS

GO´PRIS

m/spæk, u/ben. ridset.

PR. 1/2 KG.

Royal

1495

Pilsner eller classic. 24 fl. a’ 33 cl. + pant

GO’ PRIS

FRIT VALG

– din garanti for byens billigste pris.

6995

First Price minimælk

GO´PRIS

* Normalpris hos konkurrenterne.

1 ltr.

Them skæreost Guld mellemlageret 30+ el. 45+. eller Fætter Kras lagret 45+ FRIT VALG m/kommen. 600-615 gr.

FRIT VALG

3995

1000

Pålækker mange varianter. 70-100 gr.

GO´PRIS

Pepsi, Faxe, Nikoline flere varianter. 150 cl.

GO´PRIS

Rullesteg

GO´PRIS

Kyllingefileter

m/svesker

tilsat 13% lage. 1200 gr.

WEEKEND TILBUD

Svinebryst i skiver. 1300 gr.

OMA

34

95

Stege- eller bagemagarine. 500 gr.

GO’ PRIS

Hk. oksekød

2 PAKKER

8-12%. 1800 gr.

Hk. kalv & svin

LILLE / STOR

1200 gr.

95

89

PR. PAKKE

2995

Steaks

GO’ PRIS

Entrecotes

Taffel Chips

StorkøbAltid fast pris

Gullashtern

4 stk. 600 gr.

300 gr.

Original. 220 gr.

Skinkeschnitzler

PR. POSE

1100 gr.

1000

1100 gr.

GO` PRIS

FRIT VALG

PR. PAKKE

4995

10900

GO’ PRIS

GO’ PRIS

Svinekoteletter 1000 gr.

Santa Rita

Grand Sud

Cabernet sauvignon, chardonnay, cabernet sauvignon rosé eller Riesling. Chile, 75 cl.

Chardonnay eller Merlot. 300 cl.

Berberana Reserva D’avalos

Rosenburg

Spanien, 75 cl.

FRIT VALG

5995 GO` PRIS

2 FLASKER

9995

9500

GO` PRIS

GO` PRIS

GO` PRIS

Brunello Villa Al Cortile

L’Enclos Des Bories

Parkhurst Estate

Italien, 75 cl.

Frankrig, 75 cl.

Chardonnay eller shiraz cabernet. Australien, 75 cl.

PR. FLASKE

2 FLASKER

9995

7500

GO` PRIS

GO` PRIS

70 cl.

PR. PAKKE

Fl. varianter. Sydafrika, 300 cl.

13995

Gammel Dansk

GO` PRIS

700 gr.

Tykstegs- eller peberbøffer

3 FLASKER

2500

Skinketern Pr. pakke

8-12%. 700 gr.

GO’ PRIS

GO’ PRIS

TILBUDENE GÆLDER: MANDAG-TIRSDAG-ONSDAG

PR. PAKKE

20,- / 25,-

295

1195

DIN VINKØBMAND MED BYENS BEDSTE SLAGTER Super Spar’s SALATBAR

PR. LITER

FRIT VALG

MOU Kød- og Melboller 1000 gr.

PR. PAKKE

2495 GO` PRIS

Blue Ocean sild Marinerede fileter, dild fileter, krydder fileter, franske løgbidder eller karry Bidder. 550-600 gr.

Jameson Irish Whiskey 70 cl.

3 FLASKER PR. FLASKE

89

95

GO` PRIS

PR. STK.

119

95

GO` PRIS

FRIT VALG

1995

10000 GO` PRIS

GO` PRIS

Tilbudene gælder fra torsdag den 29. marts til og med søndag den 1. april 2012

ÅBNINGSTIDER

ALGADE 12 · STORE HEDDINGE v/købmand Finn Jacobsen TLF. 56 50 21 17

Forbehold for trykfejl, pris- og afgiftsændringer samt udsolgte varer.

Tilbudene gælder fra mandag den 26. marts til og med søndag den 1. april 2012

ALLE UGENS DAGE

8-22

STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

/9

Forårsnyt i Hårlev

Forårstilbud

BEGRÆNSET ANTAL

Husk at skifte de dårlige

Tekniske specifikaitoner • Bluetooth 2.1 • 20 timers samtaletid • 1000 timers standby • 3 timers ladetid • Stemmestyret opringning • Kan også oplades fra PC via USB-kabel • 14,6 x 49 x 129 mm

é d i e v a g t k e f r e til håndfri mobilsnak pVejen ... og undgå bøden på 1500 kr.

Let at installere og bruge. Med funktionen “auto-parring” vil den automatisk parres med bluetooth mobiltelefoner. USB-kabel og biloplader medfølger til opladning, monteres let på bilens solskærm med en magnetclips.

Normalpris 599,95

NU KUN

39995

Hydraulik slanger

HF 7155 Vi ses på

inden forårsarbejdet

HÅRLEV MESSEN sta

Husk det lovpligtige eftersyn på

12.500.BEGRÆNSET ANTAL

÷i april 10%

HF 7175

CL TEKNIK

ApS

Hovedgaden 56 · 4652 Hårlev Telefon: 56 28 60 77

Klipperbredde: 96cm.

LØFTEGREJ

Pasfoto • Stempler • Tips og Lotto

Staxen

Førpris: 14.995,-

nd 23

Husk vi har:

Åbningstider: Mandag 9.00-17.30 Tirsdag 9.00-17.30 Onsdag 9.00-17.30 Torsdag 9.00-17.30 Fredag 9.00-18.00 Lørdag 8.30-13.00

Motor: 15.5HK B&S INTEK m/hydrostat.

Industrivej 13 · 4652 Hårlev · Tlf. 56 56 34 00 · Fax 56 56 34 01 · www.clteknik.dk · [email protected] Åben: mandag-fredag kl. 8.00-16.00

Entreprenørens og vognmandens bedste ven

Motor: 17.5HK B&S INTEK m/hydrostat.

Førpris: 15.995,-

Klipperbredde: 107cm.

13.500.-

Hårlev Plæneklipperservice Industrivej 6 · Hårlev · Telefon 56 28 66 73

Gode forårsråd fra fysioterapeuterne i Hårlev Foråret står for døren, solen skinner og haven skal ordnes. Der skal klippes hæk, graves, luges og det gamle skur skal males. Vi glemmer bare at kroppen og især ryggen ikke er klar til hårdt fysisk arbejde efter en lang vinter, hvor vi har været meget inaktive. Det er som at løbe et maraton uden at have trænet, og derfor er der stor risiko for skader. Fornuftig og regelmæssigt havearbejde kan være rigtig god træning for kroppen. Husk at variere arbejdet i haven i løbet af dagen. Tænk på hvis det var en træningsmaskine, der ved vi alle at 100 gentagelser i træk er for meget ! ! !

Butikken er fyldt med

FORÅRSNYHEDER i skjulere og potter

Se vores afdeling med specialiteter og

ØL

ALT TIL UDPLANTNING

Blomsterhuset v/Karsten Wejdemann :: Hovedgaden 20 :: Hårlev Telefon 56 63 36 43

10 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

Gode Råd: 1) God og varm påklædning, som ikke skiller på midten når du bukker dig. Musklerne er meget sårbare for kulde og træk 2) Start med lettere havearbejde i starten som en slags opvarmning 3) Undgå foroverbøjninger i længere tid, sæt gerne hænderne i lænden og bøj bagover indimellem 4) Løft med benene og hold ryggen lige, løft aldrig med rund ryg 5) Undgå vrid i ryggen med belastning i hænderne, der er ryggens små strukturer meget udsatte 6) Hold ryggen så lige som muligt, godt at bruge gode lange haveredskaber 7) Husk at holde pauser og lyt til kroppen. Træthed, smerter er klare signaler om at det er ved at være tid til at stoppe, også selvom hækken ikke er klippet færdig. Det er helt normalt at være øm i kroppen flere dage efter man har startet på nye aktiviteter. Når man bruger sine muskler nedbrydes de for at bygge sig op og blive stærkere, så husk kroppen skal restituere sig og lad være med at lave det samme hårde havearbejde flere dage i træk. Det er sjældent farligt at have ondt i ryggen, og langt de fleste rygsmerter forsvinder af sig selv i løbet af nogle dage eller få uger. Er der kraftige og vedvarende smerter, så søg professionel hjælp. Klinik for Fysioterapi v/Anders Wolsing www.haarlevfysioterapi.dk

Hovedgaden 60, Hårlev 56 28 66 65

Fysioterapeuterne Anders · Karsten · Irene

Forårsnyt i Hårlev

KBA, Køge & Hårlev Statsaut. ejendomsmæglere og Valuarer, MDE

Anders Friis

Søren Viborg

Ejd.mægler

Ejd.mægler

edc.dk St. Heddinge

Hårlev

Hårlev

Nyere køkken og bad

ANDELSBOLIG

Flot og velholdt

Åbent hus Søndag kl. 11.00 14.00

Sag 46501120

Sag 46500044

Sag 46501053

Algade 37 2. sal Flot og yderst velbeliggende andelslejlighed, beliggende i Centrum af St. Heddinge på 2. sal, med dejlig udsigt over byen til kirken og marker. Lejligheden er beliggende på Algade, tæt ved butikker, torvet, off. transport m.v. Ejendommen er totalt renoveret og istandsat i år 2000, hvor andelsboligforeningen er oprettet. Foreningen består af 3 andele, fælles have med egen p-plads. 3 værelses.

Fejøvej Dejlig velholdt villa med nyere køkken, badeværelse, naturgasfyr m.v. Villaen er opført i gule sten og bølgeeternittag i 1987. Ejendommen er beliggende i godt børnevenligt kvarter med gode stisystemer til skole, SFO, stationen og indkøb. Gåafstand til børneinstitutioner. Der er tale om en virkelig velholdt villa med mange forbedringer.

Rosenvænget Yderst velholdt og velbeliggende 1 plans villa, centralt i Hårlev, tæt ved indkøb, stationen, skole og børneinstitutioner. Villaen er opført i røde sten og bølgeeternittag i 1968 og tilbygget i 1979. Dejlig lukket sydvendt have. Ejendommen er beliggende på lille lukket vej med gode stisystemer. Der er tale om en ejendom, som løbende er blevet vedligeholdt overalt.

Pris Boligafgift Anvendelsesudgifter

Pris/Udb. 1.495.000/75.000 Bolig Brt./Nt. 9.554/8.534 m² Alternativt finansieringsforslag: 106 Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 4.613/4.639

Pris/Udb. 2.245.000/115.000 Bolig Brt./Nt. 13.474/11.574 m² Alternativt finansieringsforslag: 153 Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 6.052/5.723

149.184 Bolig 5.400 m² 708 85 m²

Etage 1

Rum/ Vær. 3/3

Opf./ Omb. 1920/ 00

Kontakt Tlf. 56286900

Grund Rum/ m² Vær. 896 m² 4/4

Opf. 1987

Kontakt Tlf. 56286900

Grund Rum/ m² Vær. 868 m² 5/5

Opf./ Omb. 1968/ 79

Kontakt Tlf. 56286900

Sæt din ejendom til salg i 2 butikker (Hårlev og Køge)

Hovedgaden 3 4652 Hårlev 5628 6900

Nørre Boulevard 21 4600 Køge 5665 4900

EDC er hovedsponsor for Team Danmark

KOM GODT VIDERE

STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

/ 11

Forårsnyt i Hårlev

Staxen Bøger & Papir på Hovedgaden i Hårlev præsenterer forårsnyheder fra Logitec. Trådløst tastatur og ditto mus, tasker til den bærbare samt en musikbox til mobilen.

Hårlev Plæneklipper Service på Industrivej i Hårlev foreslår at hælde Aspen alkylatbenzin på plæneklipper og kædesav. Det er bedre end at komme blyfri benzin i tanken, fordi det forurener meget mindre.

Fysioterapeuterne på Hovedgaden i Hårlev anbefaler at variere arbejdet i haven i løbet af dagen, så man ikke overanstrenger sin ryg ved for mange ensformige bevægelser.

NY HE DE R

CLT på Industrivej i Hårlev har fuld fart på indretningen af sin butik med tilbehør til vognmænd og entreprenører. Omkring første maj venter Claus Larsen at alle reoler er sat op og fyldt op med varer.

AT V - K N A L L E R T

HONDA NSC 50 Vision HONDA NSC 110 Vision

CENTER

Honda er tilbage på knallertmarkedet med den helt nyudviklede Vision model. Den nye scooter er udstyret med en helt nykonstrueret 4-takts motor, der er forsynet med det avancerede PGM-FI benzinindsprøjtningssystem, som kendes fra Honda motorcykler. Det giver Honda Vision et lavt benzinforbrug, hvor en liter benzin typisk vil række til 52 km, det giver med en tankvolumen på 5,5 liter en rækkevidde på mere end 282 km. Ligeledes sikrer den nye motor lave emissionstal, således er Vision er langt under hvad der kræves for at overholde Euro 3 kravene. Honda NSC Vision er konstrueret med henblik på stor retningsstabilitet med en forholdsvis lang akselafstand og 14 tommer hjul. Designet er tidløst, slankt og elegant, som det forventes på en Honda scooter, men man har dog alligevel fundet plads under sædet til at kunne placere bagage og udstyr, og pladsen her er stor nok til at kunne rumme en full-face hjelm. Sikkerhedsmæssigt er Vision helt i top med Hondas CBS kombibremse system, der giver maksimal bremseeffekt uanset vejforholdene. Ligeledes er honda også kommet med en mc nyhed i 2012 - NSC 110 Vision. Som er magen til Vision 45 knallert, dog med en 108cc motor men med det samme lave benzin forbrug.

Lars og far hos BB Motor på Håndværkervej i Hårlev er med på retrobølgen.Vespa scooteren er genopstået som knallert og motorcykel. Fås som lille knallert, 45-knallert og 150cc og 300cc motorcykel.

i Nu er v ro f å s og af r le hand O C M Y K DA & HON Kig ind til os. Vi har mange gode ting.

Vision 45 Scooter kommer ultimo april og prisen vil ligge på 14.996,- + klargøring/levering

Håndværkervej 7 · 4652 Hårlev · Telefon 56 12 92 22

12 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

www.bbmotor.dk

Blomsterhuset på Hovedgaden i Hårlev skaber rigtig forårs fornemmelser i byen Karsten har fundet et par påskelækkerier frem. Årets påskebryg fra Skagen Bryghus, påskeæg fra Aalborg Chokoladefabrik og an masse forårsblomster.

Arkivet er kommet i skole

VELKOMMEN HOS KØBMANDEN – HUSK ÅBEN HVER SØNDAG KL. 8-17

STÆRKT SØNDAGSTILBUD Søndagstilbudet gælder kun søndag den 25. marts

Spar op til kr. 5,75

9 Danske æg Str. M/L Begrænset parti

STÆRKE SØNDAGSTILBUD Bakkedal 250 g. Højst 6 pk.

Frit valg

10,-

Kontorlandskabet i Lokalhistoriske Arkiv.

Et mangeårigt ønske er gået i opfyldelse for de frivillige, ulønnede medarbejdere på Stevns Lokalhistoriske Arkiv: nye lokaler med meget bedre plads

Dansk & salmonellafri

Ice Cap rejer 150 g. Frost Danske ferske kyllingelår 400 g. Med rygben. Danpo

Digital tidsalder Der er mulighed for de besøgende, f.eks. slægtsforskere, at komme på nettet via Arkivets computere. Rigtig meget af de frivilliges arbejde foregår på computer – lige som al registrering af materiale, der indleveres registreres digitalt. Stevns Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet i 1977 og i dag rummer Arkivet bl.a. fotos, digitale lydfiler og film udover naturligvis de mere traditionelle papirdokumenter og -kort fra svundne tider. Arkivet råder også over en del fotos og ma-

Følger arkivloven Arkivet i Egestræde 14 har åbent for besøgende hver mandag mellem kl. 15 og kl. 20, onsdag mellem kl. 10 og 12 samt efter aftale, hvor arkivets –ulønnede – medarbejdere gerne hjælper til med oplysninger og hjælp til konkrete spørgsmål. De indleverede og opbevarede ting stammer fra Stevns kommune, samt nogle afleveringer fra Strøby-Varpelev og Spjellerup-Smerup. Stevns Lokalhistoriske Arkiv har 13 frivillige medarbejdere og er medlem af den landsdækkende Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA). Samtligt arkivarbejde bliver udført i overensstemmelse med arkivloven, som Arkivet er underlagt. cs

SPAR OP TIL

ste

Højst 5 pakker pr. kunde til den anførte pris i tilbudsperioden, – derefter er prisen pr. pakke kr. 21,50-21,95

Kom og få en brochure.

11 155

Påsken

Påsken starter på søndag 13 95

25. marts kl. 10-17*

OP SPAR TIL 13,-

*Enkelte butikker har andre åbningstider.

s Påsken

Løst og fast i Håndværkerforeningen

t il b u d

9

95

STARTER SØNDAG DEN 25/3.

ed

lerier, der nu er hængt op i emner på den lange gang, hvor skolebørn i sidste årti hang deres tøj på de dertil indrettede knager.

Max. kg pris v/1 stk. 142,14

sb

t il b u d

sætter og en uvurderlig drivkraft i flytningen og organiseringen. Herudover har det kommunale Stjernehold, hvor seks-otte unge mennesker med gode armmuskler og lastbil taget meget af det tunge slæb med de mange og store kasser. Det gjorde flytningen noget nemmere for de frivillige på Arkivet, der fortrinsvis er efterlønnere og pensionister.

Pålækker

70-100 g. Flere varianter.

ste

Forløberen for Stevnsbladet, Stevns Avisen – er anno 1941, er naturligvis også på Lokalhistorisk Arkiv, som har alle de stevnske aviser på hylderne tilbage i mere end en menneskealder.

MEGA VINSALG

ed

STORE HEDDINGE: Stevns Lokalhistoriske Arkiv er flyttet fra det gamle hus i Nørregade til langt mere moderne lokaler i Egestræde. De sidste par måneder har Arkivet huseret i stueetagen, hvor Ungdomsskolen tidligere havde til huse. Store Heddinge Skole blev indviet den 18. oktober 1962 og nu i bygningernes 50 år er Arkivet flyttet ind; skolen er blevet arkiveret og en del af historien på en anden måde. De frivillige medarbejdere har fået nye skriveborde og stole, der er blevet rum til de forskellige funktioner, bl.a. værksted, indleveringskontor, et mindre kontorlandskab, læsesal, køkken med møde- og spisebord og flere former for arkivrum. Arbejdsforholdene er blevet væsentligt forbedret; her er lyst, der er god plads – der er ikke meget støv og arkiv i gammeldags forstand over Lokalhistorisk Arkiv. ”Kommunen har været meget villige i hele processen, og det har naturligvis hjulpet os meget. Vi har en formel lejekontrakt, men bor huslejefrit, dog betaler vi selv for varme og el”, fortæller arkivleder Erik Mouritsen til Stevnsbladet. Flytningen med de mange tunge arkivalier forløb over en del uger. Især har formand for Arkivets bestyrelse, Poul Henriksen, Sigerslev, været igang-

Begrænset parti

Herefter kr. 15,75 pr. stk.

b

1,9 kg Bornholmerhane FROST.

Renovering af Algade

et godt sted at handle«. Varelotteri Store Heddinge Håndværkerforening var med til at starte et varelotteri tilbage i 1887. Det medfører, at foreningen får del i lotteriets halvårlige overskudsdeling. I 2011 blev det til ca. 25.000 kroner. Sidste år uddeltes kr. 14.000 i studielegater og kr. 15.000 til foreningens Stiftelse. Vedligeholdelse af ejendomme Jernbanegade 4 er i årets løb renoveret for i alt kr. 91.000,-. I ejendommen Nørregade 13 er der brugt over 200.000 kroner på vedligeholdelse indvendig og udvendig br

39

95

Begrænset parti

Påsken Tilbudene gælder i perioden fra søndag den 25. marts til og med lørdag den 31. marts 2012. Se også vores ugentlige tilbudsavis hver uge Der tages forbehold for leveringssvigt, afgiftsændringer, billed- og trykfejl

ste

Den kommende renovering og forskønnelse af Algade optog sindene hos håndværkerforeningen. Formanden gav udtryk for, at kommunens forslag var en positiv oplevelse, der vil kunne løse de til tider kaotiske færdselsproblemer. Han beklagede, at der på det seneste var dukket modstand op mod projektet. Modstanderne mente, at en ensretning af trafikken ville medføre mindre omsætning i forretningerne. Det mente Jan Poulsen ikke der var belæg for, og gjorde sig til talsmand for, at det var nødvendigt for Store Heddinge, at byen igen kommer til at virke attraktiv, så byen kan bevare sit gamle slogan: »Store Heddinge,

ed

STEVNS: Store Heddinge Håndværkerforening holdt sin årlige generalforsamling sidste tirsdag. Formanden, Jan Poulsen, omtalte i sin beretning en række lokale og nationale erhvervspolitiske sager. På det lokale plan var det etablering af Stevns Erhvervsråd, og at man på politisk plan havde genoptaget samtalerne om en løsning af de trafikale problemer i Køge og på Stevns, som lovede godt. Også områdets mange seværdige turistmagneter skulle være med til at skabe gode muligheder for turismen på Stevns.

t il b u d

Kg pris v/1 stk. 21,03

sb

Købmand Morten Pedersen

Store Heddinge Østergade 7 · 4660 Store Heddinge Butikstelefon: 5650 3400 Åbningstider: Mandag - Fredag Lørdag Søndag

8 - 19 8 - 17 8 - 17

STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

/ 13

Dalby • Karise • Store Heddinge Tilbudene gælder fra mandag den 26. marts til og med lørdag den 31. marts

1 / 1 O KS E T Y KS T E G S F I L E T

SVINEMØRBRAD

til engelsk bøf, Medaljon Helstegt

Fersk

PR. 1/2 KG

PR. 1/2 KG

29

95

N SE PRISE

IS SUPERPR

OVNKL AR SVINEK AM

DANSK K A LVEFILET ITET L A V K R E SUP

AGES M S L A . . . SK

1,2-1,4 KG

22500

1,4-1,6 KG

25000

med svær, uden ben

dERer l o h i v D L HHuUsSkK VI HObenT t aAfFtTeEnNÅåBEGNgFRfAra DAa pPåÅ TtOoRr1Ss9d- 2-12.1. .. kKlL.. N1C9EN PÅcSeIDnE ? SE ASNeNOannon 17 på side

1,6-1,8 KG

275

00

PR. 1/2 KG

17

95

LAV PRIS

S TJERNEK ASTER

L A N G E L Æ N D E R P Ø LS E R

400-500 gr. Flere varianter

49

95

KS R A M N A D BILLIG

STE

IS R P R E P U S en

PR. POSE

s

likates

20

fra De

00

PR. STK.

25

00

VI HOLDER ÅBENT SØNDAG D. 1. APRIL KL. 10-16 Lindhartsvej 1, Dalby Tlf. 56 39 81 50

ÅBNINGSTIDER: Hverdag . kl. 9-19 Lørdag . . kl. 8-15 1. og sidste søndag i mdr. . . . . kl. 10-16

14 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

Syrenvænget 20, Karise Tlf. 56 78 80 14

ÅBNINGSTIDER: Hverdag . kl. 9-19 Lørdag . . kl. 8-16 1. og sidste søndag i mdr. . . . . kl. 10-16

Ved Rådhuset 10, St. Heddinge Tlf. 56 50 20 60

ÅBNINGSTIDER: Hverdag . kl. 9-19 Lørdag . . kl. 8-16 1. og sidste søndag i mdr. . . . . kl. 10-16

Dalby • Karise • Store Heddinge Tilbudene gælder fra mandag den 26. marts til og med lørdag den 31. marts

C A S T I L LO D E MADA X

SPIER VINTAG E SELECTION

75 cl. Spanien

75 cl. Sydafrika

,70 SPAR 94

,16 SPAR 46 PR. FLASKE

TA’ 6 FLASKER

TI SET PAR N Æ R G E B

,00 SPAR 40

139

95

RIPASSO PA G U S BISANO

IN SUPER V

TUBORG PÅ S K E B R Y G

der l o h i v Husk I HbOeLDnEtR HaUfStKeVnå BENTfra FoTErNsÅdagFRA A t påPÅ TORSD-A2G1. kKlL.. 1199- 21 .c. .enDE ? nCnEoNnPÅ SI a e N O S N N SE A 17 e d i s å p

75 cl. Italien

PR. FLASKE

59

00

49

83

33 cl.

N SE PRISE

TA´30 FLASKER

119

95 + pant

FA XE SODAVAND 150 cl.

RIS SUPER P PR. FLASKE

10

PR. PAKKE

00 + pant

ÅBENT R E D L VI HO D. 1. APRIL G SØNDA L. 10-16 K

MAGNUM IS 3 STK .

Mandel eller Classic.

Max 5 pakker pr. kunde pr. dag derefter normalpris

COOP PÅLÆG

COOP BRØD ELLER KARTOFLER Dybfrost. Flere varianter. 350-900 g. Frit valg

10

TIL 10,20 5 ,9 9 A SPAR FR

Lindhartsvej 1, Dalby Tlf. 56 39 81 50

ÅBNINGSTIDER: Hverdag . kl. 9-19 Lørdag . . kl. 8-15 1. og sidste søndag i mdr. . . . . kl. 10-16

00

Syrenvænget 20, Karise Tlf. 56 78 80 14

10

95

Flere varianter. 90-100 g. Frit valg

ÅBNINGSTIDER: Hverdag . kl. 9-19 Lørdag . . kl. 8-16 1. og sidste søndag i mdr. . . . . kl. 10-16

10

00

ÅBNINGSTIDER: Hverdag . kl. 9-19 . . kl. 8-16 Ved Rådhuset 10, St. Heddinge Lørdag 1. og sidste søndag i mdr. . . . . kl. 10-16 Tlf. 56 50 20 60 STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012 / 15

Kanonstart på løbesæsonen VALLØBY: Foråret kom til tiden med 58 forventningsfulde løbere og gående til start på den første træningsdag i klubbens 23. sæson blev det en rigtig flot sæsonstart for Valløby Motion. Mange af medlemmerne har trænet flittigt vinteren igennem, så der blev gået til den allerede på årets første træningsdag. Med så mange til start den første dag lover det

godt for resten af sæsonen, så klubben kan holde medlemstallet på ca. 100 Det er ikke for sent Til alle de, der ikke nåede den første gang, kan man berolige med, at der er plads til jer alle. Bare fat løbeskoene og mød op i Præstegården en lørdag kl. 14.00 og få en god oplevelse sammen med Vallø-berne. Sæ-

sonen er lang og byder på rigtig mange løb rundt om i landet, heraf flere lokale bl.a. Sportmaster Kvindeløb i Solgårdsparken i Strøby Egede den 23 maj, hvor tilmeldingen starter i uge 13. Så alle piger: Nu er det med at komme i træning til den 7,5 km. lange tur omkring Ådabr len.

Der var stor interesse for at overvære og deltage i jazz messen med The Ike Sturm Jazz Ensemble i Store Heddinge Kirke. (Foto: Charlotte Skøtt)

Jazz så englene sang Ike Sturm og hans Jazz Mass gav deres bud på, hvordan jazzmusik kan bidrage til ny religiøsitet og liturgiske former, da Store Heddinge kirke lagde kirkerum til Jazz Messe lørdag aften i sidste weekend STORE HEDDINGE: Aftenens mørke gav en særlig stemning i kirken, hvor både stearinlys og de smukke lysekroner lyste på de mange tilhørere i kirken; der var få ledige pladser i den store kirke. Det seks personer store ensemble fra New York og de fire stevnske præster, Janne Mel-

cher, Strøby, Camilla Maya Saaskin Diderichsen, EndeslevVråby, Gunder Gundersen og Per Vibskov Nielsen, Store Heddinge, Lyderslev og Frøslev sogne stod for den danske del af messen, der bl.a. bød på engelske og danske salmer, trosbekendelse og nadver. En særlig ting ved messen var bibelslamming, som de fire veloplagte præster på skift stod for. I sin velkomst og introduktion til messen sagde sognepræst Per Vibskov Nielsen, at han håbede The Holy Spirit ville være tilstede i kirken denne særlige aften, hvor messen gerne skulle byde på nogle improviserede tiltag undervejs – for det gør messer i Saint Peters Church på Manhattan, hvor

ensemblet til daglig har hjemme. I Saint Peters Church på Manhattan fungerer jazzmusikken som et spirituelt bindeled mellem den klassiske kirkemusiktradition og storbyens moderne kulturliv og det fik tilhørerne et bud på til koncerten. Det er sognepræst Palle Kongsgaard, Grundtvigs Kirke, der har været et halvt år på studiebesøg ved Saint Peters Church og hos The Ike Sturm Ensemble, der sammen med sognepræst Per Vibskov havde tilrettelagt koncerten. Musikerne gav også koncert i Grundvigs Kirken samt i Oslo på deres tur til Skandinavien.

Inden Vallø-berne begav sig ud på sæsonens første løbetur skulle kroppen varmes op.

LOF Stevns

cs

LOF har underviseren, har du interessen? - nye spændende hold: • • • • • • • • • • • • • • •

De har lige fået penge tilbage Ring 56 63 10 05, eller beregn din pris på gfforsikring.dk, og få overskuddet tilbage.

ER D N I V TEST k, ! æ r t i r G åns forsikringeornei r*F . 2 r o f Saml familietusindvis af kr r

og spa

For priser og betingelser, se gfforsikring.dk. * Pristest i Søndagsavisen, uge 8, 2012.

Hos GF er det kunderne, der deler årets overskud. Derfor sender GF Køge i alt 1.975.182 kroner tilbage til kunder med bilforsikring - også til dem, der har haft en skade i årets løb.

Zumba Bæredygtig mad Sådan bruger du alt på et dyr Tag børnene med i køkkenet Basal madlavning Madlavning med et twist Facebook Beskæring af frugttræer og -buske Eventyr for fædre & sønner Yoga, daghold Yoga, hensyntagende Bil-pleje for begyndere Lær at servere til fest Grundkursus for babysittere Selvforsvar for alle

- nye hold med ledige pladser: • Kristendommen ifølge Khader, højskoledag, Gevnø søndag d. 25/3 kl 10-15 • “Dit kreative rum", kunstskole, Højerup lørdag 14/4 kl. 10-15.30 • "Stevns Synger Sammen", sang-workshop torsdag 12/4 kl. 19.30-21.3

- startende hold med ledige pladser: • Syng sammen, Erikstrupskolen, tirsdag 10/4 kl. 19.30 • Pensionistkoret, Stevnshøj, onsdag kl. 9.00 • Bas, trommer og rytmisk klaver, Erikstrupskolen onsdag eftermiddag • Stevnskoret, Erikstrupskolen, onsdag kl. 19.00 • Rytmisk kor Hold On, Rødvig Stevns Friskole, torsdag kl. 19.00 • Klaver og blokfløjte, Birte Rasmussen, efter aftale Der kommer hele tiden nye hold - følg med i Stevnsbladet og på hjemmesiden ! Se alt om kursernes indhold og pris på http://stevns.lof.dk/ Tilmelding kan ske via hjemmesiden (rabat 10 kr.) eller mail på [email protected] eller tlf. 30 82 90 12 Velkommen i LOF Stevns - din lokale aftenskole!

GF Køge · Vestergade 10 · 4600 Køge · Tlf. 56 63 10 05 · gf-koge.dk

16 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

Anni Cassias, skoleleder

Babyrytmik blandt bøger Hårlev Bibliotek byder velkommen til en formiddag med Babyrytmik. Det er Stine Winther fra Baby Huset Tutti i Store Heddinge, der laver et lille kursus i babyrytmik. Her får mor/far og barn en perfekt blanding af musikalske aktiviteter, sanselege og motoriske øvelser. Holdet er for forældre på barsel med børn under et år. Det foregår på Hårlev Bibliotek mandag den 16. april kl. 10 til 11. Tilmelding kan ske på Hårlev Bibliotek, eller på mail [email protected] eller telefon 5657 cs 5370, fra den 26. marts.

www.sogn.dk Kirkeministeriet gik inden jul i luften med hjemmesiden www.sogn.dk - hvor alle landets sogne nu selv kan lægge egne gudstjenester og arrangementer ind på egen side under www.sogn.dk Det stof, sognene her i området lægger ind på siden, kopieres automatisk over til provstiets hjemmeside: www.tryggevaeldeprovsti.dk De fleste af provstiets sogne har allerede lagt gudstjenester og div. arrangementer ind på siden, og de sidste sogne følger snart efter. Denne nye service giver en fin ensartethed og gør det nemt for alle - uanset hvor man befinder sig - hurtig at kunne slå op og søge relevant information om et hvilket som helst kirkesogn på www.sogn.dk

DALBY • KARISE • STORE HEDDINGE

AFTEN ÅBENT TORSDAG D. 29. MARTS

FRA KL. 19 - 21 MED MASSER AF SMAGSPRØVER I BUTIKKEN 00

00

ldt med Aftenen vil være fy lidt ud over det lbud som er smagsprøver og ti e vil være klar med kød og rn sædvanlige. Slagte eredt på grillen og gøre pølser som er tilb skøn. sommeren ekstra

age l I bl. a. kunne sm I vinafdelingen vi e Chardonnay. n g o rg u o b k is st ta og en helt fan sprøver på rødvin ag sm re væ e er d Der vil endvi iritus afdeling. sp s re vo i ed h y n en

VANVITTIGE TIME TILBUD FRA KL. 19.00-20.00

BKI KAFFE

.00 KL. 19.00 - 20

tikken Kort sagt vil bu røver . . . smagsp være fyldt med n oplevelse Så kom og få e er . . . i vore 3 butikk

VANVITTIGE TIME TILBUD FRA KL. 20.00-21.00 .00 KL. 20.00 - 21

HEAT BEADS 10 kg

400 gram.

LAR TIL VÆR K ÆSONEN GRILL S

5 POSER

100

00

pr. kunde . . . Max. 15 poser

Max 3 poser pr. kunde pr. dag - derefter normalpris...

VORES KÆMPE SUCCES I VIN:

.00 KL. 19.00 - 20

.00 KL. 20.00 - 21

VEROSSO 75 cl. Italien.

TA’ 6 FLASKER

e tro Man skulle ikke vinafgifter y n met at der var kom Begrænset parti... Max 18 fl. pr. kunde pr. dag...

209

NU ER DE HER IGEN:

.00 KL. 19.00 - 20

PØLSER

Flere varianter. 2500 gram. PR. PAKKE

Begrænset parti...

VIND- OPLEV - VIND VIND BERLIN 1-3 overnatninger med morgenmad for 2 personer. Vælg mellem flere hoteller.

Lindhartsvej 1, Dalby Tlf. 56 39 81 50

ÅBNINGSTIDER: Hverdag . kl. 9-19 Lørdag . . kl. 8-15 SØNDAG KL. 10-16

125

69

95

+ pant

WEBER STEG - BALL TIPS PR. 1/2 KG.

49

95

... SKAL SMAGES

Hvad er navnet på SuperBrugsens discount mærke: - X-TRA - MEGA DYRT - SKIDT & MØG

Syrenvænget 20, Karise Tlf. 56 78 80 14

PR. FLASKE

Amerikanske

00

IS... HELT VILD PR

70 cl.

Max 3 flasker pr. kunde pr. dag - derefter normalpris...

.00 KL. 20.00 - 21

59

95

1/1 FL. RØD AALBORG LAR TIL VÆR K OKOSTEN FR PÅSKE

95

PR. POSE

ÅBNINGSTIDER: Hverdag . kl. 9-19 Lørdag . . kl. 8-16 SØNDAG KL. 10-16

Navn: ____________________________ TLF. _____________________________ Aflever kuponen senest torsdag d. 29. marts kl. 20.00. VINDEREN SKAL være tilstede i alle 3 butikker, der er præmie i hver butik. Vi trækker gevinsten kl. 20.30.

Ved Rådhuset 10, St. Heddinge Tlf. 56 50 20 60

ÅBNINGSTIDER: Hverdag . kl. 9-19 Lørdag . . kl. 8-16 SØNDAG KL. 10-16

STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

/ 17

.03(c%(17+86 Åbent lørdag den 24. marts & søndag den 25. marts kl. 10-15 LQ VWHZHHNHQGGRJNO

/DGRVJL·GLQELOYHUGHQVEHGVWHUXVWEHVN\WWHOVH 5LQJRJInHWJRGWWLOEXG

" " $& ( $'"$$!+ !*"$!+"%#$#'$$# ( &" ( "$# +  "# ',1,752/UXVWEHVN\WWHOVH "%#$ %% HUGHWEHGVWHYDOJIRUGL 9LDIPRQWHUHULQGHUVN UPHPY ( "$# +  "# "%#$ 9LDIUHQVHUXQGHUYRJQHQPHG

6RPGHHQHVWHLEUDQFKHQ GRNXPHQWHUHUYLPHGIRWRV UXVWEHKDQGOLQJHQDIGLQELO

YDUPWYDQGKYRUHIWHUELOHQW¡UHV

 9LDUEHMGHUHIWHUGHWDOMHUHW ( "$# &$"!

# 

VSU¡MWHVNHPDHUSnKYHUELOPRGHO "$#"%#$$"#'

9LEUXJHUJRGNHQGWHSURGXNWHU

IDEULNVJDUDQWLHQERUWIDOGHULNNH

9LHUXQGHUODJW7HNQRORJLVN

VI HAR tændt op i GRILLEN og byder på Køge’s bedste grillpølser

,QVWLWXWVNRQWURORUGQLQJ

',1,752/PHWRGHQ DQEHIDOHVDI)'0

5X2 MINICRUISE Vi trækker lod blandt weekendens bestillinger af Dinitrolaftaler. Vi udlodder 5 x 2 minicruise.

20%

O RABAT L W S ved bestilling R i weekenden 1 X nUV DQWL U D GRATIS J skift af vinterhjul til sommerhjul hele weekenden.

'DQPDUNVVW UNHVWH NRQWURORUGQLQJ

HOPPEBORG TIL BØRNENE Tangmosevej 103, Køge

56 631 631 18 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

www.peugeot.dk www.peugeot.dk

Køb en ny Peugeot 107* og få mindst 15.000 kr. for din gamle bil Energiklasse: Prisen er ekskl. lev.omk. på 3.680 kr. og evt. metallak. Bilen er vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug ved blandet kørsel (EU-norm) er 23,3 km/l. CO2-emissionen er 99 g/km. *Bilen, du bytter med, skal være indregistreret på hvide plader. Tilbuddet gælder kun i forholdet 1:1 (maks. 1 indbytningsbil pr. ny bil). Den garanterede minimumspris (mindst 15.000 kr.) kan opnås ved en kombination af indbytningspris og rabat på ny bil. Tilbuddet kan ikke benyttes ved køb af 107 3-dørs Access. **Tilbuddet om skoboxe gælder, så længe lager haves.

INTROPRIS FRA

79.990 KR.

SPAR OP TIL 10.000 KR.

NY PEUGEOT

Kom til Fashion Weekend hos Peugeot den 24.-25. marts fra kl. 11-16 og oplev den nye Peugeot 107, der kører længere på literen og har fået ny moderne front. Vi står klar med en lækker skobox til skiftesko til alle kvinder, der tilmelder sig Fashion Weekend på peugeot.dk**. Når du besøger os til Fashion Weekend, får du samtidig mulighed for at vinde lækre Rosemunde-toppe og gavekort.

107

PEUGEOT KØGE

Rente 3,95%

Bilhuset Køge A/S 4ANGMOSEVEJs+’GE 4ELEFONsWWWPEUGEOTDKKOGE

ÅBENT LØRDAG KL. 10-14 SØNDAG KL. 11-15 Martin Holm

Jesper Østergaard

Casper Møller

STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

/ 19

Motor

Fin løbetur i Ganneskov

NY ADRESSE NY ADRESSE ISO 14001

Stevns orientering afviklede søndag den 18. marts orinteringsløb i Ganneskov ved Karise. Der var god tilslutning til løbet i det gode vejr.

DUPONTS AUTOGENBRUG

Resultater: 3 km piger: 1. Freja Christensen, 21 min. 2. Camilla Pedersen, 22 min. 3. Josefine Rosenkvist, 30 min. 3 km drenge: 1. Victor Østergård, 26 min. 2. Marcus Pihl, 31 min. 3. Morten Pihl, 31 min. 4 km ml-svær damer: 1. Anna C. Jørgensen, 32 min. 2. Signe Andersen, 44 min. 3. MarieLouse Mouritsen, 45 min. 4 km ml-svær herrer: 1. Frederik Pedersen, 26 min. 2. Anton Sørensen, 33 min. 3. Nicolai Jensen, 33 min. 4 km damer: 1. Anne Holt, 54 min. 2. Berit N. Pedersen, 61 min. 3. Hanne Hansen, 64 min. 4 km herrer: 1. Fabian Smith, 43 min. 2. Jørgen Larsen, 44 min. 3. Leon Jørgensen, 47 min. 6 km damer: 1. Malene Løkke, 53 min. 2. Lisbeth Andersen, 66 min. 3. Margit Goldbach, 85 min. 6 km herrer: 1. Karsten Hansen, 56 min. 2. Henning Jeppesen, 58 min. 3. Poul Erik Iversen, 61 min. 8 km herrer: 1. Simon Holt, 66 min. 2. Jens Andersen, 79 min. 3. Preben Lupnauv, 92 min. Næste løb afvikles søndag den 25. marts i Boelskov.

SKROTGODT.NU FÅ GOD PRIS FOR DIN SKROTBIL

LEVERET KOMPLET HOS OS KR. 2.000,DET ER KUN REGISTRERET EJER DER KAN UNDERSKRIVE SKROTSEDDEL, BØRN OG FORÆLDRE KAN SKROTTE MED FULDMAGT, KØBEKONTRAKT KAN IKKE BRUGES MERE.

Åbningstider: Man. - tors. kl. 15-17

TLF. 5621 6999

Små gymnaster til opvisning ved Store Heddinge Gymnastikforenings forårsopvisning. (Privatfoto)

Gymnaster guffede frugt til opvisning 600 gæster gik igennem “tælleapparatet” og havde en dejlig eftermiddag, da Store Heddinge Gymnastikforening afholdt sin årlige forårsopvisning sidste lørdag

STORE HEDDINGE: Udover foreningens egne hold deltog hold fra AIK 65 Strøby, Rødvig GF og som altid det veloplagte hold fra Stevns Gymnastik- og Idrætsefterskole, som sluttede dagen af på formidabel vis. AIK 65 Strøby og Store Heddinge Gymnastikforening har i denne sæson haft et fint sam-

TIGERVEJ 22E, 4600 KØGE

ATV, knallert og scooter

Salg, service, reparation og udstyr

Haslev Autoophug ApS Nye og brugte reservedele biler Reparation af syn til g rin Klargø tilbud - Få et godt

AT V - K N A L L E R T

i Skuderløse Vi modtager også miljøbiler

Se alle vores reservedele på

www.haslev-autoophug.dk

CENTER

Din knallert-forhandler Håndværkervej 7, 4652 Hårlev

Tlf. 56 32 60 10 • [email protected] Skuderløse Indelukke 10 • 4690 Haslev

Tlf. 56 12 92 22 · www.bbmotor.dk

Åbningstider: Man-tors 8.30-16.30 • Fre 8.30-15.00 • Lør 10.00-12.00

arbejde med to hold og instruktører i mellem og de to hold lavede opvisning sammen. I år har Store Heddinge Gymnastikforening indført et nyt tiltag ved opvisningen. Der blev der solgt stævnefrugt: frugt i bidder, som blev solgt i plasticbægre. En gruppe frivillige forældre og instruktører brugte nogle timer om formiddagen til at skære frugten ud og pakke den. Det var en stor succes: 160 bægre blev langet over disken og der var udsolgt kl. 15.30. Foreningens instruktør, Aase Bertelsen, har været i foreningen siden 1974, og fylder nu 80 år. Den nye formand i foreningen, Rikke Jørgensen, overrakte Aase en gave og takkede hende for de mange års fine indsats. Store Heddinge Gymnastikforening har fået en hjemmeside som kan findes på: www.storeheddingegymnastik.dk. På den vil den kommende sæsons hold blive præsenteret og hvilke arrangementer foreningen afholder i løbet af året.

Frm8ahl8DZf[td

M<

Er din BIL ikke i orden ? Så er det her, vi kommer ind i billedet

X

Det lille værksted med den store erfaring og de små priser.

X

X

NYHED NYHED NYHED e timepriser Differentiered ang: efter bilens årg 350,1900-1999 kr. 400,2000-2004 kr. 450,2005-2009 kr. 500,2010-2012 kr. . moms Priserne er inkl

• Vi reparerer alle mærker - også dem med fabriksgaranti

X

• Opdatering af bilens software X

• 20 års erfaring X

Pensionister betaler kun 350,pr. time uanset reparation Her kan du lease en brugt bil

X

X

Klippinge Autoservice v/ Mikkel Rasmussen · Gammel Køgevej 33 A · Klippinge Telefon 21 26 46 72

www.klippingeautoservice.com 20 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

:hl\a8;Zk8K^kob\^8 ’’’o^k]^gld^g]m8doZebm^m8mbe8`h]8vdhghfb8¦8_hk8Zee^8[be^k’

D=

BF

AF?

RENGEGADE 26

GAMMEL KØGEVEJ 11

Store Heddinge Villa i 1½ plan tæt på bymidten.

Villa Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

450.000/25.000 3.155/3.093

Indeholder: Entré med trappe til 1. sal, vinkelstue, lille spisekøkken, badeværelse og baggang med gasfyr. 1. sal indeholder 2 værelser. Bolig m²: 102 Grund m²: Stue/Vær: 1/2 Udhus m²: Byggeår: 1912 Sag: 106STH12020 Energi:

Ejendommen trænger til renovering og modernisering.

325 20 F

Klippinge Ældre 2-plansvilla centralt i Klippinge tæt på daginstitutioner, dagligvareforretning, togstation og med cykelsti til Skelbækskolen. Indeholder: Entre med trappe til 1. sal, stort badeværelse med badekar, værelse, stue samt tidligere frisørsalon. 1. sal: Gang med trappe til loftrum, soveværelse, værelse, køkken med spiseplads, spisekammer samt stor stue. Muret ud- hus med fyrrum og værksted samt muret garage. Dejlig lukket have.

Villa Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

995.000/50.000 6.091/5.551

Bolig m²: 165 Grund m²: Stue/Vær: 2/4 Byggeår: 1912 Sag: 106STH12004 Energi:

377

G

Susanne Støving Salg & vurdering danbolig Store Heddinge

Til dig, der tror, det er umuligt at sælge bolig lige nu.

MÅRBJERG 9 Store Heddinge Villa 1-plansvilla for enden af lukket vej tæt på centrum. Indeholder bl.a. spisekøkken og vinkelstue med udgang til udestuen. Carport og udhus i træ. Dejlig lukket have. Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

1.050.000/55.000 6.575/6.194

Bolig m²: 144 Stue/Vær: 1/4 Byggeår: 1967/75 Sag: 106STH11056

Grund m²: Udhus m²: Carport: Energi:

Det kan faktisk godt lade sig gøre.

905 4 27 D

BJÆLKERUPVEJ 69 Store Heddinge Villa Dejlig familievilla tæt på daginstitutioner, skole, sportsfaciliteter, togstation og indkøbsmuligheder. Stort muret udhus med hobbyrum, fyrrum og disponibelt rum. Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

NY PRIS

850.000/45.000 5.520/5.124

Bolig m²: 128 Grund m²: Stue/Vær: 1/3 Udhus m²: Byggeår: 1910/81 Carport: Sag: S106311 Energi:

729 47 48 C

EJENDOMMEN ER UDBUDT I LICITATION (BUDRUNDE). KONTAKT MÆGLER

SKØRPINGEVEJ 55 Rødvig Stevns Landvilla beliggende mellem Havnelev og Skørpinge, ca. 4 km fra Rødvig hvor der er daginstitutioner, skole, togstation, indkøb, badestrande, lystbådehavn og cafeér. Indeholder: Entre med trappe til 1. sal, stor stue, soveværelse, spisekøkken fra 2010, gang, badeværelse med brus samt bryggers/fyrrum med oliefyr. 1. sal: Loftrum og 4 værelser (ikke alle værelserne er godkendt til beboelse). Noget af ejendommen er moderniseret og den resterende del trænger til modernisering og renovering.

NY PRÌS

KLINTEVEJ 26A Villa Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

595.000/30.000 4.123/4.139

Bolig m²: 152 Grund m²: 1.307 6 Stue/Vær: 1/2 Kælder m²: 30 Byggeår: 1902/78 Udhus: G Sag: S109931 Energi:

Rødvig Stevns Drømmer du om at nyde solopgangen over Øresund til lyden af bølgens brusen? Så er Klintevej 26a det helt rigtige sted. Denne lille perle er kendt som "Journalisternes Hus" og ligger i udkanten af havne- byen Rødvig omkranset af marker, og klint og som det sidste hus inden "Trampestien" starter. Grunden er på 575 m2 men en del af denne er skrående ned mod vandet og er be- plantet med tætte lave buske. En sjældent udbudt ejendom med Rødvigs mest unikke beliggenhed.

Fritidsbolig Kontant/Udb.: Brutto/Netto:

1.450.000/75.000 8.298/6.736

Bolig m²: 42 Grund m²: Stue/Vær: 1/2 Udhus m²: Byggeår: 1940 Sag: 106STH11114

575 7

danbolig Store Heddinge v/Søren Jagd Lauritsen · Nytorv 5, 1., Store Heddinge · Tlf. 56 51 02 00 · [email protected] · www.danbolig.dk STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

/ 21

Ejendomme, hus og have

RAPPORTEN

Bolig på Gjorslev Gods

I samarbejde med lokalpolitiet i Stevns Kommune

Søger du lejebolig og kunne du tænke dig at være en del af boligmiljøet på et herligt beliggende gods med strand, skov og marker, så send os en mail.

Indbrud i udhus Gennem det meste af vinteren, nærmere betegnet i perioden fra den første november 2011 kl. 12 til den 21. marts i år kl. 14.20 har en Husqvarna havetraktor stået lunt og godt i et udhus på en adresse på Gl. Klintevej Tommestrup. Det gør den ikke længere. En ukendt gerningsmand har brudt et beslag til udhusets dør op, og er kørt bort med havetraktoren.

Vi får over sommeren nogle boliger ledige til udleje, både med stor herlighed og også i den billigere ende. Hvis du er interesseret i at komme i betragtning, så skriv til os med oplysninger om specielle ønsker (størrelse m.m.), prisleje samt husstandens størrelse og andre relevante oplysninger.

Skriv til [email protected]

Tyveri af nummerplader I tidsrummet fra torsdag den 1. marts kl. otte til tirsdag den 20. kl. 12.30 har en rød traktor, som holdt på Storemarksvej uden for Rødvig, mistet sin nummerplader, som lå i traktorens førerhus. Registreringsnummeret er MC 19436.

Rækkehus udlejes Store Heddinge centrum. 3 værelser fordelt på 80 m2, entre, stue, åbent køkken, badeværelse og 2 værelser. Udestue og lille have.

Mange bække små – ca. 18.000 blev der omsat for, da Boestofte Pensionistforening holdt loppemarked på Harmonien. (Foto Charlotte Skøtt)

Stjålne biler Fredag den 16. marts blev der stjålet to personbiler i Store Heddinge. Den første forsvandt fra Jernbanegade klokken 20.35. Det er en grå Mazda 32 med registreringsnummer SX 26920. Den blev fundet dagen efter nede i Boesdal Kridtbrud, hvor den hang fast på toppen af en sten. Bilens musikanlæg manglede. Den anden bil var en sort VW Golf af ældre årgang med registreringsnummer GF 52145. Den forsvandt fra en parkeringsplads på Overdrevsvej mellem fredag kl. 15 og søndag kl. 14 og er endnu ikke fundet.

Kø for at komme ind til lopper

Indbrud i lejlighed Mellem fredag den 16. marts kl. otte og søndag den 18. kl. 12.15 har en lejlighed på Strøby Bygade i Strøby haft uønskede gæster. En ukendt gerningsmand skaffede sig adgang ved at knuse ruden i lejlighedens indgangsdør. Udbyttet blev nogle cd’er og en pose med sølvtøj samt noget fremmed valuta, et sæt ekstra bilnøgler og noget værktøj.

RØDVIG: Hele 18.000 danske kroner fik Boestofte Pensionistforening ind, da de holdt loppemarked på Harmonien sidste weekend. Allerede inden åbningen lørdag stod folk i kø for at komme ind og gøre et godt køb blandt de mange loppeeffekter. ”Det gik over al forventning og det er overraskende at vi kunne få samlet så mange ting”, siger Mogens Banzon fra pensionistforeningen. Han har hentet 99 procent af tingene i sin Berlingo og han synes det er en fornøjelse at være

med til at arrangere noget når det bliver en succes. Pengene skal bl.a. bruges til nye borde i Harmoniens sal og til nye kopper. ”Når vi holder noget på Harmonien, så er vi ofte over 100. Og det så mange kopper har restauranten altså ikke. Så vi køber nogle nye kopper”, fortæller Mogens Banzon med et smil til Stevnsbladet. Der var omkring 10 medlemmer fra foreningen, der stod i boderne og som var med til at få det to dage lange marcs ked til at klappe.

Tyveri fra personbil Søndag mellem kl. 14 og kl. 17 var en langfingret indbrudstyv på spil mod en Opel Astra Stationcar på parkeringspladsen ved Højstrup skov. Begge sideruder i højre side blev knust og gerningsmanden fjernede sig med en pung med 300 kroner i kontanter samt nogle personlige papirer og noget fiskegrej samlet i en taske.

God lejlighed

Anneks

Til leje, 3 vær. lejlighed i Store Heddinge by. leje pr. md. kr. 6.200,- + forbrug.

udlejes i Rødvig

Se billeder på home.dk på sagsnr. 215A8267. Husleje kr. 5.900,- + forbrug. 3 mdr. depositum. Ingen husdyr.

Henvendelse: 40 59 10 27

Stålhal Ca. 200 kvm. nær Hårlev udlejes. Henvendelse:

tlf. 26 22 87 95 eller 23 23 61 64

1/2 dobbelthus i St. Heddinge C. 3 værelses lejlighed med egen have. Månedlig husleje: Kr. 5.500,- + forbrug.

Tlf. 23 67 77 67 eller [email protected]

2 lejligheder udlejes henholdsvis den 15/4 og den 1/7 2012 2 smukke nymalede herskabslejligheder på 120 m2 - midt i hjertet af Store Heddinge Stort køkken og stue i ét med tilhørende hårde hvidevarer. Badeværelse og 2 regulære værelser, og depotrum. Ideelt til børnefamilie. Depositum kr. 19.500,-. Forudbetalt leje kr. 6500,-. Løbende måned kr. 8015,- inkl. forbrug.

Henvendelse på 2282 4445 eller mail [email protected]

Henv. 60 19 86 12 / 26 36 59 13

Indeh.: bad/toilet, køkken/bryggers med vaskemaskine samt 2 værelser. Kr. 3.500,pr. måned excl. forbrug.

Henv. 40 32 70 76

Lejlighed i Store Heddinge Centrum Stor 2 vær. lejlighed m/have. kr. 4.900,- + forbrug

Kontakt: 61 13 01 80

Lejlighed Til leje. Stor 2 vær. lejlighed i Store Heddinge Centrum. Leje pr. md. kr. 4.200,+ forbrug.

Henv. 60 19 86 12 / 26 36 59 13

265 m2 LANDVILLA med have til leje i Klippinge 10 minutter fra børnehave, skole, indkøb, tog og bus. Leje pr. md. kr. 10.000 + forbrug. Depositum kr. 30.000,-.

Skriftlig henvendelse billet mrk. 668 Stevnsbladet, Nytorv 6 · 4660 Store Heddinge

Fritidshus købes Fritidshus eller evt. fritidsgrund i Rødvig købes

Henv. 60 19 86 12

1/2 DOBBELTHUS PÅ LANDET Stuehus på 140 m2, beliggende udenfor Klippinge tæt på marker og skov udlejes. Ejendommen indeholder bl.a. stor stue med åbent til kip og nyt badeværelse med jacuzzi. Lejen er kr. 6.700 pr. md. Forbrug pr. md. er kr. 1.685. Indskud er kr. 25.000. Grundet beliggenheden er det en fordel, at du/I har bil.

Telefon 28 960 840

22 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

Hus i Hårlev udlejes Tæt ved stationen og med godt stisystem til skole mm. 100 m2. Ikke ryger. Pris pr. md. kr. 6.900,uden forbrug

Tlf. 51 33 08 60 www.stevnsbladet.dk

Ledige klubværelser i Rødvig Hovedgade. 200 meter fra station. Henvendelse efter kl. 18.00.

Tlf. 56 50 65 71

Flere tyverier fra biler Det er åbenbart blevet farligt at parkere sin bil søndag eftermiddag på Stevns. Endnu to personbiler er blevet bestjålet søndag eftermiddag. Det er sket i tidsrummet mellem kl. 14 og 18 på parkeringspladsen for enden af Søholmvej i Magleby skoven. Her holdt de to biler ved siden af hinanden. Den ene var en Toyota Avensis, mens den anden var af ukendt mærke. Knuste sideruder i begge biler kunne lede til den konklusion, at det er de samme gerningsmænd, der er på spil. I forbindelse med indbruddet i den ene bil har gerningsmanden ved et uheld fået sat bilen ud af gear, så den trillede ind i et træ. Nabohjælp Søndag den 18. kl.16.45 opdagede naboen til en tom grund med et ubeboet hus i Arnøje, at tre unge mennesker legede røvere og soldater med splatterpistoler på grunden. Naboen kontaktede straks ejeren af den tomme ejendom, som tog ud for ar besigtige eventuelle skader. Tyveri fra personbil Søndag den 18. marts mellem kl. 15.30 og kl. 16 har Suzuki Swift, som holdt parkeret på Tommestrupvej iTommestrup, været udsat for indbrud. En ukendt gerningsmand forsvandt med en taske indeholdende en pung, nogle nøgler en hårbørste samt kørekort, dankort og sygesikringskort. Tyveri fra personbil Inden for næsten samme tidsrum (søndag kl. 14.30-15.00) har en Daihatsu Sirion været ude for samme behandling. Bilen holdt parkeret i Lund Gade i Lund. En ukendt gerningsmand knuste den bagerste siderude i højre side og stjal en taske indeholdende en pung med kørekort, sygesikringskort og hævekort til Nordea samt 200 kr. i kontanter. Indbrud i fabrik Mandag den 19. marts kl. 23.05 blev der gjort forsøg på at bryde ind på Maskinfabrikken Solvang på Lejerstoftevej i Lejerstofte. Et vidne har set en person med refleksstriber på bukserne løbe bort fra stedet. Stoppet med stjålne plader Søndag eftermiddag blev en 38-årig mand fra lokalområdet stoppet af en motorcykelbetjent på Eriksvej i Store Heddinge. Problemet var, at bilen havde to forskellige nummerplader på, samt at ingen af pladerne hørte hjemme på bilen. Desuden havde den pågældende ikke noget gyldigt kørekort. Det blev en kostbar køretur. br

Store Heddinge/Arnøje

Karise/Ingers Vej Kontant: 250.000 Udb. 250.000 Boligydelse: 7.202 varme/vand kr. 1.117 pr. md.

Kontant: 1.075.000 Udb.: 55.000 Brutto/netto 7.718/6.647

Kontant: 395.000 Udb.: 25.000 Brutto/netto 2.495/2.531

NSKES TILBUD Ø

NY PRIS

Hårlev/Nymøllevej

F

Lille bindingsværksejendom. Trænger meget til almindelig vedligeholdelse og rengøring samt en 345 m2 del renovering men bestemt en ejendom med 78 m2 potentiale. Beliggende på lille grund med udsigt Stuer/Vær. Opført direkte til åbne marker.

Bolig

Grund

1/1

1897

Klippinge/Stationsvej

SOLGT

C Bolig

Grund 2

118 m

Stuer/Vær. 2/2

Opført 2006

Nyere andelsbolig opført som 1/2 dobbelthus i superflotte og lækre kvalitetsmaterialer. Boligen er beliggende i bunden af lukket kvarter og med udsigt til grønne arealer. Indeholder: Bryggers, entre, badeværelse, soveværelse, værelse, køkken i åben forbindelse til alrum samt opholdsstue med hyggelig karnap og en dejlig udestue. Tillige integreret garage med elektrisk/fjernstyret port samt redskabsrum/værksted.

E

D Bolig 80 m2 Stuer/Vær. 1/2

Opført 1988

Pæn og velholdt andelsbolig med en fredelig beliggenhed i lille andelsforening central i Klippinge - gåafstand til tog, købmand og slagter. Indeholder: Entre, fyrrum/bryggers med naturgasfyr, badeværelse, 2 værelser med skabe, nydeligt spisekøkken i åben forbindelse til opholdsstuen, hvorfra der er udgang til stor terrasse. Der er ingen decideret have da hele arealet er belagt med fliser. Fremstår stort set indflytningsklar.

Bolig 97 m2 Stuer/Vær. 1/2

Grund 700 m2 Opført 1961

Pæn og velholdt mindre villa med en særdeles attraktiv, central og fredelig beliggenhed på lukket vej i "det gamle" Hårlev, med kun få minutters gang til indkøb og off. transport. Stisystem til sportshal, institutioner og skole. Der er tillige muret garage og en god rummelig udestue. Flot anlagt terrasse og stenbede med skærvebelægning.

www.haarlevejendomskontor.dk Store Heddinge/Arnøje

Hårlev/Hestehaven

Kontant: 365.000 Udb.: 25.000 Brutto/netto 2.011/2.069

Faxe/Præstøvej

Kontant: 1.350.000 Udb.: 70.000 Brutto/netto 7.174/6.187

Kontant: 995.000 Udb.: 50.000 Brutto/netto 5.415/5.161

D

NY PRIS

NY SAG Bolig 99 m2

Grund 726 m2

Stuer/Vær. 2/2

Opført

1850/2008

Super charmerende og absolut velholdt bindingsværkidyl der er totalt gennemrenoveret igennem de senere år. Indeholder: Entré, badeværelse, opholdsstue og spisestue i åben forbindelse til køkken, hvorfra der er udgang til haven. På 1. sal er der 2 pæne værelser med hyggelige kviste samt en lille repos. I udhuset er der indrettet viktualierum med arbejdsbord og garagen benyttes pt til værksted/lagerrum. Herudover er der redskabsrum samt brændeskur. Bestemt en ejendom der bør opleves.

Haslev/Nygade - tæt på centrum Kontant: 995.000 Udb.: 50.000 Brutto/netto 5.844/5.559

F Bolig

Grund

40 m2

803 m2

Stuer/Vær. 1/0

Opført 1964

Mindre fritidshus beliggende på helårsgrund i landlige omgivelser. Indeholder: Nyere køkken med hvidevarer og god spiseplads og udgang til terrasse, åbent i forbindelse til opholdsstue med brændeovn og udgang til terrasse, pænt badeværelse med brus og "baggang"/pulterrum med skabe. Dejlig have.

F

D Bolig 128 m2 Stuer/Vær. 1/2

Grund 670 m2 Opført 1897

Ældre byhus med en særdeles attraktiv beliggenhed ˆ gå-afstand til centrum, skole, svømmehal, offentlig transport m.m.. Fremstår pænt og velholdt men trænger til at blive "shinet" lidt op. Indeholder bl.a.: Entré, toilet, rummelig opholdsstue, nyere køkken og badeværelse. Stor muret og isoleret garage med støbt gulv. Nem lukket have.

Bolig 100 m2 Stuer/Vær. 2/2

Grund 952 m2 Opført 1956

Utaditionel rødstens villa centralt beliggende i Faxe By - nær indkøb, skole m.m.. Ejendommen fremtræder stort set som den er opført og trænger derfor gennemgående til modernisering. Det er en spændende ejendom i flere plan og med uudnyttet loftrum, hvor der evt. er mulighed for at etablere 1-2 ekstra værelser/hobbyrum e.l.. Tillige stor dobbeltgarage på 48 m2 samt redskabsrum.

Hårlev Ejendomskontor Lisa Carlsson, Køgevej 5B, 4652 Hårlev - Vi er lokale

Tlf. 20 84 84 35

- Vi er uafhængige - Vi har åbent, når du har fri

Lisa Carlsson

Ella Jensen

Holger Sonne / 23

STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

Alle foto er fra Stevns

Den næste måned tid udstiller fotograf Jan Zabell Steffensen i Mediehuset STORE HEDDINGE: Der er bl.a. naturfotos fra Kysten og fra Stevns Klint og især vækker nogle close-up fotos af maskiner fra Bjælkerup Jernstøberi opmærksomhed. Disse fotos er hængt op i Mediehusets entré. ”Det er lyset som skaber billeder, man skal ind bag overfladen for at få sjælen frem, når man fotograferer”, forklare Jan Zabell Steffensen. Han bruger Canon kamera og billederne bliver behandlet

i PhotoShop og Photomatrix. Stærke farver på fotografierne er kendetegnende især ved naturbillederne. Udstillingen i Mediehuset byder på flere HD-billeder og nogle af fotografierne har fået forstærket sit udtryk og udseende ved at tre fotografier er sat sammen via digital hjælp. Til daglig arbejder Jan Zabell Steffensen professionelt med fotografi og han er ”husfotograf” på Den Danske Filmskole i København, hvor han også bor – når han ikke er på ferie eller holder weekend i huset på Korsnæbsvej sammen med sin kone. Jan Zabell Steffensen udstiller også i Åbne Atelierdøre. cs

Jan Zabell Steffensen ved ophængning af sine fotos i Mediehuset.

Nyt fra beredskabet To begivenheder har fundet sted i den forløbne uge, fortæller indsatsleder Bo Sabro Stevns Brandvæsen.

HJERTEMASSAGE OG KUNSTIGT ÅNDEDRÆT. Sundhedsafdelingen i Stevns Kommune deltog i sidste uge i undervisning i at give livgivende førstehjælp. På billedet ses Birgitte Smith med genoplivningsdukken »mini Anne« i armene. br

Kvæstet mand ved Klinten Mandag den 19. ca. kl. 16 ringer en 112 alarm ind hos SOK i Århus. Den kom fra en lystfisker, der lå kvæstet ved foden af Stevns Klint. Grundet dårlige modtageforhold for mandens mobiltelefon, var det svært for SOK at fastslå den præcise lokation af manden. Der blev derfor sendt en ambulance fra Falck, s en redningshelikopter med læge og Elverpigen fra Stevns Brandvæsen ud for at lede efter manden. Yderligere to mand gik langs vandkanten. Den kvæstede mand blev fundet på en position ca. 1,5 km nord for Højerup gamle Kirke. Det viste sig, at manden havde brækket et ben og flere ribben. Helikopterlægen under-

søgte den kvæstede mens helikopteren holdtes svævende over vandet. Lægen konstaterede, at mandens kvæstelser krævede nærmere undersøgelse på en skadestue, hvorfor helikopteren løftede patienten op på toppen af klinten, hvor han blev anbragt på en båre og i ambulance kørt til Køge Sygehus. Brand i personbil En anden begivenhed skete også mandag. Denne gang var det en ung dame, som kom kørende på Bjælkerupvej i sin personbil. Da hun var ud for no. 68 begyndte bilen at udsende røgsignaler. Stevns Brandvæsen blev tilkaldt og klarede ærterne. Røgen viste sig at stamme fra bilens elektriske system. Men køreturen var ovre den dag. br

Indbygger status quo Stevns Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2012 var som helhed nøjagtig det samme, som på samme tid i 2011. Det præcise befolkningstal ved nytår 2012 var 21.855 borgere, hvilket betyder, at Stevns Kommunes samlede indbyggertal hverken er steget eller faldet med én eneste borger på et år. Der har dog været forskydninger mellem antallet af borgere i de forskellige aldersgrupper, ligesom kommunen også har oplevet en til- og fraflytning samt fødsler og dødsfald. Samlet set har det dog ikke ændret på det totale indbyggertal. Historisk set har kommu-

nen oplevet en befolkningsvækst frem til 2009, men i de seneste år har der været en mindre tilbagegang i indbyggertallet. Den nedadgående tendens i indbyggertallet er dog stoppet i 2011, hvilket dog ikke betyder, at Stevns Kommunes indbyggertal ikke vil falde fremover. Den seneste befolkningsprognose fra 2011 viste en svag nedadgående trend i det samlede indbyggertal i kommunen med relativt flere ældre borgere og færre erhvervsaktive. På baggrund af de nye indbyggertal er Stevns Kommune ved at udarbejde en ny befolkningsprognose.

Befolkningens bevægelser i 2011 Folketal pr. 1. januar 2011

21.855

Fødte

219

Tilflyttere

2.777

Døde

255

Fraflyttere

2.741

Folketal pr. 1. januar 2012

21.855

Nettotilgang

0

Begravelser

STEVNS LIGKISTEMAGASIN Knudsens Eftf. · Grundlagt 1954

Rejsegilde på tilbygning Stevns Roklub fejrede en ny milepæl med rejsegildet på sin tilbygning RØDVIG: Klubbens formand, Erik Trøigaard, sagde i sin tale: »Forud for det konkrete projekt har Roklubben Stevns været gennem en udvikling, som startede i 2004. Dengang var målet, at vi skulle have 100 nye medlemmer, men hvordan. Vi startede med at bestille en ny båd, for materiellet skulle være i orden. Så skulle huset friskes op, men da vi fik taget stigen frem,

måtte vi konstatere, at vejrguderne havde gjort sit gennem de 30 år, klubhuset havde ligget her. Der måtte ske noget, inden forbipasserende fik plader i hovedet. Det var startskuddet til en forvandling fra en sten på stranden, som klubhuset skulle symbolisere ifølge arkitekten, der tegnede første del af huset i 1973. I dag er vi samlet for at fejre rejsegilde på sidste del af huset, hvor nu alle de ledige kvadratmetre er bebygget. Men i dag bygger vi ikke for at få 100 nye medlemmer, men fordi vi

mangler plads til både og til alle de medlemmer, der bruger huset. 550 aktive medlemmer Vi er i dag en af de største roklubber i Danmark med ca. 550 aktive medlemmer. Formanden afsluttede sin tale med at takke alle, som på den ene eller anden måde, havde været involveret i byggeriet: Først og fremmest en stor tak til arkitekten Lasse, som har stået bag den kreative og spændende arkitektoniske løsning. Og en lige så stor tak til JJ Byg

A/S, som har stået for totalentreprisen, men også til alle de øvrige håndværkere, som er leverandører til byggeriet. Der var også en tak til de, der støttede byggeriet økonomisk, Stevns Brand Fond, Nykredit fond, Arkitekten, Ingeniøren og klubbens arbejdsudvalg og Økonomiudvalget. Det ser ud til, at vi får et stort, spændende og solidt hus med mange muligheder. Vi er spændte på at se, det færdige resultat, og glæder os til, at det nye hus kan tages i brug. Standerhejsning den 21. april Stevns Roklub holder standerhejsning lørdag den 21. april, og starter dermed rosæsonen på vandet. br

Fredag den 16. marts kl. 12. var der rejsegilde for tilbygningen til Stevns Roklub klubhus. Tømrer Tobias Frimann fik æren af at sætte kransen op,

24 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

v/exam. bedemænd Elsebeth og Kim Mithiof · Rengegade 3 · Store Heddinge

NÆRVÆR OMSORG RESPEKT Kim Mithiof exam. bedemand

Elsebeth Mithiof exam. bedemand

Søren Ambjørn exam. bedemand

Bisættelse/begravelse: fra kr. 8.370 Inkl. enkel hvid kiste, økologisk urne, honorar og kisteilægning. Prisen er ekskl. kørsel.

Ring trygt til os - vi træffes altid !

Lad trygt os hjælpe. Topplacering i pristesten af Forbrugerbladet Tænk (taenk.dk)

Tlf. 56 50 29 26

www.dinlokalebedemand.dk

Bekendtgørelser

† Vor elskede mand, far, søn, bror, morbror og svoger Akademiingeniør

Henning Larsen Født 15. oktober 1954 er pludselig gået bort 17. marts 2012. Tak for alt. Du vil altid være i vore hjerter. Britta Niklas, Caroline, Therese Mor Bente, Henning Jakob, Charlotte og Nikolaj

En hjertelig tak til de over hundrede (115), som viste deres deltagelse ved

Sundhedsplejen informerer. “Åbent hus” flytter fra tirdage til torsdage. Første gang torsdag den 12. april kl. 10-12. Med venlig hilsen Sundhedsplejerskerne

Tjek Stevnsbladets hjemmeside...

Emmy Holm Nielsens bisættelse fra Havnelev Kirke den 9. marts 2012. Blomster/kransehavet var utroligt smukt.

TAK Dette er ikke en aprilsnar ! Jeg vil gerne have lov til at sige tak til alle mine trofaste patienter gennem 28 år. Samtidig vil jeg takke mine alment praktiserende kolleger, tandlæger og hjemmeplejen for et godt samarbejde. Jeg håber, at I alle vil tage godt imod min afløser, Frank Liviu Guldfred, der starter på klinikken den 02.04.12. Der vil være reception på Øreklinikken, Rønnedevej 62 c i Faxe fra kl. 14.00-16.00 fredag den 30.03.12.

Ole Raahauge Rasmussen Øre-næse og halslæge Rønnedevej 62c, 4640 Faxe

Jeres Pehr Holm Nielsen med familie

Bisættelsen finder sted fra Skansekirkegårdens Kapel, Skansevej 113, Hillerød, lørdag den 24. marts kl. 11.30.

Postboks 83, 4660 Store Heddinge Tlf.: 56 57 57 57 · Fax: 56 57 57 58 [email protected] Find adresserne på de tre rådhuse på stevns.dk

smartphone

www.stevnsbladet.dk

FORBRUGSAFGIFTER Stevns Kommune udsender nu opkrævning af forbrugsafgifter, som er en samlet faktura for alle forbrugsafgifter på din ejendom, eks. vandafledning, renovation, genbrugsplads, tømningsordning m.v. Fakturaen indeholder afregning for 2011 og aconto for 1. halvår 2012. (2. aconto udsendes i september 2012). Fakturaen kan desuden indeholde en saldoopgørelse. Afregningen tager udgangspunkt i det faktiske forbrug for 2011 som nu er opgjort. Dette sættes i forhold til det aconto forbrug der er blevet opkrævet for i 2011. Herved fremkommer der et forskelsbeløb, der skal afregnes for. Acontoen tager som hovedregel ligeledes udgangspunkt i forbruget sidste år. Er der f.eks. brugt 100 m3, opkræver vi for 50 m3 på 1. aconto 2012. Saldoopgørelse Hvis ikke alle beløb er udlignet for tidligere år, er der dannet en saldoopgørelse som viser en specifikation af de beløb der ikke er udlignet. Denne saldo er medregnet i det samlede fakturabeløb. PBS Hvis dine forbrugsafgifter er tilmeldt Betalingsservice vedlægges indbetalingskort ikke. Du bør dog altid kontrollere, at beløbet står på betalingsoversigten og at beløbet afregnes til Stevns Kommune Holding A/S. Hvis der sidder et indbetalingskort på fakturaen, er du ikke tilmeldt PBS. Hvis du ønsker at fakturaen fremover betales vis PBS, skal tilmelding ske til dit pengeinstitut. Oplysninger til brug for tilmelding står på indbetalingskortet.

Vi er også på Facebook www.facebook.com/stevnsbladet

»Mødestedet« - et dejligt sted at mødes Tirsdagsaktiviteterne for tiden 1. april til 30. juni 2012 ser ud som følgende: DATO

ARRANGEMENT

VÆRT

3. april 10. april

Gurli

17. april 24. april

Påskebanko Underholdning med Mette Hviid og Henning Klok m/harmonika Damernes Butik Banko

1. maj 8. maj 15. maj 22. maj 29. maj

LUKKET Dorthes Sko- Libo undertøj Halvdagsudflugt kl. 13.00 Banko Sommerfest kl. 12.00

Rita Esther B. Gurli Lis

5. juni 12. juni 19. juni 26. juni

LUKKET Annas modeudsalg Banko Heldagsudflugt kl. 10.00

Annie Gurli Lis

Lis Ester J. Gurli

Alle arrangementer begynder kl. 13.00, hvis ikke andet tidspunkt er nævnt. Ret til ændringer forbeholdes. Angående aktiviteter mandag, onsdag og torsdag - kontakt »Mødestedet« på telefon 56 28 60 67 for nærmere oplysning.

FI-nr. på indbetalingskortet Hvis du indbetaler fakturaen via PC-Bank, så vær opmærksom på at du bruger det korrekte FI-nr. som er 84028657 Stevns Kommune Holding A/S, hvilket også er det nr., der står på denne faktura. Der må ikke bruges andre FI-nr. til Stevns Kommune. E-Boks Hvis du er tilmeldt E-Boks, skal du være opmærksom på, at din opkrævning bliver sendt dertil. Du er selv ansvarlig for løbende at kontrollere, om der er nye regninger m.v. i din Eboks. Manglende opkrævning Har du ikke modtaget din opkrævning på forbrugsafgifter senest den 3. april 2012, bedes du kontakte Teknik & Miljø. Sidste frist for betaling er den 10. april 2012 Overholdes betalingsfristen ikke, pålægges der renter og gebyr ved udsendelse af rykker. TEKNIK & MILJØ

Lørdag nat kl. 02.00

Sommertid

Sommertid er en ændring af den normale tid, som effektueres ved at stille urene en time frem i sommerhalvåret. Ikke alle lande anvender sommertid, og det er ligeledes forskelligt, hvornår på året sommertiden begynder og ophører. Perioden for sommertid strækker sig i Danmark fra sidste søndag i marts til sidste søndag i oktober. Fra Wikipedia, den frie encyklopædi STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

/ 25

Bekendtgørelser

Arnøje Vandværk Ekstraordinær generalforsamling på Barupvejen 13, Arnøje, fredag den 30. marts kl. 19. Dagsorden: Omdannelse fra I/S til A.m.b.a. med virkning fra 1. januar 2013

FORPAGTNING

Støtteforeningen Lille Heddinge Forsamlingshus’ Venner

AIK 65 Strøby Gymnastik

afholder generalforsamling tirsdag den 10. april kl. 19.00 i Lille Heddinge Forsamlingshus.

afholder gymnastikopvisning søndag den 25. marts kl. 11.00. Dørene åbner kl. 10.30.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Bestyrelsen

Magleby og Holtugs præstegårdsjord beliggende ved Magleby præstegård (8 hektar) udbydes herved til forpagtning fra 1. april 2012 for en 4 årig periode. Tilbud gives i kroner. Tilbudet bedes afleveret senest 10. april 2012 og stiles til menighedsrådet v/formanden Hanne Johannsen, Nørregårdsvej 4, 4672 Klippinge. Menighedsrådene forbeholder sig ret til frit at vælge blandt indkomne tilbud og til eventuelt at forkaste dem alle.

Magleby og Holtug sognes menighedsråd

Der vil både være egne hold og DGI's juniorrephold på gulvet i løbet af dagen. Entrepris 35 kr. Gymnaster samt alle under 14 år har gratis adgang.

Generalforsamling

Hundetræning S.B.H. Kreds 6

Vi har igen plads på følgende hold: Hvalpehold: Lørdag kl. 12.15. Rallyhold: Søndag kl. 12.00. I.P.O. tirsdag kl. 18.00 samt lørdag kl. 10.00. Opstart for alle hold er lørdag/søndag den 14. - 15. april. Træningen foregår i Lyderslev. Alle hunde er velkomne. For yderligere info, ring til Steen på tlf. 56 76 71 17 - 21 74 09 29. facebook.com/belgierklubbenkreds6

Rødvig og Omegns Fiskeriforening afholder ordinær generalforsamling på Harmonien i Rødvig onsdag den 4. april 2012 kl. 15.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Gæster har ordet 4. Regnskab 5. Valg af bestyrelse (på valg er Elo Olsen, Bo Nielsen, Knud Larsen og Kristian Olsen) 6. Valg af suppleanter (på valg er Frederik Toftegård) 7. Valg af revisor (på valg er Lau Jensen og Jens Olsen) 8. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen) 9. Salg af arealer 10. Eventuelt Foreningen er vært ved gule ærter og tilbehør efter generalforsamlingen. Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Efterlysninger Orienterer Tømningsordning for bundfældningstanke I år 2012 køres tømningsordningen for bundfældningstanke af entreprenørfirmaet Brdr. K. Hansen A/S. Tidspunktet for tømningen vil blive annonceret mindst 2 uger forud her i Stevnsbladet og vil tillige fremgå af Stevns Forsynings hjemmeside www.stevnsforsyning.dk

Fernisering

Tidsplan for uge 15 – 19 I uge 15 til uge 19 udføres tømning af bundfældningstanke (septiktanke og trixtanke) på ejendomme omfattet af den kommunale tømningsordning efter nedenstående tidsplan: Uge 15: Kæret, Lendrumvej, Stevnsvej, Strandgårdsvej, Strandvejen, Vindspinderivej og Øverste Linievej. Uge 16: Klippingevej, Kokgårdsvej, Kystvejen, Nederste Linievej, Salebjergvej, Spangkærvej, Strøbylille, Tjørnehøjvej, Uglemosevej og Østerhøjvej. Uge 17: Alleen, Billesøvej, Bækkemosevej nr. 7, 10 og 12, Damgårdsvej, Elverhøjen, Grønagervej, Højskolevej, Karensvej, Maglebyvej nr. 1-11 og 2-8, Maglehøjvej nr. 2331 og 24-38, Myrekærvej, Nyhavevej, Skovrækken, Svalehøjvej, Tingvej, Tryggevældevej, Varpelevvej, Vedskøllevej og Åvej.

Maleriudstilling

Uge 18: Grusbakken, Gårdrækken, Holmevej, Kratvej, Køgevej, Ll. Tårnbyvej, Rødhøjvej, Tjørnevej, Vademosevej og Valløby Bygade.

Eve Eisenhardt udstiller billeder inspireret af »Menneskenes Land«, Grønland, søndag den 1. april kl. 12.00-15.00

Uge 19: Aggerupvej, Ammerupvej, Bregnevej, Bymosevej, Degnehusvej, Faxevej, Grubberholmvej, Himlingøjevej, Haarlev Mark, Lystrupvej, Skovbovej og Stigbrovej.

Stevns Fyr holder åbent mandag til fredag kl. 11.00-15.00, Søndage kl. 12.00-15.00.

Dæksler på tankene SKAL være fritlagte og ført til terræn. Det vil sige fri for jord, græs, sten, perlegrus og lignende.

I påsken er Stevns Fyrcenter åbent Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag og 2. Påskedag. Alle dage kl. 12.00-15.00.

Spørgsmål vedrørende tømningsordningen kan rettes til Brdr. K. Hansen A/S på tlf. 56 50 65 00 eller Stevns Forsyning på tlf. 55 72 55 25.

Hilsen

Stevns Kommune

26 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

Stevns Spildevand A/S Fægangen 8 Bjælkerup 4660 Store Heddinge WWW.stevnsforsyning.dk

Efterlysning af kat Har nogen set Hanibal - en gråblå hunkat. Meget kælen og tillidsfuld. Forsvundet fra Stevnshøj den 18. marts.

Henvendelse tlf. 21 27 26 20

Beskæftigelse DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLADET • Fokus og Nærhed DAGBLAVISBUDE DSTE A ENærhed DETBY • EFokus og DAGBLADET NS B Fokus og Nærhed

Er du fyldt 13 år, ansvarsbevidst og har du lyst til at tjene en bunke lommepenge efter skoletid? Så er det DIG vi gerne vil have til at omdele DAGBLADET.

Lige nu har vi ledige ruter i Rødvig, Store Heddinge og Holtug

Kontakt Poul på tlf. 29 46 20 06 eller Louise på tlf. 56 67 12 04 Fokus og Nærhed

Sjællandske Medier A/S er i kontakt med Sjælland. Selskabet udgiver DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis og Sjællandske samt 29 ugeaviser. Selskabet driver en række tjenester på nettet, reklamebureau, lokalradio, lokal-tv, bogtrykkeri og to rotationstrykkerier. Sjællandske Medier har redaktioner og afdelinger i 24 byer. www.dagbladetonline.dk - www.frederiksborgamtsavis.dk www.sjaellandske.dk - www.sn.dk

Bekendtgørelser Beskæftigelse

Rubrikannoncer A-F E

EDB

E

Hjælp søges til havearbejde professionel edb-rådgivning og salg

Pensionist med interesse for have søges som assistance til lettere havearbejde i Store Heddinge.

ved Jørgen Maaløv Sirgræsvej 1- 4660 Store Heddinge

Salg

Tlf. 56 50 45 89

Entreprenører

HØJTRYKSSPULING OG TØMNING AF SEPTICTANKE TV-INSPEKTION AF KLOAK

Rådgivning Installation Reparation Web design Tlf:56561336ͲMob:27502865ͲIpͲTlf:46902865ͲCVRnr:34038023 EͲmail[email protected]Ͳwww.edbhuset.com

E HELLESTED El-installatører EL-SERVICE ApS

Kloakering ved aut. kloakmester udføres med mini- og rendegraver

Tåstrupvej 30, Hellested/Tåstrup, 4672 Klippinge TELEFON 56 50 14 80 · 20 30 03 65

JØRGEN SØRENSEN Tlf. 56 50 26 52 · Bil 20 87 25 23

Alle former for el-arbejde udføres ! Geomuseum Faxe søger ny medarbejder til at passe museets kiosk Arbejdet består i at passe museets kiosk, herunder salg af billetter og souvenirs, samt at holde kiosken, indgangspartiet og toiletterne i pæn og præsentabel stand for museets gæster. Vi søger en medarbejder der er god til engelsk og gerne tysk og som er glad, serviceminded, imødekommende og kan give museets gæster en god oplevelse. Arbejdstiden ligger hovedsaligt i sommerferien, i weekender, på helligdage samt nogle hverdage. Er det noget for dig? så skynd dig at kontakte Drifts- og administrationsleder Ilse Sørensen på [email protected] att. Ilse Sørensen.

HAARLEVTilbud gives u/binding INSTALLATIONSFORRETNING Tlf. 56 28 60 25 - en god kontakt...

Strøby Bygade 79, Strøby Tlf. 56 57 78 67 · Mobil 21 67 56 34 Rødvigvej 7 · 4660 Store Heddinge

❏ El- og edb-installationer udføres ❏ Salg og service af hvidevarer ❏ Termografering af ejendomme og el-installationer ❏ Reparationer og service på køle- og frostboxe - stort som småt

Alt i have- og belægningsarbejde.

H & J Larsen ApS Tlf. 24 27 09 23 · www.ennyhave.dk

RLS Anlæg & Belægning Skal du have lavet ny have, ny belægning eller trænger den gamle bare til en opfriskning? Så ring og vi kommer ud og giver et uforpligtende tilbud. Vi er også behjælpelige med nye idéer. Ingen opgave er for stor, ej heller for lille.

TELEFON 20 68 63 75

Tlf. 56 57 82 67 - Bil tlf. 40 70 48 48

KLOAK- & ENTREPRENØRARBEJDE UDFØRES Udlejning af betonblander til traktor 0,9 m2 samt mini- og rendegraver

AUT. KLOAKMESTER JENS HEGNER

Jo

El ost A

Damvej 13, Hårlev. Tlf. 56 28 54 09 · 23 30 05 09

TEL 56 50 68 69 MOBIL 40 37 58 69 MARMOR VEJ 36 4673 RØDVIG STEVNS M A I L J O O S T @ C . D K W W W . J O O S T- E L . D K

ps

Trænger din have til en kærlig hånd?

Grønagervej 5, Varpelev, 4652 Hårlev

Tlf. 56 50 33 08

MONTØR HANS JØRGEN IVERSEN

Anlægsgartnere

✸ Grundstøbning ✸ Fræsning/grubning ✸ Vejunderføring ✸ TV-inspektion ✸ Fræsning

A JAN NIELSEN /S Aut. KLOAKMESTER & ENTREPRENØR

René Kristensen mobil 24 21 22 21 René Pedersen mobil 24 21 22 15 Lauge Pedersen mobil 31 71 51 22

Kontakt Stevnsbladets annonceafdeling!

A

✸ Alt gravearbejde udføres ✸ Projektering/ansøgning af kloakanlæg samt udførelse ✸ Drænarbejde ✸ Klipning og flishugning af hegn

Døgnvagt:

En rubrikannonce er et godt supplement til markedsføringen af din virksomhed. Benyt dig af denne mulighed for at blive set af ca. 19.000 læsere hver eneste uge.

Rubrikannoncer A-F

■ KLOAKRENOVERING ■ BETONARBEJDE ■ ETABLERING/SALG af minirensningsanlæg Aut. kloakmester Jens Dahl Jensen

Samtalerne finder sted i uge 16. Sidste frist for ansøgning er tirsdag den 10. april 2012 kl.12

56 50 35 11

www.js-maskinstation.dk

MOBIL 31 20 58 69

AUTORISERET E L - I N S TA L L AT Ø R CARSTEN JOOST

F

Fodterapi KLINIK FOR FODTERAPI

Udførelse af: Nybygning Automatik Ombygning Edb-netværk

■ ■ ■

v/statsaut. fodterapeut

Reparationer Installation af solceller Såvel til private som til virksomheder

Susanne Friderichsen Bjælkerupvej 2 4660 Store Heddinge

Tlf. 56 50 41 31 Tlf. 50 45 36 97 Udebehandling ydes

ALT el-arbejde udføres – såvel nyt som gammelt Overslag uden forbindende!

Løje’s EL-service Vestergade 21D · Store Heddinge Tlf. 56 50 38 38

Tilskud efter den offentlige sygesikring med lægehenvisning.

Klinik for fodterapi v/Statsaut. fodterapeuter Mai Bomark · Isabelle Jensen · Mette Jensen ØSTERGADE 4 C · STORE HEDDINGE Overenskomst med den • Fodbehandling offentlige sygesikring • Bøjlebehandling af nedgroede negle tlf. 56 56 23 04 • Aflastende og korSkobestilling rigerende indlæg

efter aftale

Bækvej 6, 4660 Store Heddinge l www.rls-anlaeg.dk EL

Data

Sikring

Nybygning, tilbygning, Installation af IT, netværk, Tyverialarmer, tvrenovering, belysning, vedligeholdelse af netværk, overvågning, reparationer, IHC m.m IP-netværk m.m adgangskontrol, m.m

v/Jesper Hansen

Tlf. 21 23 93 99 Nyanlæg og vedligeholdelse [email protected]

Din nye lokale el-installatør Egestræde 5 · 4660 Store Heddinge

– Nytænkning og&erfaring - Nytænkning erfar ingsiden siden1952 1952

TIf.: 56 50 31 60 www.faxe-orup.dk

20.000 læsere hver eneste uge STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

/ 27

Rubrikannoncer F-M Fysioterapi

www.haarlevfysioterapi.dk

F

G

KLINIK FOR FYSIOTERAPI

Slamsugning

HENRIKS GULVSERVICE KARISE

Fysioterapeuterne Anders Wolsing, Karsten Jakobsen og Irene Lintrup

Alle former for kloakarbejde udføres

AFSLIBNING AF GULVE OG TRAPPER.

Overenskomst med den offentlige sygesikring. Korte ventetider !

Ring for tilbud på 5117 44 94

Hovedgaden 60 · Hårlev

Tlf. 56 28 66 65

H

Klinik for Fysioterapi v/Ellen Knudsen Rengegade 6 · 4660 Store Heddinge [email protected]

Telefon 56 50 32 32

Ellen

Morten

Signe

# Lægehenvist behandling med 40% tilskud # # Gratis for visse kroniske sygdomme #

G

Gulvslibning

STEVNS HVIDEVARE-& REPARATIONSSERVICE ● ● ● ●

Salg, service og reparation af hvidevarer Tilslutning af div. hvidevarer til lovlig install. Salg og reparation af el-vandvarmere Reparation af div. el-komponenter

Benny Grandal Nielsen Vesterbro 33 · 4660 Store Heddinge

Tage V. Rasmussen D.C. Rådhusvej 55 B, Faxe 56 71 30 05

✆56 57 70 44

KIROPRAKTISK KLINIK

K

Konsultation efter aftale

www.kkf.dk

www.kiropraktorkoege.dk Overenskomst m. Den Off. Sygesikring

LASTVOGNSKØRSEL

Vi tilbyder alt i Lev. af grus og materialer

A JAN NIELSEN /S Aut. KLOAKMESTER & ENTREPRENØR Grønagervej 5, Varpelev, 4652 Hårlev

Akupunkturklinikken Stevns

Fax 565 7 70 65 Stevnsvej 115 · 4671 Strøby

Kørsel

Kiropraktorerne Klingaa ApS

Jernbanegade 4, Køge 56 66 28 06 Vestergade 24, Haslev 56 31 45 43

Overenskomst med Den Offentlige Sygesikring

VAND - VARME - SANITET SMEDEARBEJDE

Indleveringsfrist for annoncer til Stevnsbladet: Senest ONSDAG kl. 16.00

Klinikker

KIROPRAKTISK KLINIK

Strøby Smedie & Vallø VVS A/S

Rødvigvej 54 • 4673 Rødvig Stevns • tlf.: 5650 6500

Tlf. 56 50 27 51 · www.stevnshvidevare.dk

K

Gasservice

Hvidevareservice

Tlf. 56 57 82 67 - Bil tlf. 40 70 48 48

v/Hans E. Løkke

G

www.akupunkturstevns.dk Internationalt uddannet, bl.a. i Kina.

Glarmestre

Medlem af Dansk Med. Selskab for Akupunktur

Al lastvognskørsel tilbydes

Broveshøjvej 12 · Lille Heddinge · Tlf. 56 52 86 88

FAXE GLAS

med eller uden kran. Levering af diverse materialer. Diverse entreprenørarbejde udføres.

Sivkær 23 23 70 99 TRÆ · ALU

DØRE · VINDUER ENERGI RUDER 5 ÅRS GARANTI SPEJLE · BRUSEDØRE FORSATS RUDER · KIT FORSIKRINGS SKADER SOLFILM

GLARMESTER DANNI PETTERSON TLF. 20 77 10 09

KOSMETOLOG · MASSØR · NEGLETEKNIKER

LASTVOGNSKØRSEL

Alt indenfor: Ansigtsbehandlinger · Massage · Negle · Voks · Gavekort Udskiftning af punkteret termoruder. ring og få et tilbud.

med eller uden kran udføres

Udvalg af professionnelle hudpleje og kropsprodukter

Storskrald og affald. Grus og sten sælges og leveres - små eller store partier samt brændekørsel fra skov tilbydes. Ring og få et godt tilbud!

Åbningstider: Man. 8-18 · tor. 9-15.30 · hver 2. søndag samt efter aftale Østergade 1 · 4660 Store Heddinge · Tlf. 29 90 26 33 www.corpuss.dk

CLAUS LARSEN · ARNØJE

NYHEDER

J.S. Glas

... Find der har fokus på din by, Stevns kommune, din region eller hele landet

Håndværkerparken 3 · 4660 Store Heddinge

www.sn.dk/stevns

56 50 14 94 · Biltlf. 23 73 99 99

GLARMESTER/VINDUESPOLERING Telefon 23 26 10 10

DAGBLADET

L 5{UQz

EJH

Såning med 4 m. vaderstad rapid

Annoncer · 56 50 35 11

G

˜Alt i reklame-materiale

Logo - visitkort - brochurer - banner - flyers - plakater ˜Autodekoration/Skilte ˜Tekstiltryk Sweatshirts T-shirts - tasker mm.

B P grafisk design

ugens avis

online

Nordhøjvej ˜ St. Torøje

28 22 55 34

www.bp-grafiskdesign.dk

- med gødnings placering lig med mere udbytte.

K

Grafisk design

www.stevnsbladet.dk

28 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

Landbrug

Torben Jensen · Barup · Tlf. 40 21 21 25

Kloakmestre M

Malerarbejde

Michael M. Larsen Rødvig Strandvej 32 4673 Rødvig Stevns Telefon 40 30 71 63 Fax 56 50 65 77 GARANTI [email protected] · www.mmlarsen.dk

Rubrikannoncer M-V

Malerfrank

S

Alt malerarbejde udføres. Tapet, glasvæv, glasfilt m.m.

Frank Hansen Holmen 2, Magleby 4672 Klippinge

M

Maskinudlejning Se

MIN

T Tømrerarbejde

SANDBLÆSNING AF HUSE OG STÅLKONSTRUKTIONER Henvendelse:

40 21 11 12 · 44 68 15 87

www.malerfrank.dk

Sandblæsning

T-Totalrenovering A/S · Tlf. 56 50 02 89 eller 29 43 44 47

S

Skilte

S

Smede- & maskinarbejde

hjemmeside:

www.minmaskinudlejning.dk RING FØRST

Lykkebrovej 12, 4672 Klippinge Telefon 56 57 87 37 eller Mobil 20 12 87 37

Smede- og maskinarbejde MED OG UDEN FØRER

Timeløn kr. 300,- + moms MASKINELEKTRO – HYDRAULIK TRAKTORER - MASKINER - STARTERE OG GENERATORER

56 52 90 91 · 40 86 90 91

Tlf. 28 72 51 19

Tømrer- & snedker team Tag os med på råd fra starten - vi gi’r et godt tilbud • Totalentreprise og bygningssyn • Nybyg, renovering, udestuer • Vinduer, døre, tag • Termografering og varmeværdi-måling • Tækkearbejde

www.stevns-e-service.dk M

Udlejning af 21 m. lift

Murerarbejde

Kontakt Stevnsbladets annonceafdeling!

Nybygning, til- og ombygninger Flise-, klinke- og granitarbejde. Kridtstens-, skorstens- og tagarbejde. Isætning af isokern. Forsikrings- og reparationsarbejde. Hovedentrepriser.

MURERFIRMAET BAGGER ANDERSEN ApS Byenden 20, Sigerslev, 4660 St. Heddinge

Tlf./fax 56 50 27 47 · Biltlf. 40 78 62 61

AMB . BYG

Boestoftevej, Rødvig Tlf. 56 50 66 59 [email protected]

En rubrikannonce er et godt supplement til markedsføringen af din virksomhed. Benyt dig af denne mulighed for at blive set af ca. 19.000 læsere hver eneste uge.

56 50 35 11

T

Niels Freitag · Henrik Nielsen · Steen Adamsen

Tømrermester Martin Kleist Holm • Døre • Vinduer • Carporte • Køkkener • Tagarbejde • Renovering • Gulve • Vi udfører også flisebelægninger

Tækkearbejde

Tækkemanden på Stevns gi’r et godt tilbud - mere end 25 års erfaring

Håndværk af højeste kvalitet til nogle af Sjællands bedste priser!

Tlf. 21 77 46 25 [email protected] Rødvig Stevns

www.tømrerkleist.dk

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE

Niels Freitag · Henrik Nielsen · Steen Adamsen

Nyt tag - nye døre og vinduer. Udskiftning af termoruder Tilbygninger, ombygninger, reparationer. Parcelhuse, totalentrepriser, forsikringsskader, skadeservice, servicebil.

Andreas Borg Murermester Varpelev Bygade 23 · Hårlev [email protected]

Tækkefirmaet

5*7$*

JENS JACOBSEN BYG A/S

Telefon 30 56 05 80

R

Revisorer

50 54 25 84 [email protected]

Magleby. Tlf. 56 57 84 18. Dennis: 20 12 84 18

v/ Rasmus Giovanni

tlf. 3070 8565

4660 Store Heddinge

www.rg-tag.dk

V

Varmepumper/Køleanlæg

Bent Pedersen

reg

ist

rer

ed

er

ev is

or

er

Registreret revisor

bp-revision

Råmosevej 11 A 4672 Klippinge Tlf. 56 57 95 47 Fax 56 57 95 49

[email protected] – www.bp-revision.dk

RE-HA

TÆKKEMAND

Tømrermester

Regnskabsassistance

Frank Nolin

Bogføring · Moms · Løn · Årsregnskab · Rådgivning

Bygaden 30, 4652 Hårlev

Erhvervsøkonom, MDM Tlf.: 56 56 72 33 – Fax: 56 56 72 32 – Mobil: 26 16 72 33 E-mail: [email protected] – www.reha.dk

Tlf. 56 50 33 08

T Tømrerarbejde

Ræveholm 16, 4673 Rødvig Stevns

Tom Nielsen

Rødvigvej 7 · 4660 Store Heddinge

Annoncer 56 50 35 11

Tlf. 56 50 82 03 Tlf. 20 47 54 04

 

ϳϮϯϬϭϬϰϯ

>d/sZDWhDWZK'EdhZsZD :KZsZDͻ>h&dͬsEsZDͻ>h&dͬ>h&dsZD 

 <>/DE>'ͻK'&Zz^E>'ͻ^K>sZD <>/DE>'ͻK'&Zz^E>'ͻ^K>sZD <>/DE>'ͻK'&Zz^E>'ͻ^K>sZD

^>'Ͳ/E^d>>d/KEͲ^Zs/ ǀͬĂƌƐƚĞŶDŽŐĞŶƐĞŶͻDĂŐůĞďLJǀĞũϳ͕ϰϲϳϭ^ƚƌƆďLJͻϮϮϭϭϴϱϬϱ ŬŽŶƚĂŬƚΛƐƚĞǀŶƐͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͘ĚŬͻǁǁǁ͘ƐƚĞǀŶƐͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͘ĚŬ STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

/ 29

Depression: Er du eller en af dine nærmeste ramt af depression, så læs mere på www.depressionsforeningen. dk eller brug DepressionsLinien: 33 12 47 74 (kl. 19-21, alle dage undtagen lørdag).

Yamaha surround 5.1 sæt. Reciever model HRT 6030, fem højttalere og subwoofer. Ved hurtig handel følger Yamaha DVD afspiller med. Ca. 2 år gammelt. Fejlfrit. Pris 2.000 kr. Tlf. 29722407.

Hornung & Møller flygel, sort og i god stand sælges til højestbydende over 500 kr. Byd på sms 28 55 46 49.

Sange forfattes til enhver festlig lejlighed. Henv. på tlf. 56 50 80 42.

Udføres! Opgravning til indkørsler m.m. Rodfræsning. Opretning og afretning af markveje. Div. gravearbejder udføres med minigraver. Traktorfræsning med minitraktor. Spuling af kloak og dræn. Klipning af hæk med minigraver op til 4 m. i højden. Ring og hør nærmere på telefon 56 52 90 91. Sjov til festen! Udlejning af hoppeborge, soft-ice maskiner, popcorn maskiner, slushice maskiner, nachos/chips varmeskab, ostepumpe til nachos m.m. Ring og hør nærmere på tlf. 56 52 90 91. Udlejning af maskiner! Knækstyret tromle til tromling af haver. Minitraktor med stennedlægningsfræser eller brakpudser. Mobil højtryksspuler til afvask af facader, tage, terrasser, både m.m., spuling af kloak og dræn. Se mere på www.stevns-e-service.dk Telefon 56 52 90 91.

Priserne er med forbehold, da prisen på guld ændrer sig hver dagligesom dollaren.

Udlejning af maskiner! Minigraver fra 800 kg op til 15 tons med div. udstyr. Tiptrailer, maskintrailer og autotrailer. Motorbør/minidumper. Pladevibratore, jordlopper, græsslåmaskiner. Brændeflækkere trailermonteret. Se mere på www.stevns-e-service.dk Telefon 56 52 90 91.

Priseksempel: 24 karat 249 kr. pr. gram 18 karat 187 kr. pr. gram 14 karat 145 kr. pr. gram 8 karat 83 kr. pr. gram Fin sølv 3,08 kr. pr. gram Sterling sølv kr. 2,86 kr. pr. gram Tretårnet sølv kr. 2,56 kr. pr. gram

Du får pengene med det samme - ingen gebyrer

Rødvig Maler- og Tømrerforretning. Alt arbejde inde som ude udføres. Uforpligtende tilbud gives. Tlf. 24 93 30 37 eller 22 43 92 28. Koi karper sælges. 15-20 cm kr. 100 pr. stk. 50-55 cm kr. 1.000 pr. stk. Tlf. 61 67 72 35 eller 56 26 72 27. Gyngehest til lille pige købes. Skal leveres. Tlf. 81 61 30 50.

Sten og grus! Salg af stabil, grus, ærtesten, barkflis, muldjord, vejfyld, brugte kantsten og fliser. Afh. på vor plads Ærtebjergvej 19, Lyderslev, 4660 Store Heddinge. Telefon 56 52 90 91. Scooter: PGO Comet, sort lak, km 5700, årgang 2009. Kr. 4.000. Elorgel: Gem G6 PCM. 2 rk. tangenter, memory, fodbas. Bænk medfølger. Kr. 1.000 eller bud. Tlf. 22 17 82 89 (Strøby).

Køb & Salg

BRÆNDE OG FLIS Blandet løvtræ. Savet, flækket og leveret i Stevns Kommune. Kr. 500 pr. rm v. min. 5 rm. Flis (effektivt til jorddækning mod ukrudt) kr. 250 pr m3 v. 10 m3. Træfældning og -beskæring udføres, indhent tilbud.

[email protected] eller 5650 3202 kl. 9-11 JJ Skovservice, Vadet 2. 4660 Store-Heddinge

Bornholmerure repareres, også standure, franske ure, vægure, konsolure og andre store ure. Jeg henter og bringer og giver gerne fast tilbud. Storm Thomsen. Tlf. 33 25 31 00, mobil 53 25 33 00. St. Tårnby Forsamlingshus! – når I skal holde familiefest, klubfest, firmafest og lign. Plads op til 100 personer. Moderne køkken, service m.v. alt inkl. kr. 2.000,- Specielpriser alm. ugedage! Bestil i god tid. Særlige konfirmationer, mød os på Facebook.com. St. Tårnby Forsamlingshus tlf. 20 29 95 56. PC problemer løses. Har du problemer med pc, netværk, printer osv. så kontakt på tlf. 56 50 66 16 / 61 66 53 32, mail: [email protected] jeg kommer på besøg hos dig. Sælges: Schæferhvalpe med DKK stambog, sundhedsbog og vaccineret. Er chippet og har fået ormekur. Glade og tillidsfulde efter forældre med bedste avlskåring. Opvokset indenfor. Sunde og livsglade hvalpe. Henv. 42 28 72 27. “Kratgaardens Kunsthåndværk” ekstra åbent i påsken, 15-6-8 & 9 april fra 11-16. Tril jeres påskeæg på Ranes banke og nyd udsigten. Kratvej 12, St. Tårnby. www.kratgaarden.dk.

Morgenmusik til kobber/sølv- /guldbryllup og fødseldage. 2 mand. Sange medbringes. Også saxofon/klarineretsolo til kirkebryllup, receptioner og lign. Telefon 56 65 44 15. Sælges: Vaskemaskine, køl-fryseskab, opvaskemaskine, tørretumbler, elkomfur samt køleskab og fryser. Perfekt stand. Garanti gives. Transportmulighed efter kl. 12.00. Tlf. 43 62 62 02 / 21 46 10 32. Sælges: Ægte Rottweiler hvalpe. De har fået ormekur, vaccination og chip. Begge forældre haves. Salgsklare den 7. april 2012. Ring og hør nærmere. Tlf. 41 40 35 38 - 40 57 63 89. 900 m2 fyldt med spændende antikviteter, plus loppeting. Vi sælger alt til billig pris. Åbningstider er fredag 13-18. Lørdag 10-15. Bredgade 52, Karise. Tlf. 23 26 74 32.

Sælges: Robust, velkørende trehjulet el-scooter til ældre med gangbesvær. Serviceret 2011 med nye batterier. Sælges p.g.a. sygdom. Kan leveres. Kr. 5.900. Tlf. 51 73 31 45.

Leveres savet og kløvet på adressen. 15 ksrm. ovntørrede stave kr. 5995,2 t ovntørrede bøgeklodser kr. 3395,-

Festsange til enhver mærkedag forfattes. Mange års erfaring. Henv. alle dage og aftener på tlf. 56 26 77 02 eller 27 12 77 02.

21 60 33 50

BRÆNDETILBUD

1. kl. BØG, EG & ASK 10 rm. egetræ kr. 5.595,Det er Johns Brænde & Transport www.jbot.dk

LOPPEMARKED OP TIL 30 ORD FOR 40,- KR.

for PRIVATE køb og salg annoncer. Ønsker momsregistrerede firmaer optagelse i loppemarkedet er prisen 100 KR.

Herfølgekræmmeren kommer overalt! plejehjems/flytterester og dødsboer hentes/købes! Oprydning/slutrengøring klares også, hvis det ønskes. Gratis tilbud gives! Henv. til Birthe 22 54 27 70 og Tonny 50 72 81 92. Grøn Service - tilbyder alt indenfor sne- og glatførebekæmpelse. Anlægning af haver og græs. Træfældning incl. rodfræs og flishug samt beskæring. Service og salg af alle typer havemaskiner. Nyhed: Nu proff. topkapning af træer, hegnsog hækklipning. Tlf. 21 44 42 05 Danmarks billigste & bedste computerreparationer. Udføres fra dag til dag. Gratis fejlfinding. Salg af brugte pcʼer, bærbar og fladskærme i tip-top stand. Se også www.pcdata.be - Åbent alle ugens dage fra kl. 11-19 - også lørdag og søndag. Ring til værkstedet PC Data på telefon 56 50 82 64 eller telefon 22 47 40 61. Musiker John Palmer tilbyder levende musik til alle familiefester. Dæmpet hyggemusik under middagen. Festlig dansemusik med sang. Høj kvalitet. Få et godt tilbud. Ledige konfirmationsdage. Rekvirér gratis demo-cd. Tlf. 28 14 15 62.

Anlæg af haver, træfældning, stubfræsning, flishugning, hækklipning. Alt i belægning. Ring for uforpligtende tilbud. Totalløsninger, pleje af grønne områder, græsslåning. Anlægsgartner Christoffersen, tlf. 40 11 11 82. www. anlægsgartnerchristoffersen.dk Hjælp Lions Club Stevns at hjælpe. Genbrugseffekter som er hele og pæne, som du gerne vil donere til Lions, modtager vi gerne i vores genbrugsbutik i Algade 12c, Store Heddinge lørdag mellem 9 og 13 eller i vores genbrugscontainer på genbrugspladsen i Store Heddinge. Besøg vores hjemmeside på: www.stevns.lions.dk Håndværker: Støbearbejde, belægningsarbejde, murerarbejde, dræn og regnvandsfaskiner, gravearbejde med minigraver og rendegraver, hjælp til selvbygger, afsætning og nivellering. 30 års erfaring. Tlf. 24 67 81 46.

Din jernhandler 20 32 30 95 Biler, busser, tog, landbrugsmateriel, entreprenørmateriel, skibe, oprydning på gården. Nedrivning og nedskæring Vi rydder også dødsboer.

»EGHUSET ANTIK« & HERREFRISØR Åbent hverdage 10.00-17.30 (lukket mandag) Strandstræde 15, Rødvig Tlf. 56 50 64 77

KØGE AUTO SKROT Skrotbiler modtages og afhentes. Skrotpræmie udbetales - min. 2000,- kr. Div. brugte autodele sælges. Unionsvej 5, 4600 Køge. Mail: [email protected]

Tlf. 40 98 80 01 (Bjørn)

Dødsboer ryddes! God pris gives. Vi rydder op oggør rent efter os. Antikke møbler og ting købes. Åben efter aftale. Arnøjevej 13, Store-Heddinge Tlf. 4070 13 16 www.stevnsantik.dk

LOPPEMARKED RUBRIKKEN FOR KØB OG SALG

Skriv annoncens tekst (max. 30 ord) på nedenstående kupon og vedlæg kr. 40.- i check eller kontant (husk at alm. breve ikke må indeh. kontanter). For momsregistrerede firmaer er prisen kr. 100.- inkl. moms. Annoncer omhandlende bolig, taksigelser, serviceydelser m.v. henvises til bladets særlige rubrikker. NB: Annoncer til loppemarkedet modtages ikke pr. telefon

Annoncetekst max. 30 ord

(blokbogstaver)

DØDSBOER KØBES/RYDDES Møbler, lamper mv. købes

Træpiller · Træbriketter · Brænde · Spåner

TRÆPILLER 8 MM Svensk super kvalitet 4 paller - 240 poser a’ 16 kg. - 3.840 kg.

Pris i alt leveret kr. 8.390,00

Dannebrog Antik · Tlf. 33 25 23 53

TRÆPILLERSPÅNERFLIS

1 pll. svenske 8 mm træpiller á 832 kg......................kr. 1.650,- inkl. moms 1 pll. svenske 6 mm træpiller á 896 kg......................kr. 1.900,- inkl. moms 1 pll. briketter á 960 kg. .............................................kr. 1.900,- inkl. moms TILBUD: 4 pll. 8 mm træpiller á 832 kg (inkl. levering)....kr. 7.000,- inkl. moms

Vi kan også tilbyde levering af træpiller med blæsebil eller tipbil, samt levering af pallevarer.

DK-SPÅN – Telefon 56 71 28 50 3JOHTUFEWFKr4PS‘r5MG XXXUNTQBBOFSELr5FMFGPOUJE.BO'SF

[email protected] - www.dkspaan.dk Svenske kvalitetsprodukter

Mulighed for afhentning fra lager i Store Heddinge

Sidste indleveringsfrist ONSDAG kl. 16.00 Kuponen sendes til Stevnsbladet, Nytorv 6, 4660 Store Heddinge. Husk at mærke kuverten»Loppemarked«. STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

/ 30

I byen

Kærlighed mellem skæve eksistenser »Hvidsten« Sidste forestilling i denne i Babybio sæson fra Stevns Teaterforening er den 29. marts kl. 19.30 i Snurretoppen. STEVNS: Forestillingen »Lykke Bjørn« er en sørgmunter kærlighedshistorie mellem to af samfundets skæve eksistenser. Da den selvudslettende Karin Lykke mister sin mor, falder hele hendes verden sammen. Hendes strømlinede og succesfulde arkitekt-lillebror Nikolaj vil bestemme over hendes liv. Hun føler sig umyndiggjort af hans og omverdenens krav og forventninger. Hun er overladt til sig selv og sin ensomhed. En dag møder hun den hjemløse Johannes Bjørn, og sammen med ham kaster Karin sig ud i en berusende kærlighedsspiral, der kan trække dem begge enten op eller ned. »Lykke Bjørn« sætter lup på normalitetsbegrebet. Hvad gør vi med dem, der ikke deler »vores« opfattelse af det gode liv? Skal de tvinges til at leve som os andre? Skal vi lade dem være i fred? Indehaver af Aqua Marina, Michal Gustafson, med fødderne i vand i akvariet med Doktor-Fiskene. Fire gæster kan ad gangen få fodmassage, mens de nyder en forfriskning. (Foto Charlotte Skøtt)

»Doktor Fisk« på restaurant Restaurant Aqua Marina på Havnepladsen er ved at gøre klar til sæsonen RØDVIG: Sidste tiltag på restauranten er to akvarier med hver 2 x 250 doktorfisk svømmende rundt klar til at massere gæsternes fødder, mens de drikker kaffe, øl eller får sig en drink mens de læser enten spiser eller avis eller ugeblad. ”Vandet er mellem 27 og 30 grader varmt og det er blevet populært at få ”fiske-massage, og huden bliver helt glat bagefter”, fortæller indehaveren Michal Gustafson, mens fiske-

ne flokkes om hans venstre fod og ben og fornøjer sig med at spise døde hudceller. Der er håndklæder og badetøfler, hvis man skulle få brug for det, til rådighed. ”Det koster 75 kr. for en halv times fiske-fod-massage, og det kunne jo være en idé til polterabend”, foreslår Gustafson. Der er plads til fire gæster ad gangen som sidder på barstole ved et højt bord med udsigt til et akvarium. Etableringen af akvarierne er godkendt af Levnedsmiddelkontrollen oplyser Michal Gustafson. cs

Flotte anmeldelser Da Teater Grob spillede »Lykke Bjørn« i foråret 2010, var mange anmeldere enige om, at det var teatrets bedste forestilling siden »Hjem Kære Hjem«. Nu er forestillingen på turné i samarbejde med Folketeatret. »Lyk-

Lotte Andersen har modtaget mange roser for sin bevægende tolkning af rollen som Lykke. ke Bjørn« har manuskript af Line Mørkeby der stammer fra Faxe. Hun blev færdig på dramatikeruddannelsen i 2007 og har vist sig som et stort talent. Line Mørkeby er blevet nomineret til Nordisk Dramatikerpris og blev sidste år hædret med en Reumert Talentpris. Også hovedrolleindehaveren Lotte Andersen har modtaget mange roser for sin bevægende tolkning af rollen som Lykke. Medvirkende Lotte Andersen, Allan Klie, Claes Bang, Kristine Nørgaard. Instruktion: Madeleine Røn Juul.

Påskefrokostbuffet Skærtorsdag den 5., Langfredag den 6., lørdag den 7., Påskedag den 8., og 2. Påskedag den 9. april alle dage fra kl. 12.00 til 15.00 Vi sætter en stor flot frokostbuffet op i anledning af påskedagene.

Vallø

SLR Stevns Lokal Radio Sendeplan 12/3 til 18/3 MANDAG – TORSDAG KL. 17 –19 STEVNS – HER & NU KULTUR – NYHEDER – MEDDELELSER - SPORT Diverse magasinprogrammer.: I RO & MAG (månedligt) sendes tirsdag den 14.02 kl. 18:00. I studiet.: Ole Halvorsen – Inge Milbrat – Inge Lund Andreasen TYSK SCHLAGER & FOLKEMUSIK (sendes tirsdag/onsdag ca.: klokken 18.00). Vært på programmet er Henning Jørgensen fra Skærbæk Kl.17.45: Nyheder fra Stevns kommune i uddrag fra Dagbladet/Stevnsbladet Kl.19.00: PÅ GENHØR I MORGEN FREDAG KL. 17:00 – 19:00 Kl. 17.00: FØR WEEKEND - Ruth & Per Larsen Kl. 19.00: PÅ GENHØR I MORGEN LØRDAG KL. 17:00 – 20:00 Kl. 17.00: LØRDAGSHYGGE, Ulla Andersen Inge Mathiasen MUSIK & SNAK Kl. 20.00: PÅ GENHØR I MORGEN

its 100% H

Radio Køge Vallø-senderen 106,2 MHz

Man.-fre. kl. 05-23 Lør. kl. 7-23 Sø. kl. 7-18

Nyhedsudsendelser hver hele time kl. 7.00-17.00 fra mandag til fredag.

MUSIKTELEFON:56 63 20 45

SØNDAG KL. 09:00 – 17:00 Kl. 09.00: GO´MORGEN STEVNS - Per Larsen kl. 10.00: STEVNSTOPPEN - Ruth Larsen Kl. 11.00: SOLSTREJF - Inge Mathiasen Kl. 12.00: MUSIKPARADEN - Ole Bjørn Kl. 13.00: NONSTOP MUSIK Kl. 13.30: VISER & FOLKEMUSIK - Ole Andersen Kl. 15.00: COUNTRYTIMEN - Ole Andersen Kl. 16.00: FØR LUKKETID - Inge Mathiasen Kl. 17.00: PÅ GENHØR I MORGEN

Stevnstoppen Søndag den 18. marts 1. (4) Terkel Arrildt: Det første møde u.11 2. (3) Peer & Anton: Berlin Berlin u.8 3. (9) Dedadur: Skibet I flasken u.2 4. (2) Anny Fyhn: Lad os mødes i en sang u.10 5. (1) Lothar: Aftenstjerner u.6 6. (6) Finn Lund: Det første kys – den sidste dans u.11 7. (7) Kim & Drengene: Jeg behøver ingen roser u.3 8. (10) Fars Drenge: Den Lokale u.2 9. (8) Hans Hermann: Nattens Dronning u.3 10.(5) Niels Fisker: Tilbage tanken går u.5 BOBLERE: 11. Anne Marie & Eddie: Anne Marie & Eddie 12 .Den Syngende Post: En favnfuld røde roser 13. Crazy Duo: Boots og ægte Stentonhat 14. Pia: Det begynder med dig selv FARVEL Don Chris: Cherry Darling Martin Trump: Et puslespil er livet AS Valentin: Spiller et spil Sunchine Duo: Cheerio

Du vælger selv rækkefølgen på 7 melodier og sender det til.:

STEVNS LOKAL RADIO Korngården 6, lejl. 111 · 4660 STH. mærk kuverten ”STEVNSTOPPEN”

eller du kan maile.: [email protected] TIRSDAG 28. februar 2012 klokken 18.00

Pris pr. person 188 kr.

indbyder til

BANKOSPIL PÅ MØDESTEDET I HÅRLEV Mandag den 2. april fra kl. 14.00 til ca. kl. 16.30 Der er i alt 24 spil med spændende gevinster. Kaffe og kage kan købes for 25,- kr. Alle er velkomne.

Bestyrelsen i Vallø 107,8 Mhz

Billetter Løssalg: 220 kr. Medlemmer: 110 kr. (seniorer 80 kr.) ved køb af mindst 3 billetter til en eller flere forestillinger. Det koster 25 kr. at blive medlem. Alle under 25 år: 50 kr. Billetter kan bestilles på hjemmesiden www.stevns-teater.dk eller på telefon 61 72 84 86. br

STORE HEDDINGE: Hvidstengruppen (1943-1944) var en dansk modstandsgruppe, der under besættelsen var beskæftiget med at modtage våben, ammunition og sprængstof nedkastet fra engelske fly. Gruppen var centreret om Hvidsten Kro og kroejer Marius Fiil, der var gået ind i arbejdet på opfordring af godsejer Flemming Juncker. Den populære film af samme navn kan ses i Snurretoppen, når der er Babybio torsdag den 29. marts kl. 11. ”Børnene kan stå i deres barnevogne i biografens foyer og sove, og vi er nogle frivillige, der holder ”vagt”, så hvis børnene vågner, kan vi hente forælderen inde i salen”, fortæller Karen Wolf fra Snurretoppen, og tilføjer, at der er mulighed for at benytte både microbølgeovn og elkedel i biografen. Lyset og lyden i salen bliver dæmpet af hensyn til babyerne, hvis de er med i salen. Alle – også biografgængere uden babyer er velkomne til forestillingen. cs

Middag , jazz og dans Fredag d. 20. april fra kl. 18.00 Vi skyder foråret ind med et festligt og hyggeligt arrangement. Vi anretter en flot buffet og efter middagen underholder jazzorkesteret

Jazz´n´Jive Jazz´n´Jive er et lokalt forankret jazzorkester, der spiller jazz og swingmusik, så det kan mærkes! Repetoiret er sammensat af en kaskade af klassikere fra Frank Sinatra, Glenn Miller, Mills Brothers, Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie, Stevie Wonder m.fl.

loppe marked

Alle numre udføres med overbevisende blæserarrangementer, og spilles i både jazz/swing traditionen og den meget dansevenlige ”Second Line Funk” stil. Det hele drives frem af et robust 7-mands orkester med crooneren ”Ludvig” i front. Pris pr. person 348 kr. Pris pr. person for middag, jazz, overnatning i dobbeltværelse og morgenbuffet 748 kr.

mlingshus a rs o F d te s e ll He Hellested Maglehøjvej 6, ril Søndag 1. ap kl 14.30 n

s kl. 13. Auktio

Dørene åbne Entre 10 kr. -

ets fund!

kom og gør år

På gensyn til en festlig aften! Mange hilsner

Kathrine og Jonas Ring og bestil bord på tlf. 5650 6098 www.roedvigkro.dk

3“EWJH,SP #BEFIPUFM

Fra 1. april åbent alle dage fra kl. 12.00 til 21.00

STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

/ 31

d Vin

Vind

PRÆMIER FRA GOLDWELL! Vind lækker hårpleje fra Dualsenses + den ultimative hårlak fra StyleSign.

Vind nd 15 DWR Regnjakker i sort farve samlet værdi 15.000 kr.

Præmiepakken består af 1 Dualsenses Color Shampoo 250 ml 1 Dualsenses Color Conditioner 200 ml 1 StyleSign Sprayer 300 ml.

41 sæt til en værdi af

kr. 367,-

D.W.R | Poul Larsens vej 8 B DK 8600 Silkeborg Tlf: 45 8680 0494 www.danwear.com Nærmeste forhandler anvises på tlf. 86 80 04 94

r e i m æ r P 7 kr.

for

30.04SSMS og vind

PAK HUSET

TRÆV LEN

KULØR

ANTAL

FODER

UBØJE LIG

HUNDE PENSIO NER

MOD STAN T DS DYGTIG

MERKEL

Separation/skilsmisse Forældremyndighed og samvær Ægtepagt eller testamente Erstatnings- og forsikringsret Ejendomshandel/mangler ved fast ejendom

G G G G G

Kontakt da advokat Mette Mygind

PLAT A FORM LIVS KRAFTIG

KLUB

Har du brug for hjælp i forbindelse med

Farimagsvej 40, 4700 Næstved Tlf. 55 34 05 15 · Mobil 40 31 05 15 Møder kan efter aftale foregå hos dig!

REGION SKUE SPIL HOT GRÆSK BOG STA T V

OPFØRE TRYKKET KLÆB RIG MASSE

GEN NEDE

SKAB

GUSEN ÅRTI

ROSEN BORG

ENERGI UNGSO

'HQVPXNNHVDQJIUD KYLONHQOLGWXDQVHHOLJ VSXUYHIXJOHUHWVLNNHUWWHJQ SnIRUnUHWVNRPPH"

FORVIR RING

12

MAR KERE

UTVUN GEN

STYG

TYSK FLOD

FRITID

FISKEDE

FOR TÆR ER T

V VÆGT EN BINDE V VET VÆ

FHV. PRÆSI DENT FAT A TE

SJOFLE

DØDE LIGE

fra kr.

HUNDE

HOLME

ROMER TAL

SKILT L E TEKST

KØBER

SPY DIGHED

FYRIGT

Dameure fra kr.

398,-

Troldekugler fra kr.

210,-

Algade 3 · 4660 Store Heddinge. Tlf. 56 50 20 28 EGEN HÆN DIGT

UVIRKE LIGE FRI BYTTER PRAK TISK

AL BANSK MØNT

149,-

Ure Guld Sølv v/Marlene Juhl

MAN TYRKISK MØNT ENHED

OPRET

MUNDT LIGE

395,-

fra kr.

Bull Jørgensen’s Eftf.

BAVNE HØJ FRAG MENTER FOR STÅET

EGEN KÆRLIG PERSON

Åbningstider: Mandag lukket. Tirsdag, onsdag, torsdag 9.30-17.30. Fredag 9.30-18.00. Lørdag 9-13.00.

VI BESKÆRER HEGN Op til 4 meter i højden

EFTER SOL TIL BEDER ENGLE BØJE ROLEX FOR VENTE

BUS Distr. www.pib.dk

Kodeordet er markeret med gråt og er svaret på krydsordsopgavens spørgsmål. Konkurrencen om de viste præmier løber i uge 12 og 13. Sidste frist for indsendelse af kodeordet er mandag den 2. april 2012. Vinderne offentliggøres tirsdag den 10. april 2012. Kodeordet uge 10: FEMØ. Kodeordet uge 11: RAGNAROK.

Beskæring af store hegn og hække udføres med hegnssav

acebook

Ved deltagelse fraskrives din fortrydelsesret jf. forbrugeraftaleloven. Ved deltagelse giver du samtidig samtykke til, at Danmarkskryds må sende dig informationer og tilbud via SMS. Afmelding: Send DKXSTOP til 1220. Krydsordskonkurrencen udbydes af PIB Features A/S, Vimmelskaftet 41A, 1161 København K, tlf. 70 26 26 08 i samarbejde med CTRL Mobile ApS. Alene personer med bopæl i Danmark kan deltage i konkurrencen. Præmierne er skattefri for vinderne, PIB Features A/S svarer gevinstafgift til staten.

GRÆSSLÅNING

Etablering af græsplæne Gødning af græsplæne

Stubfræsning · Anlægsarbejde · Græsslåning. Vedligeholdelsesaftaler for virksomheder. Hækkeklipning. Ring for uforpligtende tilbud !

ind os på

Sådan deltager du: Send en SMS med teksten SBL kodeord til 1220 (f.eks. SBL lastbil til 1220). Det koster 8,00 kr. + trafiktakst at deltage. Du kan indsende dit svar flere gange, hvis du ønsker at øge dine vinderchancer. Præmierne omveksles ikke til kontanter. Vinderne kontaktes direkte og offentliggøres i avisen. Samlet vinderliste og konkurrencebetingelser kan ses på www.danmarkskryds.dk.

32 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

Fra kr.

Spinning smykker

UDBRUD

SILDIG

DITTO

150,-

Scrouples smykkesæt GRØNT SPISERE

DRILLER POLY L GON

198,-

Navlesmykker

RU

NØGEN PERSON

FANGST MIDDEL

fra kr.

FJOLLE

FLÆK KEDE TENNIS UDTRYK

TURNIPS

Børneure

298,-

TO ENS MUSIK FORM DANSK ANAT A OM VAFLEN ÅR HUND REDE

-MANGE GAVEIDEERHerreure fra kr.

LARM

LOSSER

HER SKERE

UNIK

OVER VANDT

VED BEND RØVER HISTO RIER

PATIN A A

RENSET

FULDT FORSIKRET

)8*/(, '$10$5.

FRA FALDEN GÅR Å D RUM

Sigerslevvej 80 · 4660 Store Heddinge · Tlf. 22 72 36 83 [email protected]

www.morfarshaveservice.dk

Kirkenyt fra Magleby og Holtug sogne Fastelavn og lignelsen om den fortabte søn Den 19. februar fejredes igen i år fastelavn i Holtug kirke, hvor mange udklædte børn var mødt op; bl.a engle, babyer og en sorteper, sågar! I mange uger op til fastelavn har børnene kreeret dukker til det spil, de fremviste i kirken - i år lignelsen om den fortabte søn, der går så grueligt meget igennem og har så mange bekymringer og plages af sort samvittighed, men som jo tages til nåde af sin far, som slagter fedekal-

Store og almindelige bodsog bededag vandring. Det er blevet skik, at vi skal ud og gå på denne dag. I år tager vi ruten fra Holtug kirke til Magleby kirke. Vi mødes i Holtug kirke kl 9, og efter en andagt får vi noget at styrke os på. Kaffe, te og juice og brød og ost og syltetøj. Med depoterne fyldt vandrer vi ned til Bøgeskov havn, hvor første pitstop er. Hertil vil der være tranport for de, der ikke magter hele ruten. Den er i øvrigt på ca 15.000 skridt eller næsten 12 km. Så går vi igennem den smukke nyudsprungne Bøgeskov og holder et enkelt holdt ved Møl-

lesøen. Her er frugt og noget at drikke. Så videre til Søholm parkeringspladsen. Herfra vil der igen være mulighed for videre transport med et automobil. Når vi kommer til Magleby kirke så vil der også der være en andagt. Og så kommer det svære – at rejse sig fra kirkebænken og gå de sidste 400 meter ned til Magleby præstegård, hvor der vil være en velfortjent frokost efter denne bods- og bededags vandring.

Pinsegudstjeneste for Tryggevælde provsti i Boesdal

ramme i Boesdal. Højt til himmel, men himmelen bøjer sig til jorden ned i pinsen, og jorden løftes til himmelen op. Pinsens luftning kommer, der er et sus, - her hos os fra vandet der ligger med udsigt til. Alle menighederne samles og alle præsterne er med. Og efter gudstjenesten kan den medbragte mad nydes i området. Der vil være mulighed for transport, så vel mødt.

2. Pinsedag, mandag den 28. maj kl. 11 har vi igen i år en stor fælles pinse gudstjeneste for hele provstiet. Alle vi der har været med, nyder den gudstjeneste. Vi er rigtig mange – ca 800. Det er et stort fællesskab i en meget smuk

KONFIRMATIONER I HOLTUG OG MAGLEBY Holtug Kirke søndag den 15. april 2012 kl. 10 1. 2. 3. 4. 5.

Magnus Astrup Hansen, Råbyvej 7, 4660 St. Heddinge Kenneth Kirkegaard Pedersen, Kroghsvej 4, 4600 St. Heddinge Frida Hovmand Jørgensen, Råbevej 32, 4672 Klippinge Lukas Robert Thorsboe Lea, Holtug Linievej 46 a, 4660 St. Heddinge Magnus Nygaard Gylling, Lilledalsvej 1, 4660 St. Heddinge

Onsdag den 27 juni holder Magleby og Holtug kirker deres første børne/familiegudstjeneste i år. Vi starter i Magleby kirke kl 17 til gudstjeneste

Ferie og tjenesteperioder for præsterne Vi er blevet to sognepræster der ligeligt skal dele embedet. John Salling 23. marts til 25. marts 27. marts til 1. april 10. april til 11. april 17. april til 22. april 6. maj til 12. maj 22. maj til 28. maj 16. juni til 17. juni.

som vil være på børnenes præmisser, og bagefter mødes vi på græsset foran kirken hvor menighedsrådene serverer sandwich og saft. Tag gerne et tæppe med. Vi glæder os til at se børn og voksne !

Vi har valgt, at vi hver tager en halvdel, og der er enten John Salling eller Lone Balle Olesen på. Det er den præst man henvender sig til og det er den præst, der forestår de kirkelige handlinger. Lone Balle Olesen 20. marts til 22. marts 3. april til 8. april 12. april til 15. april 24. april til 5. maj 13. maj til 20. maj 29. maj til 15. juni

Ved John Sallings fravær i forbindelse med ferie, ophold på præstehøjskole, studietur eller andet fravær i embeds medfør, er telefonen omstillet til sognepræst Eigil Andreasen, der i disse tilfælde indtræder som afløser.

33 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

Forår=Erantis =konfirmationer »Erantis er min yndlingsblomst. Den er den første forårsblomst, der strider sig gennem vinteren. Den er det første, du ser der kommer op af næsten frostsprungen jord. Denne lille smukke, solgyldne blomst har overlevet vinterens mørke og kulde, og derfor er den et vidnesbyrd om Vorherres tro på os. Den er et tegn på liv, opstandelse og håb. Måske der er for lidt håb i dag. Men når man er kristen, er der altid håb. Det er det, vi lever ved - fra dag til dag, fra time til time, lige ind i evigheden. Det er håbet,

at Vorherre er der, når vi ikke er der mere«. Sådan siger nu afdøde salmerdigter og biskop emiritus, Johannes Johahnsen, om sin forårssalme: »Erantis, du har dig møjsommeligt stridt«, som er trykt neden for in memorium. Johannes Johansen er nok mest kendt for sine salmehits: »Det var ikke en nat som de andre«, »Du, som har tændt millioner af stjerner«, »I blev skabt som mand og kvinde«, og »Vi kommer til din kirke, Gud.« Lone Balle Olesen

Magleby kirke søndag den 22. april 2012 kl. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Sofie Rosenkilde Hansen, Nøddekærvej 6, 4672 Klippinge Hans Christian Blichert Hansen, Kildevej 2, 4672 Klippinge Sebastian Edelbo Ørum, Nygade 2, 4672 Klippinge Tobias Ougter Olsen, Kirkevej 6 a, 4672 Klippinge Mads Duncan Due, Sibirien 7, 4672 Mikkel Nikolajgaard Skjørringe, Kirkeskovvej 16, 4672 Klippinge Kristian Kim Jensen, Råmosevej 20, 4672 Klippinge Jonas Bergstrøm, Nygade 19, 4672 Klippinge Niels Henrik Karlshøj, Langebjergvej, Magleby, 4672 Klippinge Jakob Tolstrup Andersen, Kirkevænget 10, 4672 Klippinge Mikkel Sten Pedersen, Elmevej 2, 4672 Amanda Sølling, Pilevej 4, 4672 Klippinge

KIRKEBIL Kørsel til møder, arrangementer – og gudstjenester ikke mindst – kan bestilles dagen inden hos enten Ellen Nielsen på tlf. 56 50 00 11 eller Ole Olsen på tlf. 56 57 84 91.

Gudstjenesteliste for Magleby og Holtug kirker 25. marts til 26. august 2012 Dag

Sommerarrangement

ven og fester til ære for den fortabte søn. Som der står i Luk. kap. 15: ”For min søn her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste.” Og fastelavnfesten i kirken fortsatte i forsamlingshuset, hvor der blev slået til de særligt solide og slidstærke tønder fra savværket. Til slut lykkedes det dog at få kåret både konger og dronninger.

2012 Marts, april, maj, juni, juli, august

Magleby Holtug

Præst

25. marts Mariæ bebud 10

ingen

John

1. april Palmesøndag 5. april Skærtorsdag 6, apri 8. april Påskedag 9. april 2. påskedag 15. april 1. sep 22. april 2. sep 29. april - 3. sept.

9 19 Ingen 10 Ingen Ingen 10 konf. 9

10 Ingen 15 9 10 10 konf. Ingen 10

John Lone John Lone John Lone og John Lone og John Lone

4. maj Store Bededag

Vandring fra Holtug kl. 9 ca kl. 12 i Magleby 10 9 9 10 10 9 9 10 10 9 Fællesgudstjeneste for provstiet i Boesdal kl. 11

6. maj 4. sept. 13. maj 5 sept. 17. maj Kristi Hf. 20. maj 6. sept. 27. maj Pinsedag 26. maj 2. pinsedag

Lone John Lone John Lone John

3. juni Trinitatis 10. juni 1. set 17. juni 2. set 24. juni 3. set

Ingen 10 9 Eigil A. Ingen 10 9 9 10

Lone John Lone

1. juli 4. set 8. juli 5. set 15. juli 6. set 22. juli 7. set 29. juli 8. set

10 Ingen 9 10 Ingen

9 9 10 Ingen 10

Lone Eigil A. John John John

5. august 9. set 12. august 10. set 19. august 11. Set 26. august 12. Set

10 9 10 9

9 10 9 10

Lone Lone John Lone

1.Erantis, du har dig møjsommeligt stridt igennem al frost og al isnende hvidt sagtmodig,forvorpen du sønderbrød skorpen, du særeste blanding af tvivl og af trodt, du ser gennemtrængende solglad på os

3.Du står der til morgen med skælven i krop. I nat har et ulvebid såret din top. I håbløse tider, Erantis, du gider At kæmpe i mørket med flanken helt åben Og sejre til morgen med tro uden våben.

2.En dråbe, en duft af din solgule saft, Mon den kan os fylde med mod og med kraft? I vinterens vanvid I frostvindens tandbid, I verden, besat af dæmoner i flok, Du vidner sagtmodig, at nåden er nok.

4. Hver dag og hver nat får du skub, får du stød. Din skæbne i verden er isnende død. Dog, ved du om livet, Af Herren selv givet, Dit vidnesbyrd kender en verden til trodt: Erantis, med Kristus, kom, lys gennem os ! (2002)

Bønstræ, som konfirmanderne i Strøby sammen med nogle konfirmander fra Magleby/ Holtug lavede, da vi holdt temadag i marts. Bønnerne var børnenes egne frie bønner, som var led i gudstjenesten den 4 marts, dagen for årets landsindsamling til Folkekirkens nødhjælp.

KIRKELIG VEJVISER

Sognepræst John Salling, Præstegården, Magleby, tlf. 56 57 81 12, mail: [email protected] - træffes bedst tirsdag til fredag mellem kl. 10.00 og 11.00, iøvrigt efter aftale. Sognepræsten træffes ikke mandag.

Organist: Maria Christensen Tuborgvej 247, København NV. Tlf. 51 29 92 49.

Sognepræst Lone Balle Olesen Træffes i vagtuger på provstikontoret, Kirkevænget 8, tirsdag-fredag kl. 10-11 og på tlf. 23 37 87 04. mail: [email protected]

HOLTUG SOGN Formand for menighedsrådet: Bodil Seyer-Hansen, Bredeløkke, tlf. 56 50 01 12.

Kasserer for begge sogne: Anne Lise Gyring-Nielsen [email protected] MAGLEBY SOGN Formand for menighedsrådet: Hanne Johannsen, Nørregårdsvej 4, Magleby, tlf. 56 57 82 93. Graver: Svend Erik Christensen. Telefon 56 57 80 40. Træffes bedst mellem kl. 10.00 og 10.30 tirsdag til fredag. Kirkeværge: Jette Olsen, Vandværksvænget 4, Magleby, tlf. 56 57 84 91

Graver: tlf. 56 50 03 25.

Kirkesanger for begge kirker: Per Maimann, Lindholmsvej 2, Bjælkerup, tlf. 56 50 31 06.

Kirkeværge: Marianne Hansen, Holtug Linievej 56, Holtug, tlf. 5650 00 08. Organist: Maria Christensen Tuborgvej 247, København NV. Tlf. 51 29 92 49. Hjemmeside: www.tryggevaeldeprovsti.dk

Nyt fra sognene lørdag 24. marts 2012

Vi gratulerer FOTO + OP TIL 30 ORD FOR kr.

40.-

Ungdomskor og konfirmander laver gudstjeneste i Lyderslev

som skal vedlægges i check eller kontant (alm. breve må ikke indeh. kontanter). Husk frankeret svar-kuvert, hvis foto ønskes retur.

KÆRE MICHAEL. Vores dygtige bartender bliver 50 år fredag den 23. marts. Et stort tillykke skal han have fra hele ferieholdet.

KÆRE LENE & LARS ! Kære Lene og Lars Tillykke med jeres kobberbryllup den 24-3-12 de kærligste hilsner fra Jytte Inger Nick Louise Mads og Oliver.

KÆRE MOR/SVIGERMOR. Tillykke med de 60 år. Ønskes du af Ole, Katja, Emilje og Magnus.

Händels Messias i Sankt Katharina

De mange sangere og musikere har nu fået hver deres plads i Sankt Katharina Kirke.

Det var en af de helt store udfordringer der blev givet Store Heddinge Kirke i onsdags. 50 korsangere og 30 musikere skulle placeres i kirken forud for opførelsen af HÄNDELS MESSIAS, verdens nok mest elskede stykke kirkemusik, som skal opføres i Sankt Katharina Kirke lørdag den 31. marts klokken 14.00. Sangere og musikere har i længere tid slidt og stridt for at lære dette fantastiske musikstykke, der til tider bevæger sig af sted over stok og sten i fantastiske koloraturer for derefter at falde til ro i inderlige passager, og ser frem til at indlede

(Store Heddinge Kirke) Klosterkirkens Kor (Nykøbing F) og Midtsjællands Kammerorkester, samt de 4 solister: Sopran - Nina Bols Lundgren, Alt - Maria Kontra, Tenor - Adam Riis og Bas - Jens Søndergaard står for opførelsen under ledelse af dirigent Lars Grunth. Projektet er bl.a. støttet af Stevns Kommunes udvalg for Natur, Fritid og Kultur. Billetter kan købes via www.storeheddingekirke.dk eller ved indgangen for 100 kr. Er man under 15 år, er der gratis adgang.

påsketiden i kirken med denne store koncert og håber at kirken bliver fyldt til sidste plads. De mange sangere og musikere har nu fået hver deres plads, og der er gjort parat til at verdenshistoriens største drama kan udfolde sig i musik. Historien om Gud, der bliver menneske i Jesus Kristus også kaldet Messias - hans fødsel, død og opstandelse. Det hele sat i tekst og musik på en sådan måde, at man selv bliver en del af dramaet, man oplever alt det der fortælles om og gribes af forundring over dette kæmpe drama. Sankt Katharina Kantori

Elsebeth skød vindermotivet KÆRE VERA. Du ønskes stort tillykke med din 1 års fødselsdag. Knus fra Mormor.

KÆRE BENJAMIN. Du Ønskes et stort tillykke med din 1 års fødselsdag den 24. marts. Mange knus fra mor og far.

Vi gratulerer

Klip ud og send

Hvad er det, som får et menneske til at henrette et andet menneskre? Det er temaet og spørgsmålet i forbindelse med gudstjenesten i Lyderslev Kirke tirsdag den 27. marts kl. 19.00. Det er Ungdomskoret KVIDR, der sammen med organist og korleder Birte Rasmussen står for det musikalske. Læsningerne står konfirmanderne i Lyderslev-Frøslev for sammen med præst Gunder Gundersen Påskeberetningen lægger der op til eftertanke. Hvad er det for sider i os mennesker, der kan få os til at skifte fra glæde til ondskab. Gudstjenesten giver ingen forklaring. De tekster, der læses og synges, beskriver hvad, der skete, men ikke hvorfor. Forklaringerne må vi søge i den menneskelige natur og vores eget hjerte. Ved gudstjenesten læser konfirmanderne de bibeltekster, der er knyttet til de enkelte begivenheder i påsken. Mellem læsningerne synger KVIDR nyere salmer udvalgt og arrangeret af Jakob Lorentzen (organist og kantor ved Holmens Kirke).

Gudstjenester Søndag den 25. marts Store Hedd. 10.30, Gunder Gundersen. Strøby 10.30, Stine Hansen. Spjellerup 10.30, Torben Petersen. Hellested 14.00, Torben Petersen. Højerup 14.00, bil, Gunder Gundersen. Lyderslev 16.00, Gunder Gundersen. Frøslev 9.00, Gunder Gundersen.

Alslev 10.30, bil, Lisbeth Mannerup. Vråby 9.30, Camilla Diderichsen. Endeslev 11.00, Camilla Diderichsen. Magleby 10.00, John Salling. Hårlev 9.00, Anette Seifert. Varpelev 10.15, Anette Seifert. Tårnby Valløby 9.00, Stine Hansen. Stevns Valgmenighed 10.00, Kristion Massey.

Meddelelser om familiebegivenheder, fødselsdage, jubilæer m. m. optages gratis i Stevnsbladet. Ønskes FOTO koster det kr. 40,00, som skal vedlægges i check eller kontant (almindelige breve må ikke indeholde kontanter). Husk frankeret svarkuvert, hvis foto ønskes retur. Max. 30 ord. Vi modtager også foto og tekst på e-mail. Send til [email protected] - som oplyser om betaling via netbank. Tekst (brug venligst blokbogstaver):

Sendes til: Stevnsbladet, Nytorv 6, 4660 Store Heddinge, senest ONSDAG kl. 16.00. Mærk kuverten: »Vi Gratulerer«.

34 / STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

Til Stevnsdagen i Strøby Egede var fotokonkurrencens temaer var GÆST FRI HED og SÆR LIG HED på Stevns. Juryen gik efter dét billede som både indeholdt elementer, som gjorde det tydeligt at det var taget på Stevns og samtidig repræsenterede noget særligt eller gæstfrit. Det blev Elsebeth Nikolajsen, Strøby Egede, der med sit foto fra Pinsegudstjenesten i Boesdal, vandt konkurrencen blandt de 33 indsendte fotos.

Juryen fandt at det vindende billede indeholdt alle tre elementer. Billedet er taget et sted på Stevns, som gør at det ikke kunne være taget andre steder i landet eller verden og det viser både særlighed og gæstfrihed på én gang. Billedet dokumenterer nemlig en særlig stevnsk begivenhed, hvor alle er velkomne – herboende som turister.(Kilde Stevns Kommune) cs

HYGGE KLUBBEN

Hårlev - Varpelev

Torsdag den 29. marts kl. 14-16 i konfirmandstuen i Hårlev. »BESØGSTID« Karen Secker, Tåstrup på Stevns, journalist på DR, kommer og fortæller om sit program i radioen “Besøgstid”. Om kendte personer, der har haft indflydelse på kulturlivet i Danmark.

Alle er velkomne

KIRKESIDEN Nyt fra sognene · lørdag den 24. marts 2012

SALMESANGSAFTEN

Præstetanker...

STORE HEDDINGE · LYDERSLEV OG FRØSLEV PASTORAT TLF. 56 50 21 67

i Lille Heddinge præstegård ved sognepræst Eigil Andreasen

og organist Dennis Venzel onsdag den 28. marts kl. 19.30

AF JANNE MELCHER Sognepræst ved Strøby Kirke

Hvorfor er det kun søndagene, som tæller ?

L

ørdag aften i Store Heddinge kirke var hvert et sæde optaget. Der var Jazz-messe fra New York. Lørdag formiddag kl. 11, Valløby kirke: hvert et sæde var optaget, der var 2 børn der skulle døbes. Onsdag aften i Strøby Kirke: næsten alle sæderne i kirken var optaget, og hver en stol i Kirkeladen blev brugt efterfølgende, da de frivillige serverede spaghetti med kødsovs. Hvorfor er det kun søndagene, som tæller ? Hvorfor hører vi kun om tomme kirker om søndagen ? Vi, som er i og omkring kirken hver dag, oplever fulde kirker både ved kirkelige handlinger, som bryllupper og begravelser, dåb og konfirmationer. Nogen søndage er der mange - andre søndage kun få kirkegængere - men hvorfor er det kun søndag kl. 10, som er den, der tæller? Vores biskop har sat gang i en tælling af, hvor mange der deltager i gudstjenesterne, og heldigvis tæller alle gudstjenester med, blot de er afholdt i kirken og blot det på en eller anden måde er offentliggjort. Men hvad så med alle dem, der går til babysalmesang og minikonfirmand ? Hvad med studiekreds og sogneaftner ? Hvor tæller vi dem henne? Betyder det noget, om det lige er til gudstjenester, man kommer? Burde alt, hvad der foregår i kirken på en eller anden måde ikke vise hen til troen på Jesus Kristus som verdens frelser? Jeg kan blive helt bekymret for, om vi får en opdeling af de rigtige kristne - dem som møder op til det, som tæller, og så dem som ikke tæller med - dem som ”blot” deltager i kirkelige arrangementer et par gange om ugen. For i mit verdensbillede er der ikke forskel på, hvornår man kommer i kirken. Alle tæller - uanset hvor og hvornår, man kommer. Ja, for Gud tæller vi også med, selv om vi slet ikke kommer. Han tæller os ikke, men ser hver og en af os som sit barn. Hver og en af os tæller!

--Næste uges præstetanker: Gunder Gundersen.

PROGRAM: Kort oplæg ved Eigil Andreasen om salmebogens historie. Derefter en buket af mindre kendte salmer, og salmer, der går på flere melodier Til sidst ønskeprogram hvor deltagerne kan ønske salmer. Alle er velkomne. Kirkebilen kører. Menighedsrådene / Eigil Andreasen

Forårskoncert i Valløby Kirke Børnekoret under ledelse af Maria B. Høyer og Birgit Pedersen synger foråret ind kl. 18.30 tirsdag den 27. marts.

Lille Heddinge – Havnelev – Højerup Sogne

BABYSALMESANG

kl. 9.00

Højmesse - Gundersen

LYDERSLEV Søndag 25/3 Tirsdag 27/3 Torsdag 29/3 Søndag 1/4

kl. 16.00 kl. 19.00 kl. 8.15 kl. 9.00

Højmesse - Gundersen Gudstj. - De ni læsninger Gudstj. - Gundersen Højmesse - Vibskov Nielsen

STORE HEDDINGE Søndag 25/3 kl. 10.30 Onsdag 28/3 kl. 10.30 Onsdag 28/3 kl. 12.00 Onsdag 28/3 kl. 17.00 Lørdag 31/3 kl. 14.00 Søndag 1/4 kl. 10.30

Højmesse - Gundersen Kirkebrunch Onsdagsrefleksion Fyraftensmeditation Koncert: Messias Højmesse – Vibskov Nielsen

Tilmelding og nærmere information ved henvendelse pr. sms eller mail eller telefon til: Maria B. Høyer [email protected] · Telefon 25360309

De ni læsninger før påske

Påskedag i Vemmetofte klosterkirke 8/4:

Jesus bad disciplene forberede påskelammet, velsignede brødet og vinen, og bød det rundt. Efter lovsang gik de alle til Oliebjerget... Kl. 18.00: I konfirmandstuen serveres lam, usyret brød, syv slags grønt og vin.* Kl. 20.00: Gudstjeneste i kirken.

Opstandelsen fejres – Jesus velsigner os med fred og giver os evig frelse... Kl. 9.00: Andagt i kapellet på Vemmetofte kirkegård. Efter andagten er der kaffe og rundstykker i The-huset i Vemmetofte klosters park. Kl. 10.30: Gudstjenesten fejres i Vemmetofte klosterkirke.

Verden forladt af Gud. Vi beder for at Han vil tage imod os igen. Kl. 19.30: Andagt, veksellæsning, musik og aftensange med påskens smukkeste salmer. I oldkirken var påskeaften den dag, kirkens nye medlemmer blev døbt.

FRØSLEV Søndag 25/3

Lørdag den 31. marts 2012 kl. 14.00 i Sankt Katharina Kirke: Sankt Katharina Kantori, Store Heddinge, Klosterkirkens Kor, Nykøbing F. Midtsjællands Kammerorkester og solister. Billetpris: 100.,00 kr. Unge under 15 år – gratis. Billetsalg på: www.storeheddingekirke.dk

Menighedsrådene

2. Påskedag i Smerup kirke 9/4: På vejen til Emmaus fulgtes de med Jesus selv, men genkendte Ham ikke... Kl. 10.30: Meditationsgudstjeneste over Emmausvandringen. * Tilmelding nødvendig senest 30. marts 2012 på enten telefon 56 71 00 07 eller e-mail [email protected]

Frøslev Kirke

Kalender

Koncert: Messias

Skærtorsdag i Hellested kirke den 5/4:

Påskeaften (lørdag) i Smerup klosterkirke den 7/4:

Lyderslev Kirke

Babyer op til 1 år med forældre er velkomne. Første gang onsdag den 18. april kl. 10.00-11.30. Herefter de følgende onsdage samme tid og sted frem til og med 20. juni. Babysalmesangen ledes af organist Dennis Venzel og kirkesanger Maria B. Høyer. Babysalmesang er gratis.

Spjellerup ● Smerup ● Hellested ● Vemmetofte

Smerte, sorg, tab, lidelse, død, forladthed, eftertanke... Kl. 10.30: Gudstjeneste med musik.

Sankt Katharina Kirke

i Ll. Heddinge præstegård

Påsken 2012 Langfredag i Spjellerup kirke den 6/4:

Kirkekontor: Kirketorvet 7, 4660 Store Heddinge. Åbent: mandag 10-17, tirsdag-torsdag 10-13. Mail: [email protected] · www.storeheddingekirke.dk Kirkebil for gangbesværede: 56 50 21 67

Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19.00 i Lyderslev Kirke: Vi bevæger os gennem påskens begivenheder i tekst - læst af konfirmander - og musik - sunget af børnekoret KVIDR. Ind i mellem er der fællessalmer og gudstjenesten afsluttes med fadervor og velsignelsen. Musikken til de ni læsninger er komponeret af Jakob Lorentzen. Dirigent Birte Rasmussen.

Slip sangstemmen fri med Betty og Peter Arendt, Haslev Torsdag den 12. april kl. 19.30-21.30 i Sankt Katharina i Store Heddinge: LOF Stevns arrangerer en sjov, inspirerende og uformel sangaften for alle, der kan lide at synge, og enten allerede synger i kor eller måske overvejer at starte. Alle er velkomne. Entréen er kr. 35,00. Melder man Betty og Peter Arendt sig til på LOF Stevns hjemmeside, får man 10.00 kr. rabat. OBS! Er man allerede tilmeldt et kor eller Syng Sammen i LOF Stevns i indeværende sæson, så deltager man gratis i arrangementet. Der vil være en kort strække-ben pause midt i programmet. Medbring selv evt. forfriskning. Tilmelding er nødvendig senest den 8. april til LOF Stevns. Tilmelding til: 3082 9012, email: [email protected]

Læs nyt fra dit sogn på provstiets hjemmeside: www.tryggevaeldeprovsti.dk STEVNSBLADET LØRDAG DEN 24. MARTS 2012

/ 35

Tørrestativ

199,-

- Så har vi badeforhæng, badevægte, pedalspande, toiletbørste, sæbedispencer, håndklæder, badehåndklæder.

VITRINE 175 X 145 X 41 CM VOR PRIS

Skal I forny badeværelset..?

2.300,-

Nye spændende farver.

Stort udvalg i strikkegarn Lys, servietter, duge, bordpynt, tallerkener, bestik, glas, lysestager m.m. Vi har også påsketing.

Vi forhandler også Delsey “Trolleys” Nye gardiner. Kom ind og se udvalget. Vi syr også gardiner.

Husk vi har springog boxmadrasser til rimelige priser Ny sending kunstige blomster

40 ÅR

VÆGUR

KOMMODE 183 X 87 X 48 CM VOR PRIS

Til festen:

40.-

Spand og vandkande

e lager haves r så læng 1/3 elle 3 n e d 3 til fra 24/ gælder Tilbudet

med motiv - dekorative

Spejl

d u b l i t i b u j Ugens

Str. 63 x 163 med sølvfarvet ramme kr. 450,-

Havemøbler - se udvalget

Stolehynder

Nyheder i voksduge og textilduge

Mange prislag fra kr. 25,- pr. stk.

Nyheder i lanterner

BOXMADRAS INCL. TOPMADRAS OG MEDER, 90X200cm.

BILLIGERE END VEJL. PRISER

PR. STK.

HUSK

STORT UDVALG I DAMETØJ

15-20%

1.999,-

1.400.-

Mang nyhed e e brugs r i kunst

Nyheder i børneog babytøj

Nyheder i spiseborde ALGADE 14 · STORE HEDDINGE · TLF. 56 50 20 68 · Åbningstider: Mandag-torsdag 9.30-17. Fredag 9.30-18. Lørdag 9.00-13.

Recommend Documents
Forælder Fonden fylder 50. Men hvordan skal kagen egentligt skæres?
Forælder Fonden fylder 50. Men hvordan skal kagen egentligt skæres?

1 Forælder Fonden fylder 50. Men hvordan skal kagen egentligt skæres? Årsberetning 20152 23 Håbet skal have et stykke. Opr&ari

Read more
Der Ampelmann fylder 50 år Still going strong
Der Ampelmann fylder 50 år Still going strong

1 NR. 4/ ÅRGANG 1 Der Ampelmann fylder 50 år Still going strong Aktionærinformation FRA EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S2 Berlin bo

Read more
TDS 50 R
TDS 50 R

1 TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R A BETJENINGSVEJLEDNING ELEKTRISK VARMEBLÆSER TRT-BA-TDS20R-30R-50R-TC-001-DA2 3 Indholdsfortegnelse Anvisninger

Read more
R 50 COLLES BOIS (ASSEMBLAGES)
R 50 COLLES BOIS (ASSEMBLAGES)

1 FICHE TECHNIQUE N 032 Edition FC19/08/04 R 50 COLLES BOIS (ASSEMBLAGES) Colle vinylique pour assemblage et aboutage. Placage toutes essences. Prise

Read more
Ærespræsidenten fylder
Ærespræsidenten fylder

1 92.ÅRGANG NR. 5 - DECEMBER Ærespræsidenten fylder 90 år 30. december 20022 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforen

Read more
Fælles Nyt. Fællesklubben fylder 50 år! Fællesklubben på Danfoss 50 år. Februar Særnummer af Danfoss Arbejdernes Blad
Fælles Nyt. Fællesklubben fylder 50 år! Fællesklubben på Danfoss 50 år. Februar Særnummer af Danfoss Arbejdernes Blad

1 Fælles Nyt Februar 2016 Fællesklubben fylder 50 år! Fællesklubben på Danfoss 50 år Den første protokol fo

Read more
Lokalbanken fylder 90 år
Lokalbanken fylder 90 år

1 Lokalbanken fylder 90 år og forærer kunst til borgerne tid til nærvær2 3 4 Forord Lokalbanken har fornøjelsen af at p

Read more
CitYMail FYlder 1 År!
CitYMail FYlder 1 År!

1 CitYMail FYlder 1 År! 2. Januar 2007 rullede den FØrSte CitYMan ud i danmark. det er tid til at GØre StatuS OVer et hæsbl&

Read more
PRESSEMEDDELELSE: DANIDA FYLDER 50 ÅR OG MARKERER JUBILÆET MED KAMPAGNE OG UDSTILLING
PRESSEMEDDELELSE: DANIDA FYLDER 50 ÅR OG MARKERER JUBILÆET MED KAMPAGNE OG UDSTILLING

1 PRESSEMEDDELELSE: DANIDA FYLDER 50 ÅR OG MARKERER JUBILÆET MED KAMPAGNE OG UDSTILLING Danida har 50-års jubilæum i 2012 og t

Read more
Skolebiblioteket DSA fylder
Skolebiblioteket DSA fylder

1 41. ÅRG. NR Skolebiblioteket DSA fylder 60 år2 Skolebiblioteket 2 Nr. 8 september 2013 OPSLAGSTAVLEN Formænd for DSA gennem tidern

Read more

Sign up to our newsletter for the latest news

© Copyright 2013 - 2019 DOKUMENONLINE.COM All rights reserved.